top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

Finansal Riskleri Azaltmanın 15 Yolu


Finansal Riskleri Azaltmanın 15 Yolu

İşletmelerde finansal risk çoğu zaman kaçınılmazdır. Hatta bazen istenen getiriyi elde etmek için gerekli bir koşul olarak bile kabul edilir. Bu paradoks, finansal risklerin çeşitliliğini vurguluyor ve iş dünyası liderlerinin, büyüklüğü ne olursa olsun, şirketlerinin doğasında var olan finansal riskleri anlamaları gerektiğinin altını çiziyor. En düşünceli, stratejik iş liderlerine sahip şirketler bile, makroekonomik değişimler ve siyasi huzursuzluk gibi kendi kontrollerinin ötesindeki etkilerle karşılaşıyor; bu da daha öngörülebilir risklerin belirlenmesini ve bunlara hazırlıklı olunmasını daha da kritik hale getiriyor. Bu makale, 10 yaygın iş riski türünü ve bunları en aza indirmenin 15 yolunu tanımlamaktadır.


Şirketler İçin Finansal Risk Nedir?


Finansal risk, kârlılığın azalması, sermaye kaybı, nakit akışının zorlanması ve muhtemelen işletmenin kapanması gibi olumsuz ticari etkilere yol açabilecek durumlar için kullanılan geniş bir terimdir. Risk ve ödül doğrudan bir korelasyona sahip olma eğilimindedir; potansiyel risk ne kadar büyükse, potansiyel getiri de o kadar büyük olur.


Bu istenmeyen sonuçlar listesi, birkaçını saymak gerekirse kredi riski, piyasa riski ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere önemli sayıda ve çeşitlilikte finansal risk göz önüne alındığında özellikle endişe verici olabilir. Risk yönetiminin devreye girdiği yer burasıdır. Risk yönetimi, finansal risklerin azaltılmasına yönelik önleyici yaklaşımdır. Etkilerini azaltmak için potansiyel riskleri tanımlamak ve kontrol etmek gerekir. Dikkat ve hazırlık çok önemlidir. Dikkat, riski artırabilecek veya azaltabilecek çeşitli iç ve dış göstergelerin oluşturulmasını ve izlenmesini içerir. Hazırlık, çeşitli sigorta poliçelerinin taşınması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kayıp potansiyeli taşıyan riskleri önlemeye veya azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmeyi ifade eder.


Temel Çıkarımlar


  • Finansal risk kaçınılmazdır ancak dikkatli planlama ve doğru araçlarla azaltılabilir.

  • Farklı finansal risk türleri dış kaynaklardan, yerel faktörlerden ve iç süreçlerden kaynaklanır.

  • Yüksek kaliteli ve doğru veriler risk yönetiminin temelidir.

  • Finansal riski önlemenin, azaltmanın, aktarmanın veya kabul etmenin 15 yolunu keşfedin.


Finansal Risk Türleri


Etkili bir finansal risk azaltma planı oluşturmanın ilk adımı, bir işletmeyi etkileyebilecek risk türlerini belirlemektir. Sektöre, şirketin büyüklüğüne ve diğer operasyonel faktörlere bağlı olarak bazı risk türleri diğerlerinden daha önemlidir. Bu risklerin bir işletmeyi nasıl etkileyebileceğine ilişkin spesifik nüansları anlamak, çok önemlidir. 10 yaygın finansal risk türü şunlardır:


1. Kredi Riski


Müşterilere kredi vermek birçok sektörde standart bir uygulamadır ve bir işletmenin müşteri tabanını genişletmenin ve gelirini artırmanın yararlı bir yolu olabilir. Ancak krediyi genişletmek, tahsil edilmemiş satışlar için daha yüksek bir potansiyeli beraberinde getirir. Müşteriler ödeme yapmadığında, satıcının işletmesi gelir kaybeder ve teslim edilen ürün veya hizmetlere ilişkin maliyetlere sahip olur. Bir işletmenin az sayıda müşterisi varsa, kredi uzatmak, müşterilerden birinin nakit akışı sorunları yaşaması veya iflas etmesi durumunda işletmeyi daha da fazla kredi riskine maruz bırakır.


2. Piyasa Riski


İşletmelere yönelik piyasa riski, bir şirketin spesifik endüstrisine özgü dış güçleri ifade eder. Gelişen müşteri tercihleri, teknolojideki ilerlemeler ve diğer yıkıcı etkenler, sektörün dönüşmesine ve değişmesine neden olabilir ve işletmelerin hayatta kalabilmek için uyum sağlamasını gerektirebilir. Kayıtlı müzik endüstrisindeki vinil albümlerden kasetlere, CD'lere ve dijital yayına kadar olan evrimi düşünün. Piyasa riskleri çoğu zaman yönetimin kontrolü dışındadır.


3. Rekabet Riski


Bir işletmenin pazarındaki diğer şirketlerin performansı rekabet riski yaratır. Benzer mal veya hizmet sağlayan mevcut rakiplerin fiyatlarını, ürün özelliklerini veya dağıtım stratejilerini değiştirmesi bir işletmenin satışlarını ve nakit girişlerini alt üst edebilir. Ayrıca, aynı müşterilerin ilgisini ve bütçelerini, ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılamak için yeni rakipler ortaya çıkabilir. Bunun iyi bir örneği, eğlence yayın hizmetlerinin sinema salonlarına nasıl rekabet riski getirdiğidir.


4. Likidite Riski


Bir şirketin likiditesi, nakit, alacak hesapları ve kısa vadeli yatırımlar gibi kısa vadeli varlıkları kullanarak mevcut yükümlülüklerini ödeyebilme yeteneğini ifade eder. Likidite, nakit akışının daha spesifik ve anlık bir biçimi olarak düşünülebilir. Likidite riski genellikle bir zamanlama meselesidir; nakit akışının veya varlıkları hızlı bir şekilde nakde çevirme yeteneğinin, borç ödemelerini zamanında yapmak için yeterli olmasını sağlamaktır. Zamanlama uyumsuz olduğunda veya sermaye uzun vadeli varlıklara kilitlendiğinde likidite riski daha yüksektir. Nakit tahsilat öncesinde inşaat malzemeleri için ödeme yapmak zorunda olan ekipman ağırlıklı bir inşaat işletmesi, örneğin nakit parayla satılan bir perakende marketten daha yüksek likidite riskine sahip olacaktır.


5. Nakit Akışı Riski


Nakit akışı riski, tüm nakit girişleri ve çıkışları arasındaki potansiyel dengesizliği ifade eder. Acil, orta ve uzun vadeli yükümlülüklerin sabit bir temelde ödenebilmesini (veya ödenememesini) içerir ve sıklıkla sistemik nakit yönetimi politikalarından etkilenir. Örneğin, negatif nakit akışının (çıkışların girişlerden daha fazla olduğu dönemler) üstesinden gelinebilir, ancak tutarlı negatif nakit akışı genellikle sürdürülemez. Müşterilerine 120 günlük kredi veren ancak tedarikçilerinden 60 günlük ödeme vadesine tabi olan bir işletmenin nakit akış riskini düşünün.


6. Büyüme Riski


İş büyümesi genellikle olumlu bir eğilim olarak görülüyor ancak yine de şirketlerin potansiyel risklerin farkında olması gerekiyor. Birincisi, büyümeye yatırım yapmak için sermayenin aşırı genişletilmesi likidite sorunlarına neden olabilir. İkincisi, operasyonel altyapı üzerindeki stres, ekipman arızalarına, dağıtım kesintilerine veya çalışanların tükenmişliğine neden olabilir ve bunların hepsinin mali sonuçları olabilir. Üçüncüsü, bir işletmenin itibarı veya ürününün marka imajı, kötü planlanmış veya yürütülen büyüme nedeniyle zarar görebilir ve bu da uzun vadeli finansal sorunlara neden olabilir. Ve son olarak, yeni iş geliştirmeye yönelik en iyi tahminler ve projeksiyonlar bile değişen doğruluk derecelerine sahip tahminler içerir.


7. Kaldıraç Riski


Kaldıraç, bir işletmenin faaliyetlerini veya yeni yatırımlarını finanse etmek için kullandığı borç alınan sermaye miktarını ifade eder. Kaldıraç riski, bu borçlanmaların maliyetinin fahiş hale gelme veya temel yatırımın getirisinden daha yüksek olma potansiyelini ifade eder. Yükselen faiz oranları ve beklenenden düşük getiriler kaldıraç riskini artıran değişkenlerdir. Başka bir tür kaldıraç riski, bir işletmenin mevcut kredisini maksimuma çıkarması ve acil durumlar veya gelir kesintileri durumunda ek fonlara erişememesi durumunda ortaya çıkar.


8. Global Risk


Birbirine bağlı global ekonomide, her büyüklükteki işletme belirli düzeyde global riskle karşı karşıyadır; bu sadece büyük uluslararası holdinglere özgü değildir. Global risk, hükümet politikasındaki değişikliklerden, döviz kurlarından, yabancı ülke ekonomilerinden, sosyal huzursuzluktan, siber güvenlik tehditlerinden, halk sağlığından ve diğer birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Başka bir ülkeden ithal edilen parçalarda kıtlık veya fiyat değişiklikleri gibi doğrudan tedarikinin doğasında olan global riski göz önünde bulundurun. Uluslararası çip kıtlığı nedeniyle teslimat kamyonlarının satın alınamaması gibi dolaylı tedarik zinciri sorunları da başka bir örnektir. Her iki örneğin de sonuçta bir işletmenin satışları ve kârlılığı üzerinde etkisi vardır.


9. Hatalar


İş liderleri, iyi bilgiye dayalı kararlar almak için doğru bilgilere güvenir. Günlük işlerini yürütmenin yanı sıra, iş risklerini tanımlamak ve izlemek için iyi verilere ihtiyaçları var. Bu bilgilerin herhangi birindeki hatalar, ortalamanın altında karar alma ve mali kayıp olasılığını artırır.


10. Dolandırıcılık


Dolandırıcılık çoğu işletme için gerçek bir risktir. Hırsızlık, zimmete para geçirme veya siber güvenlik ihlalleri potansiyeli hem iç hem de dış kaynaklardan gelebilir. Dolandırıcılık, gelir ve varlık kaybı gibi doğrudan mali kayba neden olur ve dolaylı mali sonuçları olan itibar, uyumluluk ve yasal riskler dahil diğer riskleri artırabilir.


finansal-riskleri-azaltmanın-yolları

Finansal riskleri anlamak, izlemek ve azaltmak, iş başarısını en üst düzeye çıkarmak için gerekli adımlardır. Bu 15 yaklaşım yardımcı olabilir.İş Hayatında Finansal Riskleri En Aza İndirmenin 15 Yolu


Bir şirket, riskleri tanımlayıp izleyerek, bunların finansal etkilerini azaltmak için daha iyi bir konuma sahip olur. Finansal riski azaltmaya yönelik dört yaklaşım, kaçınma, azaltma, aktarma ve kabul etmedir. Kaçınma, finansal riske neden olan faktörlerden kaçınmak için rotayı değiştirmeyi içerir. Azaltma, riski en aza indirecek önlemleri alarak riski yönetme yaklaşımını benimser. Aktarım, riskin bir kısmının iş ortakları veya sigorta acenteleri gibi diğer taraflara devredilmesi veya paylaşılması anlamına gelir. Son olarak kabul, riski hafifletmek veya önlemek için harekete geçmek yerine riskin potansiyel sonuçlarını kabul ederek ilerleme kararıdır. İşletmeler, ilgili finansal riskin türüne göre belirli bir yaklaşımı seçebilir veya bir riski ele almak için birden fazla yaklaşımı birleştirmeyi tercih edebilir. Burada listelenen finansal riski azaltmanın 15 yolu, dört yaklaşımın hepsinden yararlanmaktadır.


1. Sigorta Yaptırmak


Sigorta, bazı finansal risklerin üçüncü bir tarafa devredilmesinin bir yoludur. Beklenmeyen bir kaybın bedelini ödemek, şirket sermayesini korurken kullanışlı olur. Bununla birlikte, sigorta poliçelerinin prim maliyetleri taşıdığını ve bir hak talebinden elde edilen gelirlerin iyileşmeyi finanse etmesine yardımcı olsa da riski veya aksamayı ortadan kaldırmadığını unutmayın. Ürün sorumluluğu, suç, ticari mülkiyet talepleri, işçi tazminatı, iş kesintisi ve siber suçlar dahil her türlü finansal riski kapsayan onlarca işletme sigortası poliçesi bulunmaktadır.


2. Verimliliği Değerlendirmek


Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkararak bir işletme, finansal riskin etkisini karşılamak üzere yönlendirilebilecek nakit akışının kilidini açabilir. Ek olarak, bir işletmenin çeşitli yönlerini sürekli olarak değerlendirme süreci, potansiyel iş risklerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.


3. Acil Durum Fonlarını Korumak


Nakit rezervleri oluşturmak, finansal risklerin etkisine hazırlanmanın bir yoludur. Sigortanın yanı sıra acil durum fonları, mali kayıpların azaltılmasına ve işletmenin çalışır durumda kalmasına yardımcı olabilir. Acil durum fonları pozitif nakit akışı yoluyla dahili olarak üretilebilir veya erişilebilir bir kredi limiti şeklinde olabilir. Her iki durumda da önceden planlama yapılması gerekir.


4. Kalite Güvencesine Yatırım Yapmak


Ürün ve hizmetlerin istenen kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için güçlü kalite güvencesi önlemleri oluşturmak, ürünle ilgili finansal riskleri azaltmanın bir yoludur. Üretim süreci boyunca kontrol listeleri, kontrol noktaları, numune alma ve denetim, daha iyi sonuçların alınmasına yardımcı olabilir.


5. İş Yatırımlarını Çeşitlendirmek


Çeşitlendirme, riski birden fazla alana yaymanın bir yoludur. İşletmeler, hisse senetleri veya mülkiyet hisseleri yoluyla diğer şirketlere yatırım yaptığında, çeşitli sektörlerin seçilmesi, yatırımların hep birlikte yükselip düşmesi riskini en aza indirmeye yardımcı olur. Ayrıca, yatırımların özsermaye ve borç arasında çeşitlendirilmesi, riskin en aza indirilmesine yardımcı olabilir. Benzer şekilde, az sayıda ürüne veya müşteriye bağlı kalmamak için bir işletmenin gelir akışlarını çeşitlendirmek, finansal kaybı önlemenin ve riski en aza indirmenin başka bir yoludur.


6. Alacak Hesaplarını Düşük Tutmak


Alacak hesapları yaşlandıkça tahsilat olasılığı azalır. Tahsil edilmeyen alacak hesapları, gelir kaybına, nakit akışının azalmasına ve kâr kaybına yol açar. Bu nedenle, bir şirketin alacak hesaplarının ödeme durumunu izleyen bir alacak hesabı yaşlandırma raporu veya diğer benzer araçları kullanarak bakiyeleri kontrol altında tutmak önemlidir. Ek olarak alacak hesaplarını incelemek, kredi riski taşıyan müşterileri ortaya çıkarabilir, böylece gelecekteki satış koşulları gelecekteki zararları önleyecek şekilde ayarlanabilir.


7. Ayrıntılara Dikkat Etmek


Ticari ortaklar arasındaki yanlış anlaşılmalar maddi kayıpla sonuçlanabilecek her türlü soruna neden olabilir. Anlaşmaların yazılı olarak belgelenmesi, özellikle bir anlaşmanın daha ince ayrıntıları söz konusu olduğunda, belirsizliğin ve mali kayıp olasılığının azaltılmasına yardımcı olur.


8. Gereksiz Borcu Azaltmak


Çoğu işletme, nakit akışındaki boşlukları desteklemek ve uzun vadeli yatırımlar için zaman zaman kredilere güvenmektedir. Ancak, faiz masrafları ve banka ücretleri gibi aşırı borçlanma maliyetlerinden ve şişirilmiş kredi ödemelerinden kaynaklanan ağır nakit akışından kaçınmak için kredi bakiyelerini mümkün olduğunca düşük tutarak kaldıraç riskini yönetmek önemlidir. Ek olarak, daha düşük ödenmemiş kredi bakiyeleri, bir şirketin acil durumlara ve öngörülemeyen zorluklara ve fırsatlara yönelik mevcut kredisini en üst düzeye çıkarabilir.


9. Kalite Kayıtlarını Korumak


Kalite kayıtlarının tutulması, finansal riskin yönetilmesi açısından temel öneme sahiptir çünkü geçmiş analizler ve gelecekteki görünürlük için temiz veriler sağlar. Bu aynı zamanda uyumluluk riskinden kaçınmanın da birincil yoludur. İşletmelerin, mevzuatları karşıladıklarını ve yasalara uyduklarını kanıtlamak için birçok raporlama zorunluluğu vardır. Uyumsuzluk doğrudan cezalara ve dolaylı itibar riskine neden olur. Özensiz kayıt tutma, kötü karar verme ve uyumsuzluk riskini artırarak, kaliteli kayıtların tutulmasını zorlaştırır.


10. Nakit Yönetimi Stratejisi Oluşturmak


Nakit sıkıntısı, işletmelerin başarısız olmasının en yaygın nedenlerinden biridir. Nakit yönetimi stratejisi oluşturmak, planlama ve önleme yoluyla finansal risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Nakit girişlerini ve çıkışlarını tahmin etmek, alacak hesapları ve borç hesapları bakiyelerini izlemek, borç ödemelerini yönetmek, döviz kurunu ve faiz oranlarını takip etmek ve piyasa talebine yakın kalmak, nakit yönetimi stratejisinin geliştirilmesinde rol oynar ve riskin azaltılmasına yardımcı olabilir.


11. Çalışanlara Yatırım Yapmak


Çalışanların bir işletmenin başarısı veya başarısızlığı üzerinde büyük etkisi olabilir. Bu özellikle hizmet sektörlerinde belirgindir ancak aynı zamanda hizmet dışı sektörlerde de verimliliği etkileyen bir faktördür. Çalışan eğitiminin yeterliliği ile iş çıktısı arasında doğrudan bir ilişki olduğundan, çalışanlara yatırım yapmak, şirketin itibarına zarar verebilecek maliyetli hataların riskini azaltır.


12. Dış Kaynak Sağlamak


Belirli işlevlerin dış kaynaklardan sağlanması, zamandan ve paradan tasarruf ederek belirli finansal riskleri azaltmanın bir yoludur. Bir işin belirli bölümlerini yürütmek için üçüncü taraf uzmanları işe almak, hizmet sağlayıcının ölçek ekonomileri sayesinde maliyet tasarrufu sağlayabilir. Uzmanlık zaten mevcut olduğundan dış kaynak kullanımı zamandan da tasarruf sağlayabilir. Finansal risk şirket ile hizmet sağlayıcı arasında paylaşılır ve maliyet tasarrufları işin diğer alanlarındaki riski azaltmak için kullanılabilir. Dış kaynak kullanımının bazı finansal riskleri azaltabileceğini ancak başka riskleri de beraberinde getirebileceğini unutmayın; dolayısıyla bunun nerede anlamlı olduğunu değerlendirmek önemlidir.


13. Kararlara Yönelik Ölçümlere Odaklanmak


Şu atasözünü düşünün: "Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz." Objektif ölçümlerin kullanılması, tarafsız karar almayı destekleyerek ve liderliğin somut hedeflere odaklanmasına yardımcı olarak finansal risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Standartlaştırılmış kaliteli bilgilerin planlanması, ölçülmesi ve kullanılması, bir işletmenin yolunda gitmesine yardımcı olabilir ve yolunda gitmediği takdirde erken uyarı sağlayabilir. Dürtüsel veya yetersiz bilgiye dayalı kararlar risk düzeyini artırma eğilimindedir.


14. Finansal Teknolojiden Yararlanmak


Doğru finansal teknoloji, finansal riski en aza indirmeye yönelik diğer taktikleri destekleyebilir. Bulut tabanlı muhasebe yazılımı ve entegre kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri gibi güçlü teknolojiler, risk veya fırsat haline gelebilecek eğilimleri belirlemek ve analiz etmek için gereklidir. Finansal teknoloji, ölçümlerin planlanması ve geliştirilmesi için faydalıdır ve kayıt tutmada manuel hata olasılığını azaltır.


15. Görevler Ayrılığı Sağlamak


Güçlü bir iç kontrol ortamı, hata ve sahtekarlık riskinin azaltılmasına yardımcı olur. İç kontrol ortamı, anormallikleri gerçekleşmeden önce yakalamak (kontrolleri önlemek) ve meydana geldiğinde bunları tespit etmek (kontrolleri tespit etmek) için tasarlanmış bir süreçler ağıdır. Görevler ayrılığı, tek bir kişinin tek bir işlem üzerinde tam kontrole sahip olmamasını sağlayarak, genellikle kaydetme, onaylama, ödeme ve mutabakat gibi işlevleri ayırarak çalışan birincil bir kontroldür. Görevlerin ayrılığı küçük kuruluşlar için zorlayıcı olabilir ancak doğru teknolojiyle desteklenebilir.


NetSuite Finansal Yönetim Yazılımıyla Finansal Riskleri Azaltın


Bu makalede özetlenen finansal riskleri en aza indirmenin 15 yolu, doğru, ayrıntılı ve güvenilir finansal bilgilere yönelik ortak bir ihtiyacı paylaşmaktadır. NetSuite finansal yönetim çözümleri, planlamadan izlemeye kadar finansal risklerin yönetilmesine yardımcı olabilir. Çözümün finansal ve operasyonel verileri, risk yönetimi planlaması için önemlidir. Gösterge panelleri, uyarıları ve gerçek zamanlı görünürlüğü, erken müdahale için risk ölçümlerinin izlenmesine yardımcı olabilir. Erişim kontrolleri ve otomatik iş akışı, doğru veriler için güçlü dahili kontroller sağlar ve dolandırıcılık riskini azaltır.


İşletmeler tüm finansal riskleri ortadan kaldıramaz ancak risk/ödül dinamiklerini aktif bir şekilde yönetebilirler. Finansal riskleri anlamak, izlemek ve azaltmak, bir işletmenin başarısını en üst düzeye çıkarmak için gerekli adımlardır. Finansal riskleri en aza indirmek, olası kârlılık veya sermaye kaybını, gergin nakit akışını ve işletmenin kapanmasını azaltmak, paylaşmak veya önlemek için plan ve süreçlerin uygulamaya konulması anlamına gelir.


Yukarıda belirtilen 15 yaklaşım, finansal risklerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir. Planlama ve karar almayı desteklemek için yüksek kaliteli ve güncel verilere erişim, temeldir.


Finansal Riskleri Azaltmanın Yolları - Sık Sorulan Sorular


Finansal riskleri yönetmek neden önemlidir?


Finansal risk, kârlılığın azalması, sermaye kaybı, nakit akışının zorlanması ve muhtemelen işletmenin kapanması gibi olumsuz ticari etkilere yol açabilecek durumlar için kullanılan geniş bir terimdir. İşletmeler tüm finansal riskleri ortadan kaldıramasa da bu riskleri anlayarak, izleyerek ve azaltarak risk/ödül dinamiklerini aktif bir şekilde yönetebilirler.


Finansal riskleri nasıl tanımlarsınız?


Finansal risk azaltma planı oluşturmanın ilk adımı, bir işletmeyi etkileyebilecek risk türlerini belirlemektir. Sektöre, şirketin büyüklüğüne ve diğer operasyonel faktörlere bağlı olarak bazı risk türleri diğerlerinden daha önemlidir. Bir işletmenin bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı gibi finansal raporlamasını incelemek risk alanlarını vurgulayabilir. Bu raporların zaman içinde karşılaştırılması, riskli bir yöne doğru ilerleyebilecek eğilimleri belirler.


Finansal risk yönetimine bir örnek verir misiniz?


Finansal risk yönetimine yönelik dört yaklaşım vardır: kaçınma, azaltma, aktarma ve kabul etme. Örneğin kaçınma, finansal riske neden olan faktörlerden kaçınmak için rotayı değiştirmeyi içerir. Sigorta yaptırmak, bazı finansal risklerin üçüncü bir tarafa devredildiği finansal risk yönetiminin bir örneğidir.


Bir işe başlarken finansal riski en aza indirmenin en iyi yolları nelerdir?


Girişimcilerin finansal riskleri, yerleşik işletmelerin yaptığı gibi dikkate alması gerekir. Bu, sözleşmeler konusunda dikkatli olmayı, sigorta yaptırmayı, çalışanlara yatırım yapmayı, ölçümler geliştirmeyi ve mantıklı olduğunda dış kaynak kullanmayı içerir. Başlangıçtan itibaren finansal teknolojiden yararlanarak kaliteli kayıtlar oluşturmak faydalıdır. Yeni işletmeler büyüdükçe verimliliği değerlendirerek, kalite güvencesine yatırım yaparak, alacak hesaplarını düşük tutarak ve mümkün olduğunda görevler ayrılığını kullanarak finansal riskleri azaltmak için çalışabilirler. Bununla birlikte, bir işe başlarken nakit akışı birincil finansal risk olduğundan, resmi nakit yönetimi stratejisinin bir parçası olarak acil durum fonlarını korumak, yatırımları çeşitlendirmek ve borç bakiyelerini mümkün olduğunca düşük tutmak önemlidir.oracle-netsuite-bulut-erp


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Yazı: Blog2_Post
bottom of page