• Cansu Güven

ERP ve CRM Karşılaştırması


ERP ve CRM Karşılaştırması

Temel iş süreçlerini otomatikleştirmek isteyen işletmeler genellikle, kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım çözümlerine yönelir. ERP, finansal ve operasyonel sistemleri merkezi bir veri tabanına bağlayarak şirketlerin işletmelerini başarıyla yürütmelerine yardımcı olur. CRM ise müşterilerin işletmelerle olan etkileşimlerini yönetmeye yardımcı olur.


Her ikisi de hayati veri depoları olarak hizmet eder ve birden fazla departmana değinir. Bazen aynı platform üzerine inşa edilirlerken, yazılım genellikle ayrı olarak satın alınır ve gerektiğinde entegre edilir.


Bu makale, hem CRM hem de ERP'nin temel özelliklerini, farklılıklarını ve bir işletmenin ERP'ye mi, CRM'e mi yoksa her ikisine birden mi ihtiyacı olduğunu belirlemeye yardımcı olacaktır.


ERP Nedir?


Kurumsal kaynak planlaması (ERP), üreticilerin başarılı bir iş yürütmek için gereken tüm kaynakları anlaması ve yönetmesi için bir yol olan malzeme ihtiyaç planlamasından (MRP) gelişti. ERP, bir organizasyonun tüm bölümleriyle paylaşılan bir veri tabanı olarak hizmet eder. Temelde bu, genel muhasebe defteri (GL), borç hesapları, alacak hesapları, bordro ve finansal raporlama dahil olmak üzere finans anlamına gelir.


Ancak ERP, envanter yönetimi, sipariş yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve hizmet organizasyonlarıyla ilgili verileri de kapsar. ERP, tedarik, üretim, dağıtım ve sipariş karşılama konularına da değinir. Bazı ERP sistemleri ayrıca İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri (HRMS), CRM ve e-ticaret sunar.


CRM Nedir?


CRM veya müşteri ilişkileri yönetimi, bir müşterinin bir işletmeyle etkileşime girdiği tüm yolları yöneten bir yazılımdır. Başlangıçta, CRM özellikleri ilk olarak satış departmanları için geliştirildi ve satış gücü otomasyonu (SFA) olarak da biliniyordu. Kısa süre sonra, müşteri hizmetleri etkileşimlerini ve pazarlamayı yönetmek için başka sistemler geliştirildi.


Satınalma ve geliştirme yoluyla, yazılım tedarikçileri tüm bu disiplinleri müşteri ilişkileri yönetimi adı verilen tek bir çatı altında birleştirmeye başladılar. Satış performansı yönetimi ve satış teşvik primi de bazı CRM sistemlerine dahildir, ancak karmaşıklıkları nedeniyle genellikle ayrı satılırlar.


ERP Avantajları


Bir ERP sisteminin ana faydası, tüm finansal ve operasyonel verilerin aynı veri tabanında bulunmasıdır. Bu, hem statik aylık raporları hem de yöneticiler tarafından talep edilen geçici raporları büyük ölçüde etkiler. Tek bir finansal ve operasyonel veri kaynağı, çalışanların BT veya finans ekiplerinin analiz ve raporlama yapmasına gerek kalmadan finansal içgörüleri ortaya çıkarmak için raporların detayına inebileceği anlamına da gelir. Bu, işletmelerin kârlılıktan yeni büyüme fırsatlarına ve kuruluş genelinde verimlilik yaratmaya kadar her şeyi etkileyebilecek daha hızlı, veri destekli kararlar almasına olanak tanır.


Şirketlerin sıklıkla bahsettiği bir ERP sistemine geçmenin bir başka yararı da daha hızlı bir finansal kapanıştır. Finans ekipleri genellikle tüm gelir ve giderleri hesaba katar ve sonuçları genellikle defterlerin kapatılması olarak bilinen her ayın veya üç aylık dönemin sonunda tablo haline getirir. Hesap tablolarını veya giriş seviyesi muhasebe sistemlerini kullanarak defterleri kapatmak, genellikle kapsamlı manuel çalışma, veri girişi ve finansal bilgi için farklı departmanlarla iletişim kurmayı gerektirir. Bu görevlerin çoğunu otomatikleştiren merkezi bir ERP sistemiyle, şirketler aylık kapanış sürelerinde azalmalar bildirdiler. Bu görev şimdi sadece birkaç gün ile bir hafta arasında sürebilir.


ERP sistemleri ayrıca bir kuruluşa çok daha fazla finansal kontrol sağlar. Merkezi bir sistem ve rol tabanlı izinlerle, yalnızca uygun iş işlevlerine sahip olanlar hassas verilere erişerek denetim izlerini iyileştirir ve finansal riski azaltır.


CRM Avantajları