• Cansu Güven

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Nedir?


MRP nedir? malzeme ihtiyaç planlaması, MRP ve ERP karşılaştırması

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), başta ürün bazlı üreticiler olmak üzere işletmelerin arz ve talebi dengelerken envanter gereksinimlerini anlamalarına yardımcı olan standart bir tedarik planlama sistemidir. İşletmeler, envanteri verimli bir şekilde yönetmek, üretimi planlamak ve doğru ürünü zamanında ve optimum maliyetle teslim etmek için tedarik zinciri yönetim sistemlerinin alt kümeleri olan MRP sistemlerini kullanır.


Video: MRP Nedir?


MRP Nasıl Çalışır?


Bir Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistemi, talep ve malzeme listesine (BOM) göre hangi ham maddelerin, bileşenlerin ve alt montajların gerekli olduğunu ve bitmiş ürünlerin ne zaman monte edileceğini belirleyerek üretim sürecini hızlandırır. Bunu üç ana soru sorarak yapar:

  • İhtiyaç duyulan şey nedir?

  • Ne kadar gerekli?

  • Ne zaman ihtiyaç duyulur?

Bu soruların cevapları, hangi malzemelerin gerekli olduğu, gerekli talebin kaç tane ve ne zaman karşılanacağı konusunda netlik sağlar. Ek olarak verimli ve etkili bir üretim programını kolaylaştırmaya yardımcı olur.


MRP Neden Önemlidir?


MRP, işletmelere talebi karşılamak için gereken envanter gereksinimlerine ilişkin görünürlük sağlayarak işletmenizin envanter düzeylerini ve üretim programlarını optimize etmesine yardımcı olur. Bu içgörü olmadan, şirketlerin görünürlüğü ve yanıt verme yeteneği sınırlıdır, bu da şunlara yol açabilir:

  • Taşıma maliyetlerini artıran çok fazla envanter sipariş edilmesi.

  • Yetersiz ham madde nedeniyle talebin karşılanamaması, satış kayıplarına, sözleşmelerin iptal edilmesine ve stokların tükenmesine neden olur.

  • Üretim döngüsündeki kesintiler, artan üretim maliyetleri ve azalan çıktı ile sonuçlanan alt montaj yapılarının geciktirilmesi.

Üretici şirketler, envanter, çizelgeleme, üretimi planlama ve kontrol için tedarik planlama sistemi olarak büyük ölçüde MRP'ye güvenir. Ancak MRP, arz ve talep arasında denge oluşturmak için perakendeden restoranlara kadar diğer birçok endüstride de kullanılır.


MRP Adımları ve Süreçleri


MRP süreci dört ana adıma ayrılabilir:


1. Talebi karşılamak için gereksinimlerin belirlenmesi

MRP sürecinin ilk adımı, müşteri siparişlerinin ve satış tahminlerinin girilmesiyle başlayan müşteri talebini ve bunu karşılamak için gereken gereksinimleri belirlemektir.


MRP, üretim için gerekli malzeme listesini kullanarak, gerekli alt montajları hesaba katar. Daha sonra talebi, ayrı bileşenlere ve ham maddelere ayırır.


2. Envanterin kontrol edilmesi ve kaynakların tahsis edilmesi

Talebi envantere göre kontrol etmek ve kaynakları buna göre tahsis etmek için MRP'yi kullanarak hem stokta hangi kalemlerin bulunduğunu hem de nerede olduklarını görebilirsiniz. Bu özellikle birkaç lokasyonda envanteriniz varsa önemlidir. Bu ayrıca, halihazırda başka bir yapıya tahsis edilmiş olan ürünlerin yanı sıra henüz fiziksel olarak depoda olmayan, transit halindeki veya siparişte olan ürünlerin görünürlüğünü sağlar. MRP daha sonra envanteri uygun konumlara taşır ve yeniden sipariş önerileri ister.


3. Üretim planlaması