top of page
 • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Nedir?


MRP nedir? malzeme ihtiyaç planlaması, MRP ve ERP karşılaştırması

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), başta ürün bazlı üreticiler olmak üzere işletmelerin arz ve talebi dengelerken envanter gereksinimlerini anlamalarına yardımcı olan standart bir tedarik planlama sistemidir. İşletmeler, envanteri verimli bir şekilde yönetmek, üretimi planlamak ve doğru ürünü zamanında ve optimum maliyetle teslim etmek için tedarik zinciri yönetim sistemlerinin alt kümeleri olan MRP sistemlerini kullanır.


Video: MRP Nedir?


MRP Nasıl Çalışır?


Bir Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) sistemi, talep ve malzeme listesine (BOM) göre hangi ham maddelerin, bileşenlerin ve alt montajların gerekli olduğunu ve bitmiş ürünlerin ne zaman monte edileceğini belirleyerek üretim sürecini hızlandırır. Bunu üç ana soru sorarak yapar:

 • İhtiyaç duyulan şey nedir?

 • Ne kadar gerekli?

 • Ne zaman ihtiyaç duyulur?

Bu soruların cevapları, hangi malzemelerin gerekli olduğu, gerekli talebin kaç tane ve ne zaman karşılanacağı konusunda netlik sağlar. Ek olarak verimli ve etkili bir üretim programını kolaylaştırmaya yardımcı olur.


MRP Neden Önemlidir?


MRP, işletmelere talebi karşılamak için gereken envanter gereksinimlerine ilişkin görünürlük sağlayarak işletmenizin envanter düzeylerini ve üretim programlarını optimize etmesine yardımcı olur. Bu içgörü olmadan, şirketlerin görünürlüğü ve yanıt verme yeteneği sınırlıdır, bu da şunlara yol açabilir:

 • Taşıma maliyetlerini artıran çok fazla envanter sipariş edilmesi.

 • Yetersiz ham madde nedeniyle talebin karşılanamaması, satış kayıplarına, sözleşmelerin iptal edilmesine ve stokların tükenmesine neden olur.

 • Üretim döngüsündeki kesintiler, artan üretim maliyetleri ve azalan çıktı ile sonuçlanan alt montaj yapılarının geciktirilmesi.

Üretici şirketler, envanter, çizelgeleme, üretimi planlama ve kontrol için tedarik planlama sistemi olarak büyük ölçüde MRP'ye güvenir. Ancak MRP, arz ve talep arasında denge oluşturmak için perakendeden restoranlara kadar diğer birçok endüstride de kullanılır.


MRP Adımları ve Süreçleri


MRP süreci dört ana adıma ayrılabilir:


1. Talebi karşılamak için gereksinimlerin belirlenmesi

MRP sürecinin ilk adımı, müşteri siparişlerinin ve satış tahminlerinin girilmesiyle başlayan müşteri talebini ve bunu karşılamak için gereken gereksinimleri belirlemektir.


MRP, üretim için gerekli malzeme listesini kullanarak, gerekli alt montajları hesaba katar. Daha sonra talebi, ayrı bileşenlere ve ham maddelere ayırır.


2. Envanterin kontrol edilmesi ve kaynakların tahsis edilmesi

Talebi envantere göre kontrol etmek ve kaynakları buna göre tahsis etmek için MRP'yi kullanarak hem stokta hangi kalemlerin bulunduğunu hem de nerede olduklarını görebilirsiniz. Bu özellikle birkaç lokasyonda envanteriniz varsa önemlidir. Bu ayrıca, halihazırda başka bir yapıya tahsis edilmiş olan ürünlerin yanı sıra henüz fiziksel olarak depoda olmayan, transit halindeki veya siparişte olan ürünlerin görünürlüğünü sağlar. MRP daha sonra envanteri uygun konumlara taşır ve yeniden sipariş önerileri ister.


3. Üretim planlaması

Sistem, ana üretim programını kullanarak, üretimin gecikmeden gerçekleşebilmesi için her bir yapının her adımını tamamlamak için ne kadar zaman ve işçilik gerektiğini ve bunların ne zaman yapılması gerektiğini belirler.


Üretim programı ayrıca her adım için hangi makine ve iş istasyonlarının gerekli olduğunu tanımlar ve uygun iş emirlerini, satın alma emirlerini ve transfer emirlerini oluşturur. Yapı alt montajlar gerektiriyorsa, sistem her bir alt montajın ne kadar zaman aldığını dikkate alır ve buna göre planlar.


4. Sorunları belirlemek ve önerilerde bulunmak

Son olarak, MRP ham maddeleri iş emirlerine ve müşteri siparişlerine bağladığı için, kalemler geciktiğinde ekibinizi otomatik olarak uyarabilir ve mevcut siparişler için önerilerde bulunabilir: üretimi otomatik olarak içeri veya dışarı taşıma, durum analizleri gerçekleştirme ve gerekli yapıları tamamlamak için istisna planları oluşturma gibi.


MRP nedir? malzeme ihtiyaç planlaması, MRP ve ERP karşılaştırması, MRP adım ve süreçleri

MRP Girdileri


MRP sisteminizin ne kadar iyi çalıştığı, ona sağladığınız verilerin kalitesine bağlıdır. Bir MRP sisteminin verimli çalışması için her girdinin doğru ve güncel olması gerekir. Bir MRP'nin bağlı olduğu girdilerden bazıları şunlardır:


 • Talep

Satış tahminleri ve müşteri siparişleri dahil. Öngörülen taleple çalışırken, kurumsal çapta bir ERP sistemiyle entegre edilmiş bir sistem, yalnızca satış tahminlerine karşı geçmiş satışları kullanarak tahminde bulunmaya olanak tanır.


 • Malzeme listesi (BOM)

Malzeme listesinin güncellenmiş tek bir versiyonunun tutulması, doğru tedarik tahmini ve planlaması için esastır. Kuruluş çapında envanter yönetimi sistemine entegre edilmiş bir sistem, sürüm kontrol sorunlarını önler.


 • Envanter

Elinizde hangi kalemlerin bulunduğunu, hangilerinin yolda olduğunu, hangi satın alma siparişlerinin verildiğini, envanterin nerede olduğunu ve envanterin durumunun ne olduğunu anlamak için kuruluş genelinde gerçek zamanlı bir envanter görünümüne sahip olmak önemlidir.


 • Ana üretim programı

Ana üretim programı, tüm yapı gereksinimlerini alır ve tamamlanacak tüm bekleyen iş emirlerini hesaba katmak için makine kullanımı, işçilik ve iş istasyonlarını planlar.


MRP Çıktıları


Sağlanan girdileri kullanarak MRP, hangi malzemelerin gerekli olduğunu, yapıyı tamamlamak için ne kadar gerekli olduğunu ve yapım sürecinde bunlara ne zaman ihtiyaç duyulduğunu hesaplar.


Tanımlanan bu bilgilerle işletmeler, tam zamanında (JIT) üretim gerçekleştirebilir, üretimi malzeme kullanılabilirliğine göre planlayabilir. Bu, envanter seviyelerini ve taşıma maliyetlerini en aza indirir, çünkü envanter gelecekteki üretim için depoda depolanmaz, ancak gerektiğinde gelir. İşletmeler, malzemelerin ulaşmasını ve üretimin hemen ardından başlamasını planlayarak, malzemeleri gecikmeden iş akışı sürecinden geçirebilir.


MRP, üretim sürecinde ne zaman ihtiyaç duyulduğuna ve alt montajların ne zaman programlanması gerektiğine bağlı olarak, malzemelerin ne zaman ulaşacağının planını ortaya koyar. Bir ana üretim planı kullanmak ve alt montaj yapım sürelerini hesaba katmak, yapım sürecinde raflarda duran malzemeleri ve darboğazları en aza indirir.


MRP'nin Faydaları


MRP sistemleri, üretimi verimli bir şekilde planlamanıza olanak tanır, malzemelerin iş emrinde hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar ve işletmelerin müşteri siparişlerini zamanında karşılamalarına yardımcı olur.


Bir organizasyona entegre edilmiş bir MRP sistemi, geçmiş satışları ve mevcut envanteri çekme gibi manuel süreçleri ortadan kaldırır. Ürüne ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu anlamak amacıyla Gantt çizelgeleri ve üretim akışları oluşturmak için daha az zaman harcarsınız, bu da zaman kazandırır ve bir karmaşıklık katmanını ortadan kaldırır.


Yapılar karmaşık olduğunda ve iş emri içinde birden çok alt montaj gerektirdiğinde, zamanlamayı yanlış hesaplamak kolaydır. Bir MRP, her bir alt montaja giren tüm bileşenleri ve her bir adımı tamamlamanın ne kadar sürdüğünü anlamanıza, üretim döngüsündeki gecikmeleri önlemenize ve üretim verimini artırmanıza yardımcı olur.


MRP'nin Zorlukları


Bir MRP çözümü kullanmak, tedarik planlaması için elektronik tablolar kullanmaktan çok daha iyi olsa da, yalnızca içine koyduğunuz veriler kadar iyidir. Bir işletme süreçlerini ne kadar iyi anlar ve belgelerse, bir MRP sistemi onlara o kadar iyi hizmet edebilir.


Doğru envanter kullanılabilirliğini, bir alt montajı tamamlama süresini, atık hesaplamalarını ve tedarikçilerden gelen teslim sürelerini girdiğinizden emin olmanız gerekir . Aksi takdirde, üretim programınız yanlış olacaktır. Bir MRP, veriler envanter kaydında, malzeme listesinde ve ana üretim programında hesaba katılmazsa, üretim inşa zaman çizelgesini ve gerekli malzemeleri tanımlayamaz.


MRP ve ERP Karşılaştırması


MRP sistemleri, özellikle envanter, bileşen ve üretim sürecini kontrol ederek birden fazla ham madde veya bileşen kullanılarak malların nasıl monte edildiğini planlamaya ve kontrol etmeye odaklanır.


Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ise, bordro, finans ve tedarikçi yönetimi gibi diğer operasyonlar için aynı düzeyde planlama ve gözetime ihtiyaç duyan işletmeler tarafından teşvik edilen MRP sistemlerinin bir dalıdır. ERP sistemleri, finansal yönetim , sipariş yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, satın alma, depolama ve sipariş karşılama dahil olmak üzere tüm kuruluş genelinde kaynaklar için plan yapar.


MRP nedir? malzeme ihtiyaç planlaması, MRP ve ERP karşılaştırması, netsuite ERP demo talebi


1.361 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page