top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP'nin Rolü


Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP'nin Rolü

Her büyüklükteki şirket için verimli tedarik zinciri yönetimi, iş başarısı için kritik öneme sahiptir. Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, şirketlerin ham maddeleri bitmiş ürünlere dönüştüren ve müşterilere teslim eden karmaşık faaliyetler zincirini koordine etmelerini ve düzene sokmalarını sağlar. ERP sistemleri, talep planlama ve tedarikten üretim ve dağıtıma kadar temel tedarik zinciri yönetimi yeteneklerini entegre ederek, şirketlerin maliyetleri kontrol ederken müşteri talebini verimli bir şekilde karşılamalarına yardımcı olur.


ERP sistemleri, şirketlerin işlerinin neredeyse her yönünü çalıştırmak için kullanabilecekleri hepsi bir arada sunulan yazılım paketleridir. Buna talep analizi, malzeme temini, üretim ürünleri ve bu ürünlerin müşterilere dağıtımı ile ilgili karmaşık, birbirine bağlı faaliyetler dizisini içeren tedarik zinciri yönetimi de dahildir. Önde gelen ERP sistemleri, planlama, satın alma, üretim, envanter yönetimi, depo yönetimi ve sipariş yönetimi gibi temel tedarik zinciri yönetimi işlevlerini yerine getiren modüller içerir. İşletmelerin, işletme maliyetlerini düşürürken müşteri talebini tutarlı bir şekilde karşılayabilmeleri için bu faaliyetleri koordine etmelerini, kolaylaştırmalarını ve otomatikleştirmelerini sağlar.


ERP sistemleri tüm iş verilerini tek bir veri tabanında sakladığı için şirketler, finansal ve diğer önemli bilgilerinin yanı sıra tedarik zinciri operasyonlarına ilişkin birleşik bir görünüm elde eder. ERP modülleri arasındaki entegrasyon, şirketlerin müşteri talebine göre kaynak bulma ve üretimi daha iyi planlamasına yardımcı olur. Bu yerleşik entegrasyon ayrıca, farklı tedarik zinciri işlevlerini yerine getirmek için birden çok uygulamanın entegre edilmesiyle ilgili tipik zorlukları azaltır veya ortadan kaldırır. ERP sistemleri aynı zamanda şirketlerin tedarik zinciri operasyonlarını otomatikleştirmesini sağlayarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken insan hatası riskini de azaltır.


ERP modülleri arasındaki entegrasyon, iş birimleri arasındaki bilgi akışını iyileştirerek ekipleri daha işbirlikçi ve verimli hale getirir. Örneğin, tedarikçi sözleşmeleri, tedarik zinciri kapasitesi ve müşteri talebi hakkında doğru verilere erişim, satın alma yöneticilerinin maliyetleri kontrol altında tutarken çıktıyı en üst düzeye çıkarmak ve müşteri taahhütlerini karşılamak için doğru miktarlarda ham madde satın almasına yardımcı olur. Benzer şekilde, tedarik zinciri performansının eksiksiz bir görünümü, lojistik liderlerinin verimlilik kazanımları için fırsatları belirlemesine yardımcı olur.


Temel Çıkarımlar


Tedarik zinciri yönetimi özelliklerine sahip ERP sistemleri, işletmelerin arzı müşteri talebiyle eşleştirmesine, işletme maliyetlerini düşürmesine ve değişen iş koşullarına hızla yanıt vermesine yardımcı olur.


Önde gelen ERP sistemleri, planlama, satın alma, envanter yönetimi, depo yönetimi ve sipariş yönetimi gibi tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerini kolaylaştıran ve otomatikleştiren modüller içerir.


Tedarik zinciri yönetimi için ERP modüllerini kullanmak, şirketlere iş verilerinin birleşik bir görünümünü sağlar ve uygulama entegrasyon zorluklarını azaltır.


Tedarik Zinciri Yönetiminde ERP Kullanımının Faydaları


İşletmeler, talep planlama, kaynak bulma, üretim ve sipariş yönetimi gibi temel tedarik zinciri görevlerini entegre etmek için ERP'yi kullanarak çok çeşitli avantajlar elde edebilir. İşte en yaygın olanlardan bazıları:


Artan Verimlilik


ERP sistemleri, tedarik zinciri yönetimi verimliliğini çeşitli şekillerde geliştirir. Şirketlerin tedarik zinciri işlevlerini otomasyon yoluyla kolaylaştırmasını sağlar. Tedarik zinciri genelinde görünürlüğü artırırlar, böylece paydaşlar üretim, lojistik ve tedarikte maliyetlerin nasıl azaltılacağı konusunda hızlı bir şekilde bilgiye dayalı kararlar alabilirler.


Artan Müşteri Sadakati


Tedarik zinciri verilerini ve süreçlerini entegre ederek, ERP sistemleri daha iyi planlama, kolaylaştırılmış üretim programları ve daha doğru teslimat tarihleri ​​tahminleri sağlar. Bu kazanımlar, işletmelerin müşterilere verdikleri sözleri güvenilir bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamalarına yardımcı olur. Bu tutarlı performans, müşteri sadakati sağlar.


İş Akışı Otomasyonu


Bulut tabanlı ERP sistemleri, departmanlar içinde ve arasında veri akışını otomatikleştirerek tedarik zinciri süreçlerini hızlandırırken manuel çabayı büyük ölçüde azaltır. Örneğin, temel ham maddelerin envanteri önceden belirlenmiş eşik değerlerin altına düşerse, sistem satın alma gruplarını otomatik olarak uyarabilir.


Azalan Genel Giderler ve İşletme Maliyetleri


Arz ve talebe ilişkin daha iyi görünürlük sayesinde şirketler, stok fazlası olmadan talebi karşılamaya yetecek kadar satın alarak envanteri optimize edebilir. Bu, önemli miktarda depo alanı ve maliyet tasarrufu ile sonuçlanabilir. Otomatikleştirilmiş süreçler ayrıca, tedarik zinciri boyunca maliyetli zincirleme etkileri olabilecek yanlış miktarlarda ham madde siparişi vermek gibi idari maliyetleri ve hataları da azaltır.


Daha Az BT Sorunu


Tedarik zinciri yönetimi için bir ERP sistemi kullanmak, tedarik zinciri operasyonlarının yanı sıra BT'yi de kolaylaştırabilir. Şirketlerin artık farklı yazılım sistemlerinden gelen verileri entegre etmenin karmaşıklığıyla uğraşması veya farklı tedarikçilerden gelen uygulamaları nasıl çalıştıracağını öğrenmesi gerekmiyor. ERP modüllerinin tümü aynı verileri gerçek zamanlı olarak paylaşarak, verileri uygulamalar arasında dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırır.


Esnek Tedarik Zinciri Çözümleri


Modern bir tedarik zinciri için esneklik şarttır. Şirketler, tedarikçi kapasitesindeki, nakliye yollarındaki ve müşteri talebindeki hızlı değişimleri hızlı bir şekilde tespit edebilmeli ve bunlara yanıt verebilmelidir. Tahmine dayalı analitik ve senaryo planlama yetenekleri, şirketlerin operasyonları etkilemeden önce potansiyel riskleri belirlemesine ve ele almasına yardımcı olur.


Daha Az Darboğaz


Tedarik zincirindeki her adım, önceki adımlara bağlıdır. Örneğin, zayıf planlama, malzemelerin doğru zamanda tedarik edilememesine yol açar, bu da yetersiz envantere ve üretim darboğazlarına yol açar. ERP sistemleri, işletmelerin potansiyel darboğazları belirlemesine, ilgili ekipleri bilgilendirmesine ve üretim kapasitesini sürdürmek ve siparişleri müşterilere zamanında teslim etmeye devam etmek için gereken kaynakları tahsis etmesine yardımcı olur.


Tedarik Zinciri Yönetimini Geliştirmek için ERP Kullanmanın 13 Yolu


ERP, planlama ve tedarikten envanter yönetimine, üretimden teslimata kadar her aşamada tedarik zinciri yönetimini geliştirebilir. Şirketlerin tedarik zinciri yönetimini iyileştirmek için ERP'yi kullanabilecekleri 13 yol:


1. Planlama


ERP yazılımındaki planlama yetenekleri, şirketlerin geçmiş talep, mevsimsel değişim ve satış tahminleri gibi faktörlere dayalı olarak envanter ve üretim gereksinimlerini tahmin etmelerini sağlar. Yazılım, üretimi müşteri siparişlerinin hacmini karşılayacak şekilde planlar ve üretimin sorunsuz ve programa göre çalışmasını sağlamak için işgücü, makine ve malzemelerin hazır olmasını sağlar.


2. Satın Alma


Manuel, kâğıt tabanlı adımları otomatik satın almayla değiştirmek, maliyeti azaltabilir ve satın alma süreci üzerindeki kontrolü artırabilir. Şirketler, zaman alıcı, manuel onay adımlarını otomatikleştirerek satın alma sürecini kolaylaştırabilir. Gelişmiş satın alma siparişi takibi, şirketlerin neyin sipariş edildiğini ve ne zaman ulaşacağını net bir şekilde görmesine yardımcı olur.


3. Tedarik


ERP sistemleri, şirketlerin tedarikçileri değerlendirme ve onaylamadan tedarikçi tekliflerini yönetmeye ve siparişleri takip etmeye kadar tüm satın alma sürecini merkezi olarak yönetmelerini sağlar. Tedarik yazılımı, siparişlerin önceden onaylanmış tedarikçilere yönlendirilmesini ve müzakere edilen sözleşme şartlarından yararlanılmasını sağlayarak maliyetin en aza indirilmesine yardımcı olur. Gösterge tabloları ve raporlar, tedarikçi performansına ilişkin gerçek zamanlı görünümler sağlar.


4. Tedarik Zinciri Yürütme


ERP yazılımı, şirketlerin karmaşık üretim süreçlerini verimli bir şekilde yönetmesine, envanteri koordine etmesine, üretim kaynaklarını ve lojistiği zamanında tamamlamasına ve teslim etmesine yardımcı olur. İşletmeler, satış siparişlerinden sipariş karşılamaya kadar üretim sürecinin tüm aşamalarında gerçek zamanlı görünürlüğe sahiptir.


5. Takip


Geleneksel olarak, tedarik zinciri takibi, işletmelerin birçok farklı sistemden verileri manuel olarak çekmesini ve birleştirmesini gerektiriyordu. Bu karmaşık ve zaman alan süreç hataya açıktı ve güncel bilgilere ulaşmayı neredeyse imkânsız hale getiriyordu. Bir ERP sisteminin veri tabanına entegre edilen tedarik zinciri verileriyle işletmeler, tedarik zincirindeki performansı izlemek için gerçek zamanlı gösterge tabloları kullanabilir. Bu, teslimat sürelerindeki gecikmeler veya üretim ekipmanı arızaları gibi sorunlara hızla uyum sağlamalarına yardımcı olur.


6. Bakım


ERP paketlerine entegre edilen bakım ve kıymet yönetimi uygulamaları, şirketlerin ekipman kullanımını izlemesine, üretimin sorunsuz çalışmasını sağlamak için bakım planlamasına ve varlık maliyetlerini izlemesine yardımcı olur.


7. Ölçüm


Başarılı tedarik zinciri yönetimi, büyük ölçüde verilerden eyleme dönüştürülebilir içgörüler toplama, analiz etme ve elde etme becerisine bağlıdır. ERP çözümleri, dahili ve harici kaynaklardan veri toplayan kapsamlı ölçüm ve raporlama yetenekleri sağlar. Şirketler, temel performans göstergelerini (KPI'ler) ve üretim döngüsü süreleri, envanter seviyeleri ve tedarikçi performansı gibi tedarik zinciri ölçümlerini izlemek için özelleştirilebilir gösterge tabloları ve raporları kullanabilir.


8. İş Birliği ve İletişim


ERP sistemleri, şirket içinde ve dış tedarikçilerle iletişim ve iş birliğini kolaylaştırır. Tedarik, üretim, satış ve envanter yönetimi ekiplerinin tümü aynı paylaşılan veri tabanını kullanır; bir grup tarafından güncellenen bilgiler hemen diğer herkes tarafından kullanılabilir. Portallar, tedarikçilerin ve müşterilerin sipariş durumunu verimli bir şekilde takip etmelerini ve işletme ile iletişim kurmalarını sağlar.


9. Envanter Yönetimi


Gelişmiş envanter yönetimi sistemleri, şirketlerin üretim süreçlerini beslemek ve müşteri siparişlerini karşılamak için doğru miktarda envanter tutmalarını sağlamalarına yardımcı olur. Örneğin, ERP sistemleri, mevcut stok seviyelerine ek olarak sezonluk satış verileri, tahmin edilen müşteri talebi ve tedarikçi tedarik süreleri gibi faktörlere dayalı olarak, satın alma gruplarını ürünlerin yeniden sipariş edilmesi zamanı geldiğinde uyarabilir.


10. Depo Yönetimi


ERP paketlerine entegre edilmiş depo yönetim sistemleri (WMS), şirketlerin depoları daha verimli bir şekilde çalıştırmasını sağlayarak maliyetlerin düşürülmesine ve siparişlerin hızlı bir şekilde karşılanmasına yardımcı olur. WMS, şirketlerin depo alanını optimize etmesine, envanteri ve üretkenliği izlemesine ve toplama ve paketleme verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir.


11. Malzeme Yönetimi/Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP)


Malzeme ihtiyaç planlaması yazılım sistemleri, doğru malzemelerin doğru zamanda bulunmasını sağlayarak işletmelerin verimli üretim programları planlamasına yardımcı olur. Yazılım, talebi karşılamak için gerekli olacak ham madde ve diğer envanter miktarlarını ve malzemelere ne zaman ihtiyaç duyulacağını belirler. Gelişmiş MRP sistemleri, işletmelerin, farklı nakliye yerleri gibi birden çok olası senaryonun etkisini analiz ederek üretimi ve teslimatı optimize etmesine olanak tanır.


12. Tedarikçi Performans Değerlendirmesi


Tedarikçi performansının sürekli olarak değerlendirilmesi, işletmelerin gereksinimleri tutarlı bir şekilde karşılayan tedarikçileri seçmesine olanak tanır. ERP yazılımı, şirketlerin tedarik süreleri, zamanında teslimat, sipariş doğruluğu ve maliyet gibi metriklere dayalı olarak tedarikçi performansını ölçmek ve karşılaştırmak için kullanabilecekleri analitik sağlar.


13. Global Görünürlük


ERP sistemleri hem şirket içinde hem de şirket dışında tedarikten üretime ve teslimata geçerken ham maddelere, alt montaja ve nihai ürünlere ilişkin daha iyi görünürlük sağlayabilir. Bu tedarik zinciri görünürlüğü, işletme verimliliğini artırmak ve müşteriler ve tedarikçilerle ilişkileri geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Örneğin kuruluşlar, tedarikçilerden şirket depolarına taşınan ham maddeleri izleyebilir, envanterde ve üretim boyunca izleyebilir ve son olarak bitmiş ürünlerin müşteriye teslimatını izleyebilir.


Tedarik Zinciri Yönetimi ve ERP Entegrasyonu


Tedarik zinciri yönetiminin işletmenin geri kalanıyla entegrasyonu iş başarısı için kritik önem taşıdığından, işlevsellik, ölçeklenebilirlik ve uygulama karmaşıklığı açısından ihtiyaçlarınızı karşılayan bir ERP çözümü seçmek önemlidir. Bulut tabanlı ERP çözümleri şirketlerin yerinde donanım ve yazılım satın almasını, uygulamasını ve bakımını yapmasını gerektirmediği için birçok işletme için şirket içi (on-premise) sistemlerden daha uygundur. Önde gelen bulut çözümleri de yüksek düzeyde ölçeklenebilirdir ve personel sisteme İnternet bağlantısı olan her yerden erişebilir.

İster ERP sistemlerini değiştiriyor ister bir ERP sistemini ilk defa uyguluyor olun, acil ihtiyaçlarınızın yanı sıra gelecekteki iş büyümesini desteklemeyi düşünmek önemlidir. Örneğin, uluslararası kaynak sağlayan veya uluslararası satış yapan veya gelecekte yapmayı planlayan şirketler, birden çok dili, para birimini ve vergi rejimini destekleyen bir çözümden yararlanır. Ek özel tedarik zinciri uygulamalarına ihtiyaç duyan şirketler, bunların yaygın olarak kullanılan ERP sistemleriyle entegre edilip edilemeyeceğini düşünmelidir.


NetSuite ERP ile Tedarik Zinciri Yönetimini İyileştirin


NetSuite bulut tabanlı tedarik zinciri yönetimi çözümleri, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için talebi analiz etmelerine, kaynakları tahsis etmelerine ve üretimi planlamalarına yardımcı olurken, işletme maliyetlerini kontrol altında tutar. Tedarik zinciri yeteneklerinin NetSuite ERP'ye entegrasyonu, üretim verilerinin, finansal bilgilerin, envanterin ve siparişlerin gerçek zamanlı olarak güncellenmesini sağlar, böylece satın alma, planlama ve üretim grupları her zaman aynı güncel bilgilerle çalışır. Talep planlama ve envanter yönetimi yetenekleri, işletmelerin talebi doğru bir şekilde tahmin etmesine ve analiz etmesine ve ürün kullanılabilirliğini ve satışlarını en üst düzeye çıkarmak için ikmal stratejileri oluşturmasına yardımcı olur.


Tedarik yazılımı, işletmelerin satın almayı kolaylaştırmasına, tedarikçilerle iletişim kurmasına ve sipariş doğruluğunu artırmasına yardımcı olur. Küçük işletmelerin yanı sıra çok uluslu şirketler, işçilik, makine ve malzemelerin programlanması yoluyla üretimi optimize etmek için NetSuite ERP üretim yazılımından yararlanabilir. Uluslararası operasyonlara sahip şirketler, tek bir ERP sisteminden birden fazla iştiraki yönetebilir; 27 dil, 190 para birimi desteği ve yerel muhasebe ve vergi gereklilikleri, dünya çapındaki müşteriler ve tedarikçilerle çalışmayı kolaylaştırır.


Küçük kuruluşlar bile, küreselleşmiş bir ekonomide malzeme tedarik etme, üretimi yönetme ve ürünleri gönderme karmaşıklığının üstesinden gelebilecek tedarik zinciri yönetimi yazılımına ihtiyaç duyabilir. ERP sistemleri, talep planlama ve tedarikten üretim ve dağıtıma kadar tedarik zinciri faaliyetlerini entegre ve otomatik hale getirerek şirketlerin maliyetleri düşürürken müşteri talebini karşılamalarına yardımcı olur.


ERP'de Tedarik Zinciri – Sık Sorulan Sorular


Tedarik zinciri yönetimi ERP'nin bir parçası mıdır?


Önde gelen kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri tipik olarak planlama, satın alma, üretim, envanter yönetimi ve sipariş yönetimi dahil olmak üzere tedarik zinciri yönetimi (SCM) faaliyetlerini destekler. ERP yazılımı ayrıca finans, bordro ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi işlevi de destekler.


ERP tedarik zinciri yönetimini nasıl etkiler?


ERP, planlama ve tedarikten lojistiğe kadar önemli tedarik zinciri süreçlerini destekleyerek ve entegrasyon ve otomasyon yoluyla verimliliği artırarak tedarik zinciri yönetimini geliştirir. Tedarik zinciri operasyonlarında küresel görünürlük sağlayan ERP sistemleri aynı zamanda daha iyi karar almayı kolaylaştırarak işletmelerin operasyonları optimize etmesine ve maliyetleri düşürmesine yardımcı olur.


ERP, e-ticaret ve tedarik zinciri yönetimi ile nasıl uyum sağlar?


Tedarik zinciri yönetimi, herhangi bir e-ticaret operasyonunda ayrılmaz bir rol oynar, çünkü perakendeciler genellikle küresel bir tedarikçi ve müşteri ağı üzerinden ürünleri için kaynak sağlamak, depolamak, teslim etmek ve iadeleri kabul etmek zorundadır. ERP yazılımı, perakendecilerin envanter yönetimini, depo yönetimini, lojistiği ve daha fazlasını optimize etmesine yardımcı olur, böylece maliyetleri kontrol altında tutarken müşteri beklentilerini karşılayabilir.


ERP tedarik zinciriniz için ne yapabilir?


ERP sistemleri, tedarik zinciri yönetimine görünürlük ve otomasyon getirir. Tedarik zinciri genelinden gerçek zamanlı verilere ilişkin içgörü sayesinde paydaşlar, tedarikten envanter yönetimine kadar işlevlerin nasıl yönetileceği konusunda daha bilinçli kararlar alabilir. Otomasyon tedarik zinciri operasyonlarını hızlandırarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlarken insan hatası riskini azaltır.


Bir tedarik zincirinde ERP neyi temsil eder?


ERP, kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. ERP sistemleri, kuruluşların bordro ve üretimden satışa kadar çok çeşitli işlevleri yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada sunulan iş yazılım paketleridir. Önde gelen ERP sistemleri, planlama, satın alma, envanter yönetimi ve üretim gibi tedarik zinciri yönetimi fonksiyonlarını destekler.


ERP, tedarik zinciri başarısının anahtarı mıdır?


Tedarik zinciri yönetimi, özellikle karmaşık tedarikçi ağlarıyla uğraşan şirketler için son derece karmaşık olabilir. ERP, tedarik zinciri süreçlerini daha ölçeklenebilir, verimli ve yönetimi kolay hale getirerek önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu sistemler, işletmelerin tedarik zinciri boyunca verileri entegre etmelerine, temel süreçleri düzene koymalarına ve daha iyi tedarik zinciri görünürlüğü elde etmelerine yardımcı olur.


ERP sistemleri tedarik zincirlerini nasıl geliştirebilir?


ERP sistemleri, tedarik zinciri verilerini birleştirir ve küresel görünürlük sağlar, işletmelere bütünsel, gerçek zamanlı bir performans resmi verir, böylece operasyonları iyileştirmek ve zorluklara yanıt vermek için hızlı bir şekilde bilgiye dayalı kararlar alabilirler. ERP sistemleri aynı zamanda temel tedarik zinciri fonksiyonlarını otomatikleştirerek yanıt vermeyi hızlandırırken idari yükü ve insan hatası riskini azaltır.oracle-netsuite-erp-tedarik-zinciri-entegrasyonu

284 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page