• Cansu Güven

NetSuite Modülleri Kılavuzu: Temel Modüller, Fiyatlandırma ve SSS

Güncelleme tarihi: 25 Nis


NetSuite Bulut ERP, Cloud ERP, CRM, tedarik zinciri, modüller, sipariş, satış, finans, depo yönetimi

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, son birkaç on yılda işletmeler için kritik bir araç haline geldi. Bir ERP çözümü, kritik iş süreçlerini otomatikleştirir ve şirket genelindeki tüm finansal ve operasyonel bilgiler için paylaşılan bir veri tabanı görevi görür. Bu verileri, örneğin muhasebe, üretim, insan kaynakları gibi çeşitli departmanların bireysel işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir dizi modülden alır.


Bir ERP çözümü, tüm çalışanlara, bölümlerinin mevcut performansı ve gelecek planlaması hakkında önemli soruları yanıtlamaları için ihtiyaç duydukları bilgilere ve ayrıca iyileştirme hedeflenen alanlara erişim sağlar. Bu tek bilgi kaynağı, veri doğruluğu ve tutarlılık sorunlarını en aza indirir ve rolü ne olursa olsun herkesin aynı sayılara bakmasını sağlar. Ayrıca, daha verimli süreçlere ve maliyet tasarrufuna yol açan daha iyi karar vermeyi de sağlar. Ek olarak, ERP birçok görevi otomatikleştirebilir, hataları azaltabilir ve çalışanların daha stratejik işlere odaklanmasını sağlayabilir.


Ortak ERP modülleri, finans ve muhasebe, satın alma, üretim, envanter yönetimi, sipariş yönetimi, depo yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve işgücü yönetimi gibi arka ve ön ofis işlevlerini destekler. İşlevsel olarak daha zengin çözümler, profesyonel hizmet otomasyonunu (hizmet kaynakları yönetimi), insan kaynakları yönetimini, e-ticaret ve pazarlama otomasyonunu da içerebilir.


NetSuite Modülleri Nelerdir?


NetSuite modülleri, NetSuite ERP platformuna ek özellikler sağlayarak işletmelerin çözümü kendi benzersiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca uyarlamalarına olanak tanır. Birleşik bir uygulama paketi olarak, yeni özellikler sorunsuz bir şekilde eklenir ve mevcut yetenekler üzerine kurulur. NetSuite, iş ihtiyaçlarınız geliştikçe kolayca işlevsellik eklemek için tasarlanmıştır.


NetSuite ERP yazılımı, envanter yönetimi, sipariş yönetimi, proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi (SCM), malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), satın alma gibi temel iş süreçlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış çeşitli diğer yeteneklerin yanı sıra temel finans ve muhasebe işlevlerini ve daha fazlasını içerir.


NetSuite Modülleri Listesi


İşletmeniz geliştikçe, onu çalıştırmak için kullandığınız yazılımın yetenekleri de gelişecektir. Modüller, NetSuite'in her zaman iş ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlayan çok çeşitli özellikler sunar.


NetSuite Finansal Yönetim Modülleri


  • NetSuite Advanced Financials, bütçeleme, gider tahsisleri, amortisman ve istatistiksel hesaplar için NetSuite'e ek mali yönetim yetenekleri getirir.

  • NetSuite SuiteBilling, geliri doğru bir şekilde ve en son gelir tahakkuku standartlarına uygun olarak muhasebeleştirirken, işlem, abonelik, kullanıma dayalı ve hibrit modelleri desteklemek için fatura yönetimi ekler.

  • NetSuite Revenue Management, gelir tahmini, tahsisi, muhasebeleştirme, yeniden sınıflandırma ve denetimi otomatikleştirerek şirketlerin gelir tahakkuku düzenlemelerine uymasına ve sonuçları zamanında raporlamasına yardımcı olur.

  • NetSuite Planning & Budgeting, modelleme yetenekleri, onay iş akışları ve raporlama ile hem şirket çapında hem de departmanların bütçeleme ve planlamasını kolaylaştırır.

  • NetSuite Multi-Book Accounting, finans departmanlarının, faaliyeti otomatik olarak birden fazla deftere gönderirken ticari işlem kayıtları oluşturmasına ve ilgili tüm muhasebe standartlarına göre mali tablolar yayınlamasına olanak tanır.

  • NetSuite OneWorld, çok uluslu ve çok yanlı operasyonları olan şirketler için küresel iş yönetimi yetenekleri sunar. Finans ekibinizin yerel para birimine uyum sağlamasına, yerel ve bölgesel vergilendirme ile yasal gerekliliklere otomatik olarak uymasına olanak tanır. Ve küresel iş raporlaması sağlar.

  • NetSuite Dunning Letters, ödemeden önce hatırlatma mektupları göndererek alacak hesaplarının tahsiline yardımcı olmak için NetSuite'te otomatik ihtar süreçleri kurar.

  • NetSuite Fixed Assets Management, şirkete ait ve kiralanan varlıklar için kullanılır, esnek amortisman, amortisman planları ve ayrıntılı varlık raporlaması sağlar.

  • NetSuite Elektronic Bank Payments, elektronik fon transferi ödemelerini ve tahsilatlarını güvenli bir şekilde otomatikleştirir.