top of page
netsuite-erp-alacak-hesaplari-cover.png

NetSuite ERP
Alacak Hesapları

NetSuite alacak hesapları, gerçek zamanlı içgörüler ve güçlü otomasyon yetenekleri sunar.

Alacakları optimize edin, nakit akışını hızlandırın

NetSuite ERP Alacak Hesapları Nedir?

NetSuite alacak hesapları (AR), işletmelerin kolayca  fatura oluşturup göndermesine, kredi koşulları tanımlamasına ve tahsilatları yönetmesine olanak tanır. Büyümeyi finanse etmek için gereken likiditeyi elde edebilir ve yeni yatırım fırsatları yakalayabilirsiniz. Finans ekipleri tüm AR süreci boyunca gerçek zamanlı görünürlük ile, alacakların durumunu her zaman makro düzeyde kontrol edebilir.

Basitleştirin ve Otomatikleştirin

Her faturada doğru vergi hesaplamaları ile sipariş işlemlerini genel ve alacak defterlerine otomatik olarak gönderin. NetSuite, manuel alacak hesap süreçlerini otomatikleştirir. Finans ekiplerine dijital faturalar düzenleme ve tahsilatları hızlandırmak için birden fazla ödeme seçeneği sunma yetkisi verir.

Raporlama ve İçgörüler

NetSuite, ihtiyacınız olan bilgileri sağlar. Yapılandırılabilir panolar, raporlar ve KPI'lar, fatura analizleri, yinelenen faturalar ve gelir hesaplamaları hakkında gerçek zamanlı bir görünüm sağlar.

netsuite-erp-alacak-hesaplari-icgoruler.webp

Suite'in Gücü

Tüm işinizi yürütmek için tasarlanan NetSuite, entegre planlama ve bütçeleme sağlayan uçtan uca bir muhasebe çözümü sunar. Finans ekiplerini sıradan görevlerden kurtarır ve ek personel sayısı ihtiyacını azaltır.

netsuite-erp-alacak-hesaplari.webp
netsuite-erp-alacak-hesaplari-otomasyon.webp
netsuite gelir tahakkuku

NetSuite ERP
Alacak Hesaplarının Faydaları

Verimlilik Artışı

Manuel süreçleri ortadan kaldırın. Veri girişi, faturalandırma ve nakit başvuru süreçlerini otomatikleştirin. Alacak mutabakatlarını iyileştirin.

Doğruluk Artışı

Yerel ve uluslararası düzenlemelere uygun otomatik gelir tanıma ile daha doğru ve zamanında mali tablolar üretin.

Vergi Uyumluluğunu Sağlama

Tüm faturalarda satış ve kullanım vergilerinin uygulanmasını otomatikleştirin.

Tahsilatları İyileştirme

Otomatik ihtar ve tahsilat bildirimleri, bekleyen satış günlerini (DSO) azaltır.

Doğru ve Ulaşılabilir Bilgi

Fatura, ödemeler ve müşteri alacak verilerini doğrudan NetSuite içinden alın.

NetSuite ERP Faydaları

NetSuite ERP
Alacak Hesaplarının
Özellikleri

NetSuite alacak hesapları, gerçek zamanlı içgörüler ve güçlü otomasyon yetenekleri sunar. Sistem, şirketinizin alacak sürecinin tam kontrolünü size veren özel panolarla kolayca yapılandırılabilir.

netsuite-erp-alacak-hesaplari-dashboard.webp

Alacak Hesapları Gösterge Tablosu (Dashboard)

Rol tabanlı panolar ve hatırlatıcılar kişiselleştirilebilir. NetSuite'in "bir bakışta" formatı, tahsilatları hızlandırmak ve bekleyen satış günlerini (DSO) en aza indirmek için finans ekiplerinin önemli bilgi ve faaliyetlere odaklanmasına yardımcı olur.

NetSuite ERP Alacak Hesaplarının Çözdüğü Zorluklar

Manuel, Hataya Açık Süreçler

Fatura teslimatı, kredi vadesi düzenleme ve tahsilat yönetiminin her yönünü otomatikleştirin ve kolaylaştırın.

Görünürlük Eksikliği

Makro düzeyden bireysel müşterilere ve faturalara kadar alacak hesapları süreci boyunca gerçek zamanlı görünürlük elde edin.

Geciken Faturalar

Müşteri hizmetlerini göz önünde bulundurarak DSO'yu azaltmak için ihtar sürecini otomatikleştirin.

NetSuite ERP Çözdüğü Zorluklar
bottom of page