top of page
NetSuite Satış Yönetimi.png

NetSuite
Satış Yönetimi

NetSuite Satış Yönetimi, sipariş karşılama konumlarınız ve sağlayıcılarınız arasındaki bilgi akışını izleyerek ve yöneterek siparişlerin hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Tüm siparişlerinizi tek bir yerden yönetin

NetSuite Satış Yönetimi Nedir?

NetSuite Satış Yönetimi, bir müşterinin sipariş verdiği andan, satış sonrası hizmete kadar olan bir siparişin yaşam döngüsünü otomatikleştirir ve yönetir. Sipariş alma ve doğrulama, sevkiyat onayı ve müşteri iletişimiyle ilgili kayıtların doğru tutulmasını sağlar. NetSuite Satış Yönetimi, bölünmüş gönderiler ve stoksuz satış gibi karmaşık süreçleri de destekler. Sipariş karşılama konumlarınız ve sağlayıcılarınız arasındaki bilgi akışını izleyerek ve yöneterek siparişlerin hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Sipariş karşılama sorunları ortaya çıktığında, bunları hızla çözebilir ve gecikmeleri en aza indirebilirsiniz.

NetSuite Satış Yönetimi nedir? (Video)

Çok Kanallı Deneyim

Müşterilerin her yerden satın almalarına ve her yere iade etmelerine olanak tanıyan çok kanallı bir deneyim sunun.

NetSuite Satış Yönetimi

Tek Veri Kaynağı

Tek bir veri kaynağı oluşturan envanter, fiyatlandırma, sipariş, ödeme ve iade bilgileriyle, müşteriler ve çalışanlar tutarlı ve hızlı yanıtlar alır.

NetSuite Satış yönetimi- Tek Veri Kaynağı.png

Sipariş Yönetimi Standardizasyonu

Teklif doğruluğunu iyileştirmek, fatura hatalarını ortadan kaldırmak, gelir tanıma süreçlerini güçlendirmek ve sipariş karşılamayı daha doğru ve daha hızlı hale getirmek için satış, finans ve operasyon ekiplerini birbirine bağlayın.

NetSuite Satış yönetimi Otomasyonu.png
NetSuite Satış yönetimi.png

NetSuite Satış Yönetiminin Faydaları

Sipariş Otomasyonu

Hatalar oluşturan manuel işleri ortadan kaldırarak siparişlerin hızlı ve doğru bir şekilde karşılanmasını sağlayın.

Zamanında Teslimatın Artışı

Depolar, mağazalar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm konumlarınızda sipariş karşılamayı optimize etmek için kendi kurallarınızı tanımlayın.

Nakliye Maliyetlerinde Azalma

Yakınlık veya ürün mevcudiyetine göre en iyi sevkiyat yerini belirleyin.

NetSuite Satış Yönetiminin Faydaları

NetSuite Satış Yönetiminin Özellikleri

NetSuite Satış Yönetimi, tüm satış kanallarında tutarlı ve verimli sipariş yönetimi sağlayarak işletmelerin müşteri beklentilerini karşılamasını ve kârını artırmasını sağlar. Ayrıntılı ve kapsamlı panolar ve raporlar, operasyonlarınızı etkili bir şekilde izlemek ve ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar.

NetSuite Çok Kanallı Sipariş Yönetimi.webp

Çok Kanallı Sipariş Yönetimi

Global envanter kullanılabilirliğine ve önceden tanımlanmış iş kurallarına göre siparişlerin en iyi nasıl karşılanacağını belirleyin. Doğrudan depodan sevkiyat ve mağazadan sipariş karşılama dahil olmak üzere müşteri teslimat beklentilerini iyi karşılayın.

NetSuite Satış Yönetiminin Çözdüğü Zorluklar

Stokların Tükenmesi

Siparişleri envanter verileriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin ve stoksuz kalma durumlarını ortadan kaldırın.

Geç veya Hatalı Gönderiler

Sipariş karşılama sürecini otomatikleştirerek manuel süreçlerden kaynaklanan maliyetli hataları ortadan kaldırın.

Fazla Nakliye Maliyetleri

Küresel envanter kullanılabilirliğine ve konuma göre siparişleri karşılayın.

İade Envanteri

İadelerin doğru bir şekilde yönetildiğinden ve satılabilir ürünlerin gecikmeden satın alınabilir (ATP) envanterine geri döndürüldüğünden emin olun.

NetSuite Satış Yönetiminin Çözdüğü Zorluklar
bottom of page