top of page
netsuite-erp-cover.png
 • ERP nedir?
  ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlama), bir şirketin finans, tedarik zinciri, operasyon, ticaret, raporlama ve üretim faaliyetlerini yöneten yazılımdır. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • Geçmişten günümüze ERP?
  Tarihsel olarak, ERP sistemleri ayrı ayrı çalışan ve diğer sistemlerle konuşmayan monolitik takımlardı. Her sistem, iş gereksinimlerini karşılamak için pahalı, karmaşık ve özelleştirilmiş kod gerektiriyordu. Günümüz ERP yazılımını farklı kılan, tüm bu farklı süreçleri tek bir akışkan sistemde bir araya getirmesidir. Yalnızca ERP sisteminiz içinde veri bağlantısı sunmakla kalmaz, aynı zamanda üretkenlik araçlarınız, e-ticaretiniz ve hatta tüm işletmenizdeki süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Daha iyi içgörüler için tüm verilerinizi birbirine bağlamanıza yardımcı olan müşteri etkileşimi çözümleri de sunar. Ayrıca modern bir ERP çözümü, esnek dağıtım seçenekleri, gelişmiş güvenlik, gizlilik, sürdürülebilirlik ve düşük kodlu özelleştirmeler sunar. Ancak en önemlisi, işinizi yarına hazırlarken bugün hızlı bir oranda yenilik yapmanıza yardımcı olan içgörüler aracılığıyla, işinize ve süreçlerinize süreklilik ve esneklik kazandırır.
 • ERP işletmeniz için neden önemlidir?
  Şirketler genişledikçe ve ihtiyaçları değiştikçe, sistemleri de onlara ayak uydurmalıdır. ERP teknolojisi süreçleri bir araya getirme konusunda giderek daha iyi hale geliyor. Süreçleriniz, sistemleriniz ve verileriniz birbirine bağlandığında, operasyonlarınızı optimize etmeye başlamak için ihtiyaç duyduğunuz zekâ, hızlanma ve uyarlanabilirliğe sahip olacaksınız.
 • Bir ERP sistemi ile çoklu yazılım uygulamaları arasındaki fark nedir?
  Bir Excel dosyası oluşturmak, faturaları ve siparişleri yazdırmak, imza için göndermek ve onları sisteme geri taramak için birden fazla yazılım türü nedeniyle bilgi silolarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Çok sayıdaki bilgiyi birden fazla yazılım sistemi aracılığıyla yönetmek karmaşık bir hal alabilir ve işler yarıda kalabilir. Harika bir ERP ise, tüm departmanlar arasında tam entegrasyon sunar, böylece bir noktadan girilen bilgiler, şirket genelinde erişimi olan kullanıcılara anında sunulur. Bu, bekleme sürelerini ve insan hatasını azaltmaya yardımcı olur.
 • MRP nedir?
  MRP (Material Requirement Planning) Malzeme İhtiyaç Planlaması anlamına gelmektedir. MRP, işletmelerin üretkenliğini artırmak için tasarlanmış, bilgisayar tabanlı bir envanter yönetim sistemidir.
 • ERP ile MRP arasındaki farklar nelerdir?
  ERP ve MRP (Material Resource Planning- Malzeme Kaynak Planlaması) arasındaki temel fark, ERP sistemlerinin çeşitli arka ofis iş işlevlerini planlamaya ve otomatikleştirmeye yardımcı olurken, MRP sistemlerinin malzeme yönetimine odaklanmasıdır. ERP, muhasebe, üretim, tedarik zinciri, müşteri yönetimi, kalite, süreç ve planlama ile doğrudan temas eder. Ancak MRP, imalat malzemeleri için sipariş verme ve planlama konusunda daha dar bir kapsama sahiptir. Bu nedenle her sistemin kullanıcıları farklıdır. ERP yazılımını bütün departmanlar kullanabilir, ancak MRP sistemini üretim operasyonlarıyla bağlantılı olanlar kullanabilir. ERP ve MRP arasındaki diğer bir fark, MRP'nin daha çok bağımsız bir sistem olmasıdır. Ancak ERP sistemlerinin diğer çözümlerle entegre edilmesi nispeten kolaydır.
 • MRP 2 nedir?
  MRP 2 (Manufacturing Resource Planning) Üretim Kaynak Planlaması, bir üreticinin üretim çalışmalarında ihtiyaç duyduğu tüm kaynakların edinimini, depolanmasını ve dağıtımını optimize ettiği bir stratejidir. Bunlar ham maddeler, tedarikçilerden gelen bileşenler, üretim ekipmanı ve personeli, yedek parçalar veya bitmiş bir ürünün üretimini tamamlamak için gereken herhangi bir kaynak olabilir.
 • MRP ve MRP 2 arasındaki fark nedir?
  MRP, tarihsel ve akademik bir terimdir. Bugün tüm amaçlar için, piyasadaki herhangi bir MRP yazılımı, etkin bir şekilde bir MRP 2 sistemidir. MRP sistemleri (I ve II), üretim hatlarını planlamaya ve optimize etmeye yardımcı olur. Aradaki fark, MRP 2'nin üretim gereksinimlerinin daha fazla analizi ve tahmini için muhasebe kayıtlarından ve satışlardan ek verileri kullanmasıdır. MRP malzeme ihtiyaç planlaması anlamına gelirken, MRP 2 üretim kaynak planlaması anlamına gelir.
 • ERP'nin temel işlevleri nelerdir?
  ERP, kuruluşunuz genelinde birçok temel işlevi kapsayabilir; ön ofis ve arka ofis arasındaki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Temel iş işlevlerinden bazıları şunlardır: Ticaret Günümüzün perakendecileri birçok zorlukla karşı karşıyadır ve bir ERP sistemi arka ofis, mağaza içi ve dijital deneyimleri birleştiren eksiksiz, çok kanallı bir çözüm sunabilir. Perakendeciler çalışanların üretkenliğini artırabilir ve işlerini büyütebilir. Müşteriler AI önerileri aracılığıyla daha kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir alışveriş deneyimi elde edebilir. Finans Modern ERP, kârlılığı artırır. Her zaman ve her yerde gerçek zamanlı bilgilere erişmenize yardımcı olmak için size mali durumunuz hakkında bir genel bakış sağlayan panolar ve AI odaklı bilgiler sunar. Günlük görevleri otomatikleştirerek manuel işlemleri azaltır. İşletmenizin mevzuat uyumluluğuna yardımcı olan izleme yetenekleri içerir. Üretim Bu işlev, iş iletişimini geliştirir, robotik süreç otomasyonu aracılığıyla günlük süreçleri otomatikleştirir ve üreticilere gerçek zamanlı verilere erişerek müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve kaynakları yönetme becerisi sunar. Bu çözüm aynı zamanda proje ve maliyet yönetiminin yanı sıra üretim planlamasını da optimize eder. Tedarik Zinciri Firmanız hala elle bilgi giriyor ve deponuzdaki stok takibini yapmaya çalışıyorsa bu süreçleri ERP ile otomatikleştirerek zamandan ve paradan kolayca tasarruf edebilirsiniz. Modern çözümler ayrıca envanter yönetiminize hakim olmanıza yardımcı olmak için panolar, iş zekâsı ve hatta Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisi sunar.
 • ERP ve CRM arasındaki temel fark nedir?
  Temel farkı şöyle özetleyebiliriz; ERP, özellikle finans departmanı tarafından kullanılıyor. CRM ise satış ve müşteri hizmetleri departmanları tarafından kullanılıyor.
 • ERP yazılımının temel ticari faydaları nelerdir?
  Gelişmiş İş Raporlaması: · Gerçek zamanlı bilgilerle daha iyi raporlama araçları · Tüm iş süreçleri için entegre veri tabanı Daha İyi Müşteri Hizmeti: · Müşteri bilgilerine daha iyi erişim · Daha hızlı yanıt süreleri · İyileştirilmiş zamanında teslimat · Geliştirilmiş sipariş doğruluğu İyileştirilmiş Envanter Maliyetleri: · Yalnızca gerektiği kadar envanter taşıyın, bu yaygın sorunlardan kaçının: - Çok fazla envanter ve daha yüksek genel masraflar - Çok az envanter ve daha uzun müşteri karşılama süreleri Artan Nakit Akışı: · Daha hızlı nakit getirmek için daha iyi faturalandırma ve daha iyi tahsilat araçları Tasarruf: · İyileştirilmiş envanter planlaması · Daha iyi tedarik yönetimi · Daha iyi müşteri hizmeti · İyileştirilmiş satıcı ilişkileri yönetimi Daha İyi Veri ve Bulut Güvenliği: · Özel güvenlik kaynakları İş Süreci İyileştirmeleri: · Manuel veya rutin görevleri otomatikleştirin · Daha akıllı iş akışları uygulayın · Verimlilik kazanın Tedarik Zinciri Yönetimi: · Etkili talep tahmini ve yalın envanter · Üretim sorunlarını azaltın
 • ERP sistemlerinde son trend nedir?
  Kuruluşlar, BT taleplerini azaltmak, iş koşullarına ilişkin daha derin öngörüler elde etmek, veri güvenliğini ve mevzuat uyumluluğunu iyileştirmek için modern ERP'ye yöneliyor. Bulut tabanlı ERP, kuruluşların verileri ve bilgileri modern yollarla birleştirmelerine ve nihayetinde daha fazla içgörü kazanmalarına olanak tanır.
 • Modern bir ERP sistemi nasıl çalışır?
  Bir sağlayıcı, ERP sistemini bulutta barındırır. Modüler uygulamalar gerektiğinde eklenebilir, otomatik ve şeffaf bir şekilde gerçekleşen güncellemeler ve yamalar ile her zaman kullanılabilir. Sonuç olarak, bir kuruluş her zaman yazılımın en son ve en güvenli sürümünü kullanır.
 • Postmodern ERP stratejisi nedir?
  Araştırma firması Gartner, postmodern ERP'yi "idari ve operasyonel iş yeteneklerini (finans, satın alma, üretim ve dağıtım gibi) otomatikleştiren ve uygun entegrasyon seviyeleriyle birleştiren teknoloji stratejisi"" olarak tanımlıyor.
 • ERP programı nedir?
  ERP programı (kurumsal kaynak planlaması), işletmelerin iş süreçlerini yönetmek ve entegre etmek için kullandıkları bir sistemdir. ERP programları, tüm iş süreçlerini tek bir sistemde entegre ettiği için, işletmeler için çok önemlidir. Bir ERP programı planlama, satın alma, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları ve daha fazlasını entegre edebilir.
 • ERP yazılımı nedir?
  ERP yazılımı (Kurumsal Kaynak Planlaması), kuruluşların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi, uyumluluk ve tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım türünü ifade eder. Eksiksiz bir ERP yazılımı, kurumsal performans yönetimi için bir organizasyonun finansal sonuçlarını planlama, bütçeleme, tahmin ve raporlaması için tüm özelliklere sahiptir.
 • ERP sistemi nedir?
  ERP sistemi (Kurumsal Kaynak Planlama) finans, insan kaynakları, satın alma, dağıtım ve diğer departmanlar arasında iş süreçlerini standartlaştırır, düzenler ve bütünleştirir. ERP sistemleri, çok sayıda iş sürecini birbirine bağlar ve aralarında veri akışı sağlar. ERP sistemleri, bir kuruluşun paylaşılan işlem verilerini birden çok kaynaktan toplayarak, veri tekrarını ortadan kaldırır ve tek bir doğruluk kaynağıyla veri bütünlüğü sağlar. Günümüzde ERP sistemleri, her ölçekten ve her sektörden binlerce işletmeyi yönetmek için kritik öneme sahiptir.
 • ERP'ye ihtiyacınız olduğunu gösteren işaretler nelerdir?
  ERP'ye ihtiyacınız olduğunu gösteren üç işaret: Temeller büyümenize izin vermiyor: Belki temel bilgilerde iyi gidiyorsunuz, ancak mevcut yazılımınız pazar genişlemenize ve küresel ölçekte büyüme yeteneğinize sınırlar koyuyorsa, daha iyi bir ERP sisteminin zamanı gelmiş olabilir. Farklı sistemlerle uğraşıyorsunuz: Teknoloji değiştikçe, farklı sistemlerinizin birlikte iyi çalışmadığını fark ediyorsunuz. Yeni muhasebe yazılımınızın eski İK sisteminizle uyumlu olmadığını ve zaman/kaynak harcamaktan yorulduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Müşteri beklentilerini karşılayamıyorsunuz: Personeliniz ve müşterileriniz mobil ise ve sisteminiz onların gereksinimlerine cevap vermiyorsa, herkesin ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılıma yatırım yapmanın zamanı gelmiş demektir. Müşterinizin beklentilerini karşılamaya yatırım yapmaya gücünüzün yetmediğini düşünüyorsanız ve çalışanlarınıza başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları araçları vermeye istekli değilseniz, onları rakip işletmeye kaptırırsınız. İPUCU: Siz veya personeliniz yeni bir sistem istiyorsa ve ERP değişikliğine karşı bir direnç varsa, bununla mücadele etmenin yollarından biri, herkesin orada neler olduğunu görebilmesi için bir demo planlamaktır.
 • ERP seçiminde hangi adımları izlemeliyiz?
  1. ERP ARAŞTIRMA EKİBİNİZİ OLUŞTURUN ERP yazılım araştırma ekibi oluşturmak çok önemli bir ilk adımdır. Bu ekip, kuruluşunuzun en büyük ihtiyaçlarını karşılamanıza ve bir ERP sistemi seçerken önemli hususları gözden kaçırmamanıza yardımcı olacaktır. 2. ERP İHTİYAÇLARINIZI BELİRLEYİN Ekibinizi kurduktan sonra, bir ERP sistemi seçmek için ihtiyaçlarınızı değerlendirmeye başlayın. Ekibinizle beyin fırtınası yaparken, mevcut sorunlu noktaları kuruluşunuzun gelecekteki ihtiyaçlarıyla dengelemeye çalışın. Dikkate alınması gereken yaygın sorular şunlardır: Finansal Raporlama. Hem doğru hem de zamanında güvenilir finansal raporlamayı nasıl elde edeceğiz? Analitik Veriler. Satış, üretim ve satın alma süreçlerinde ne kadar görünürlük sağlayacağız? Kullanıcı Deneyimi. Çalışanların verimliliğini nasıl etkileyecek? Kuruluşa doğrudan faydası nedir? Otomasyon. Hangi süreçlerin otomasyonuna ihtiyaç var? Yazılımı, satış siparişlerini ve tedarik zinciri yönetimini otomatikleştirmek için kullanabilir miyiz? Başka hangi süreçleri otomatikleştirmek avantajlı olabilir? Mobil Erişilebilirlik. Sahada gerçek zamanlı erişime ihtiyaç duyan mobil kullanıcılar için yazılım ne kadar erişilebilir olacak? Hangi kullanıcıların mobil erişilebilirliğe ihtiyacı olacak? 3. ERP SAĞLAYICILARINI DEĞERLENDİRİN Endüstri Deneyimi. Sektörümüzde hangi ERP sağlayıcıları yaygın olarak kullanılmaktadır? Sektörümüze özgü ne derece uzmanlığa sahipler? Özelleştirme ve Uygulamalar. ERP platformu, kendi özel kurumsal ihtiyaçlarımıza göre özelleştirebilmemiz için üzerine yerleştirilmiş uygulamaların geliştirilmesine izin veriyor mu? Esneklik. ERP yazılımının şimdi ve gelecekte ne kadar esnek olmasına ihtiyacımız var? Sektörümüzde çalışmak için ne derece özelleştirme gerekiyor? Raporlama. ERP yazılımı sektöre özel uyumluluk gereksinimlerini ve raporlamayı nasıl destekleyecek? 4. ERP SATICILARINI DEĞERLENDİRİN Uygulama Deneyimi. ERP satıcısının deneyimi ne düzeyde? Sorunları ortaya çıkmadan önce tahmin edebilecekler mi? Kullanmak istediğimiz ERP yazılımını ne kadar süredir destekliyorlar? Endüstri Uzmanlığı. Hangi düzeyde uzmanlık sağlanacak? İş birimlerimizin özel ihtiyaçlarını anlayacak derin bir endüstri uzmanı kadrosuna sahipler mi? Özelleştirme. Hangi düzeyde özelleştirme sağlanacak? ERP satıcısı, kurumsal ihtiyaçlarımızı karşılamak için uygulamaları özelleştirme ve ekleme uzmanlığına sahip olacak mı? Uygulama. Sunulan lansman süresi nedir? Eğitim. Lansman öncesi ve sonrası hangi eğitimler sunuluyor? Çalışanların sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yaşamasına yardımcı olmak için hangi ek kaynaklar sağlanacak? Destek. Devam eden destek ve iş birliği neye benziyor? Organizasyonumuzu, nüanslarımızı ve tarihimizi bilen aynı tutarlı ekip mi olacak? 5. ERP SATICININ MÜŞTERİLERİYLE KONUŞUN Neredeyse karar vermeye hazırsınız, ancak son bir adım daha var: potansiyel bir ERP satıcısının müşterisiyle konuşmak.
 • Küresel bir ERP sistemine geçmenizde karar vermenizi sağlayacak sorular nelerdir?
  İşletmeler birden fazla ülkeye, coğrafyaya ve yan kuruluşa genişledikçe, şirket liderlerinin ERP sistemlerinin yeni iş modellerini destekleyip geliştirebildiğinden emin olmaları gerekir. Bu, yalnızca bugün işiniz için doğru olan değil, aynı zamanda ister entegre bir küresel şirket olarak, isterse bölgesel işletmelerle daha dağıtılmış bir organizasyon olarak, işinizi büyüdükçe destekleyebilecek sistemi belirlemek anlamına gelir. Karar vermenize fayda sağlayacak sorular: - Ne tür bir finansal konsolidasyona ihtiyacımız olacak? - ERP sistemi farklı para birimlerini, vergilendirmeyi ve yasal çerçeveleri nasıl ele alacak? - Sistem ne kadar görünürlük sağlayacak? - ERP sistemi ne tür bir özelleştirme sağlayabilir? - İşim büyüdükçe ERP sistemi ölçeklenebilecek mi? - Yeni ERP sistemim, şirket İçi ERP Sistemi ile bir arada var olabilir mi? Çözüm Küresel bir ERP sistemine geçmek göz korkutucu görünebilir, ancak doğru çözüm ve deneyimli bir sağlayıcı ile işletmenizin gerçek büyüme potansiyelini açığa çıkarmanıza yardımcı olabilir.
 • Bir ERP sisteminde aramanız gereken en önemli şeyler nelerdir?
  Yeni bir ERP sistemi seçerken göz önünde bulundurulması gereken ana unsurlar işlevsellik, toplam maliyet, destek seviyeleri ve yazılımın yaşıdır (bazı sistemler eskidir, yeni bir arayüze sahip eski yazılımlardır, bu yüzden dikkatli olun). Bununla birlikte, önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde şirketinizle birlikte büyüyebilecek bir sistem seçtiğinizden emin olmak için göz önünde bulundurulması gereken birkaç şey var. Birincisi: Hareketlilik. Dünya mobil. Çalışanların yazılıma sahada veya uzaktan erişmesini gerektiren bir şirket işletiyorsanız, bu işlevselliği sunabilecek bir sisteme ihtiyacınız vardır. İkincisi: Belge Yönetimi. Sadece dünya mobil değil, belgeler de giderek daha fazla dijitalleşiyor. Dijital dosyalar için tam belge yönetimi sağlayan bir yazılım sistemi, sizi rekabette öteye taşıyabilir. Üçüncüsü: Analitik. İzleme, raporlama ve iş zekâsı anahtardır. Trendleri ve performansı takip edebilmeniz için ERP sisteminizin yerleşik bir analitik uygulaması sunduğundan emin olun.
 • Bulut ERP mi yoksa on-premise ERP mi, hangisini seçmeliyiz?
  Bu sorunun cevabı, işletmenizin ihtiyaçlarına bağlıdır. Bu konu hakkında ekibimiz size her zaman destek verecektir. Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin.
 • ERP implementasyon süreci nedir?
  ERP implementasyon süreci; yazılımınızı kurmayı, hem finansal hem de işlemsel verileri içeren tüm verilerinizi aktarmayı, süreçlerinizi haritalandırmayı ve kullanıcılarınızı yazılımı gerçekten kullanmaları için eğitmeyi içerir.
 • Bir ERP'nin uygulanması ne kadar sürer?
  Bu soruya verilecek en kolay cevap, uygulama sürelerinin şirketin büyüklüğüne, yazılımın gerektirdiği fonksiyon sayısına ve ihtiyaç duyulan özelleştirme miktarına göre değişebileceğidir.
 • ERP implementasyon metodolojisinin adımları nelerdir?
  1. ERP proje ekibinizi kurun 2. ERP değişiklik yönetimi planını oluşturun 3. ERP implementasyon bütçesini tahminleyin 4. Veri taşıma işlemini başlatın 5. Kullanıcılarınızı ERP'nizi kullanmaları için eğitin 6. ERP yayınınız sırasında yapmanız gerekenleri öğrenin 7. ERP projenizin başarılı olup olmadığının değerlendirin
 • Bir ERP implementasyonunun maliyeti nedir?
  Uygulama süreleri gibi, maliyet de bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Her çözüm satıcısının yazılım lisanslama için farklı bir fiyatlandırma modeli vardır, bu nedenle bütçenize uygun seçenekler sunan birini bulmak en iyisidir. Genel olarak, bir ERP sisteminin toplam maliyeti, lisanslama maliyetleri ve uygulama hizmetleri arasında bölünür ve proje için genel bütçeyi belirlerken her ikisinin de dikkate alınması önemlidir.
 • ERP proje ekibinde kimler olmalı?
  Her şeyden önce bunu kendi başınıza planlamak oldukça zor olacaktır. Verimli ve kendini işine adamış bir ERP uygulama ekibi oluşturmak, işinizi çok daha kolay hale getirecektir. Proje yöneticisi: Lider Uygulama analisti: Veri geçişi ve temizliğinden sorumlu Uygulama geliştiricisi: Sistem özelleştirmesinden sorumlu QA test mühendisi: Sistem testi ve performans çabalarından sorumlu Yine de, uygulamanızın tüm departmanlarda mümkün olduğunca sorunsuz ilerlemesini sağlamak için birkaç kişiye daha ihtiyacınız olacak. Bunlar büyük ölçüde kilit paydaşlarınızın kim olduğuna bağlı olacaktır ve ERP'nin doğası gereği bunlar, uyguladığınız işlevselliğe bağlı olarak şirketten şirkete değişiklik gösterecektir. Çeşitli işlevleri uygularken dahil etmeniz gereken bazı örnek paydaşlar şunlardır: Üst yönetim: Analitik, raporlama, BI Muhasebe: Genel muhasebe, hesaplar, varlık ve nakit yönetimi Mühendisler ve üretim personeli: PLM, üretim planlaması, belge yönetimi, tasarımlar Atölye çalışanları: Belge yönetimi, envanter, tasarımlar Satış departmanı: Tahmin, BI, CRM fonksiyonları Depo personeli: Envanter, WMS, SCM, mobil cihaz entegrasyonu
 • NetSuite'i uygulamak ne kadar sürer?
  Her zaman müşterinin gereksinimlerine bağlıdır. Örneğin, entegre edilmesi gereken sistemlerin sayısı bir projenin ilerlemesini uzatabilir. Ortalama olarak, standart bir NetSuite uygulamasını çalıştırmamız yaklaşık 3-6 ay sürse de, bu bizi piyasada uygulanması en hızlı ERP sistemlerinden biri yapıyor.
 • NetSuite'i entegre etmek kolay mı?
  Evet. NetSuite, bulut ve entegrasyonlar için oluşturuldu. Diğer sistemlerle entegrasyon için büyük yeteneklere sahiptir.
 • Uygulama sırasında tarafımızdan ne isteniyor?
  Uygulama sırasında iş birliğine inanıyoruz. İlk günden itibaren sistemi test etmek ve optimize etmek için tarafınızdan kullanıcıları dahil edeceğiz. Proje sırasında haftada epeyce saat harcayacaklar, ancak bu, canlı yayın günü geldiğinde en uygun şekilde hazırlanmanın en iyi yoludur.
 • NetSuite ne sıklıkla güncellenir?
  NetSuite yılda iki kez yeni bir sürüm çıkarır. Bu sürümler, sisteme birçok yeni özellik ve seçenek ekler. NetSuite bir SAAS ürünü olduğundan, tüm müşteriler aynı NetSuite sürümünde çalışır. Yükseltmeler "kesintisizdir" ve ağır ve uzun yapılandırma projeleri gerektirmez.
 • NetSuite lisanslarını doğrudan A&F Dijital Dönüşüm Teknolojileri'nden mi satın alıyoruz?
  Lisansları her zaman doğrudan NetSuite'ten satın alırsınız, ayrıca size bir NetSuite hesap yöneticisi atanır. A&F Dijital Dönüşüm Teknolojileri çözüm sağlayıcı partneridir ve sistemi en iyi şekilde kullanmanız için ihtiyacınız olan her konuda size yardımcı olacağız.
 • NetSuite'in işleyebileceği maksimum kullanıcı sayısı nedir?
  NetSuite'in modern işlevselliği, 1.000'den fazla kullanıcıya kadar destekleyebilir.
 • NetSuite, Salesforce gibi bir Müşteri İlişkileri Yönetim sistemi ile entegre olabilir mi?
  Evet! NetSuite, Salesforce, HubSpot, Magento ve daha fazlası gibi bir CRM uygulamasıyla tamamen entegre edilebilir.
 • Diğer sistemler NetSuite ile entegre edilebilir mi?
  NetSuite, sınırsız sistem entegrasyonları için açık bir API üzerinde çalışır. ERP Buddies sertifikalı NetSuite uzmanları, NetSuite – EMR entegrasyonu gibi türünün tek örneği entegrasyonlar geliştirme konusunda da deneyime sahiptir.
 • Yerel internet servis sağlayıcım kapanırsa NetSuite'i kullanmaya devam edebilir miyim?
  Evet! Yedek olarak, müşteriler herhangi bir mobil cihazın etkin noktası aracılığıyla 4G bağlantısıyla NetSuite'i kullanmaya devam edebilir. Alternatif olarak, müşteriler PlayStore ve Apple Store'da bulunan NetSuite uygulamasını da kullanabilirler.
 • NetSuite'te Veri Taşıma işlemine nasıl hazırlanılır?
  Verilerinizi içe aktarmadan önce, verileri temizlemek önemlidir. Veri içe aktarma sırasını anlayın. Örneğin; Müşteri verilerini ve ardından ilgili kişileri içe aktarın. NetSuite gereksinimlerini veya alan yapısının NetSuite'te olmasını amaçladığınız yolu karşılamak için adresler de çeşitli sütunlara bölünmelidir. İşlem düzeyindeki verilerin, ağır ve potansiyel olarak karmaşık mutabakat süreci nedeniyle NetSuite'e getirilmesi önerilmez. Önerilen uygulama, yeni bir sisteme geçerken işlemlerin zarar görmemesi için açık bakiyeler ve açık işlemler getirmektir.
 • NetSuite'te Veri Taşıma süreci nedir?
  Veri içe aktarma süreci daha kolay bir şekilde üç basit adıma ayrılabilir: Birinci Adım: Veri kaynaklarını tanımlayın. Veri kaynağınızı ve ayrıca hangi kümenin ana verileriniz olarak işlev gördüğünü belirlemek çok önemlidir. Eski verilerinizin CRM sistemleri gibi birden fazla sistemde ve Quickbooks gibi ayrı bir muhasebe sisteminde bulunduğu durumlarda, tercihinizi belirlemenizi ve uygulama ekibinize iletmenizi sağlamak kesinlikle çok önemlidir. İkinci adım: Taşıma ve içe aktarma yöntemini belirleyin. Verileri içe aktarmanın en yaygın iki yöntemi, bir elektronik tablonun NetSuite'e aktarıldığı bir CSV dosya biçimi veya verilerin sisteme anahtarlandığı manuel veri girişidir. Bazı işletmeler, verileri bir sistemden diğerine aktarmak için üçüncü taraf bir araç kullanmayı seçebilir. Üçüncü adım: Plan yapın ve hazırlanın. Tüm faaliyetlerde olduğu gibi, bir veri geçiş planına sahip olmak her zaman daha iyidir. Veri hazırlama adımlarının takip edildiğinden emin olun.
 • Eski verileri NetSuite'e aktarmak için veri taşıma sırası nedir?
  Genel temel kural, tüm ana işlemleri içe aktarmaktır. NetSuite, içe aktarmak için harika bir CSV aracı sağlar. Daha karmaşık veri taşıma ihtiyaçları için web servislerini kullanabilir ve kendi bağlayıcınızı da yazabilirsiniz. NetSuite, verilerin aşağıdaki sırayla taşınmasını önerir: Sınıflandırmalar Hesap Tablosu Çalışanlar İletişim ve Aktiviteler İlişkiler / Varlıklar Açılış Bakiyeleri İşlemler
 • NetSuite hakkında daha fazla bilgi alabilir miyiz?
  Kesinlikle. Lütfen bize ulaşın.
 • Bulut ERP (Cloud ERP) nedir?
  Bulut ERP, şirket içi bir ağ yerine bir satıcının bulut platformunda çalışan ve kuruluşların internet üzerinden erişmesine olanak tanıyan bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemidir. ERP yazılımı, temel finansal ve operasyonel iş fonksiyonlarını bütünleştirir, otomatikleştirir ve envanter, sipariş ve tedarik zinciri yönetimi dahil olmak üzere tek bir veri kaynağı sağlar. Kuruluşlar yazılıma internet üzerinden erişir, bu nedenle ihtiyacınız olan şey sadece internet bağlantısı ve bir tarayıcıdır. Bulut ERP Nedir?
 • On-premise ERP ve Bulut ERP arasındaki farklar nelerdir?
  On-premise ERP ile bulut ERP arasındaki temel fark açıktır: On-premise ERP çözümleri, şirketinizin donanımına ve sunucularına yerel olarak kurulur ve ardından BT personeliniz tarafından yönetilir. Bulut ERP (SaaS veya Yazılım olarak da adlandırılır) hizmet olarak sağlanır. Bir şirketin ERP yazılımı ve ilgili verileri, ERP satıcısı tarafından merkezi olarak internet "bulutunda" yönetilir ve bir web tarayıcısı kullanılarak müşteriler tarafından erişilebilir. Sahip Olma Maliyetleri On-premise ERP sistemleri, yazılımı ve onu çalıştırmak için genellikle önceden ve sürekli olarak büyük yatırımlar gerektirir. Bulut tabanlı ERP için, yazılımı gereksinimlerinize göre uyguladığınız ve ardından bilgisayarınızın internet bağlantısı üzerinden eriştiğiniz için, başlangıç ​​maliyetleri genellikle çok daha düşüktür. Sistem Yükseltmeleri ve İyileştirmeler On-premise ERP yazılımı özelleştirilebilir, ancak bu özelleştirmeler mevcut yazılım dağıtımınıza bağlıdır ve gelecekteki sürümlerle yeniden uygulanması kolay değildir. Buna karşılık, NetSuite gibi bulut ERP çözümleri, sağlayıcı tarafından sürekli olarak yükseltilir, böylece her zaman ERP yazılımınızın en son, en gelişmiş sürümünü kullanırsınız. Geliştirilmiş Sistem Performansı ve Erişilebilirlik Bulut ERP, genellikle on-premise çözümlerden daha iyi performans sunar. Bulut yazılım mimarisi, sıfırdan maksimum ağ performansı için tasarlanmıştır; bu, geleneksel ERP sistemlerinden daha iyi uygulama kullanılabilirliği anlamına gelebilir. Bulut tabanlı ERP, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilecek optimize edilmiş performans sunar. Kurulum Hızı Her ERP kurulumu zaman alır ve dikkatli bir planlama gerektirir. Bulut ERP ek donanım gerektirmediğinden, işletmenizin BT altyapısını satın almak ve kurmak için zaman kaybetmesine gerek yoktur. Bulut ERP ile, ilişkili maliyetlerden kaçınarak, sistemi birden çok bölge, yan kuruluş ve departman arasında kolayca kullanıma sunabilirsiniz. Bulut ERP kurulumları genellikle 3-6 ay, bir on-premise ERP uygulaması ise 12 ay sürer. Bulut tabanlı ERP sistemlerinin ölçeklenmesi daha kolaydır ve işiniz büyüdükçe size daha fazla kullanıcı ekleme esnekliği sağlar. On-premise ERP çözümleri aynı özgürlüğü sunmaz; genellikle ek donanım sağlamak gerekir.
 • Bulut ERP'nin faydaları nelerdir?
  Düşük başlangıç maliyeti: Büyük bir başlangıç yatırımı yapmak yerine sağlayıcılara aylık, üç aylık veya yıllık abonelik hizmetleri için ödeme yapabilirsiniz. Uygulama sıkıntısı yok: Bulut ERP çözümlerini uygulamak için herhangi bir ek altyapı veya ekipmana yatırım yapmanıza gerek yoktur. Azaltılmış personel iş yükü: Satıcı her şeyi yaptığı için BT personeli diğer sorunları çözmeye odaklanabilir ve daha üretken olabilir. Gerçek zamanlı analitik: Tüm iş süreçleri gerçek zamanlı olarak yönetilir ve güncellenir. Böylece, analizlere dayalı olarak tüm önemli kararları kolayca verebilirsiniz. Her zaman, her yerden erişim: Bulut ERP, sağlayıcının bulut bilgi işlem platformunda çalışır. Bu nedenle, mobil dahil olmak üzere 7x24 herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz.
 • SaaS ERP nedir?
  SaaS ERP, ERP satıcısının veri merkezinde çalışan ve şirketin son kullanıcılarının internet üzerinden yazılıma erişmesini sağlayan bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemidir.
 • Oracle, NetSuite'i ne zaman satın aldı?
  NetSuite (önceden NetLedger) 1998'de kuruldu. NetSuite, 2016'da Oracle tarafından satın alındı ​​ve satın alındığından bu yana hızlı bir büyüme ile onların birincil bulut tabanlı çözümü oldu.
 • NetSuite nedir?
  NetSuite, Oracle veri tabanında çalışan bulut tabanlı bir SaaS ERP'dir. Dünyanın 1 numaralı bulut tabanlı ERP'sidir ve 33.000'den fazla müşteriyi destekler.
 • NetSuite ne için kullanılır?
  NetSuite, bir işletmenin muhasebe, raporlama, envanter, faturalandırma, pazarlama, CRM, e-ticaret ve sipariş yönetimine kadar tüm ihtiyaçlarını yönetmek için kullanılır.
 • NetSuite için en uygun işletme türü hangisidir?
  NetSuite, Küçük, Orta ve Kurumsal ölçekli işletmeler tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.
 • NetSuite hangi sektörlerde kullanılır?
  NetSuite, kolayca özelleştirilebilir olduğu için çok çeşitli endüstrilerde kullanılır. En yaygın endüstriler arasında Üretim, Toptan Dağıtım, Perakende, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Yazılım, Yiyecek ve İçecek, Reklamcılık ve Dijital Pazarlama Ajansları ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve daha fazlasında kullanılır.
 • NetSuite'in faydaları nelerdir?
  • Tek bir veri seti: Tüm temel raporlama ve aramalar gerçek zamanlıdır. • Bulut tabanlı SaaS: Altyapıda sermaye harcaması yoktur. • Bir ERP için düşük maliyet: SAP, Microsoft GP, Oracle, Salesforce ve diğer tanınmış satıcılarla karşılaştırıldığında çok rekabetçi fiyatlandırmaya sahiptir. • Finansal mükemmellik: NetSuite, Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'ın desteğiyle Oracle Small Business'tan (diğer adıyla NetLedger) oluşturuldu. • GUI ön ucu veya komut dosyası aracılığıyla son derece özelleştirilebilir: İş akışı ve özel alanlar, listeler ve kayıtlar/tablolar içerir. • Tüm kullanıcılar için son derece güçlü ön uç arama işlevi: Tüm kullanıcıların raporlar oluşturmasına olanak tanır. • Kapsamlı şekilde özelleştirilebilir: Özel yönetimsel ve operasyonel panolar ve raporlar sunar. • Karmaşık işletmeleri destekler: Birden fazla lokasyona/depoya, yabancı para birimine, yan kuruluşa ve çok uluslu varlığa sahip işletmeleri destekler. • Aşağıdakilerden herhangi biri veya tümü tarafından herhangi bir işlem bilgisi hakkında rapor verir: Konum, Departman ve Sınıf veya özel segmentler, bir işletmenin basit bir Genel Muhasebe/Hesap Planı tutarken raporlamasını bölümlere ayırmasına izin verir. • Yalnızca ihtiyacınız olan modüller için ödeme yapabilirsiniz. • Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. • Kullanıcı dostu arayüz sağlar.
 • NetSuite'in maliyeti nedir?
  NetSuite'in fiyatı, bir şirketin ihtiyaçlarına göre önemli ölçüde değişir. Bunun nedeni, bir şirketin ihtiyaç duyabileceği ek modüller ve daha fazla sayıda kullanıcıdır. Örneğin, küresel olarak faaliyet gösteren ve çevrim içi ürün satan büyük bir kuruluş, Türkiye'de faaliyet gösteren ve henüz e-ticaret sahnesine girmemiş bir şirketten daha geniş bir özellik yelpazesine ihtiyaç duyacaktır. NetSuite modül başına ödeme bazında çalışır, bu da yalnızca işletmenizin ihtiyaç duyduğu modüller için ödeme yaptığınız anlamına gelir. NetSuite'in ihtiyacınız olan özelliklere ve hizmetlere göre şirketinize ne kadara mal olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin!
 • NetSuite fiyatlandırmasına neler dahildir?
  Yazılım barındırma, sistem bakımı ve yükseltmelerin yapılması NetSuite fiyatlandırmasına dahildir.
 • NetSuite'in devam eden bakım maliyetleri var mı?
  Hayır. NetSuite bir Saas hizmetidir, altyapıyla ilgili tüm masraflar yıllık abonelik ücretine dahildir. Tabii ki A&F Dijital Dönüşüm Teknolojileri, en uygun şekilde büyümeye ve gelişmeye devam edebilmenizi sağlamak için, çeşitli destek sözleşmeleri ve danışmanlık hizmetleri sunar.
 • NetSuite barındırılan (Talep Üzerine) bir hizmet midir?
  Evet. NetSuite, internet üzerinden sağlanan, barındırılan (Talep Üzerine) abonelik tabanlı bir hizmettir.
 • NetSuite çok kiracılı bir bulut hizmeti midir?
  Evet, NetSuite daha iyi maliyet tasarrufu, otomatik sistem yükseltmeleri, şirket ölçeklenebilirliği ve daha fazlası anlamına gelen çok kiracılı bir bulut hizmetidir.
 • NetSuite sözleşmesi için belirli bir süre var mıdır?
  Bir NetSuite sözleşmesi, iş ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize bağlı olarak 1-5 yıl arasında değişebilir.
 • Çok yıllı bir sözleşmenin faydaları nelerdir?
  Evet, çok yıllı bir NetSuite sözleşmesini seçmek, imzalanan tüm dönem için lisans maliyetlerini kilitlediği için her zaman faydalıdır.
 • NetSuite ölçeklenebilir bir yazılım mıdır?
  NetSuite, üç katmanlı bir mimaride çalışan tamamen ölçeklenebilir bir yazılımdır. Her katman tamamen ölçeklenebilir ve çoklu veri merkezi dağıtımlarını kolayca destekleyebilir.
 • NetSuite tarafından hangi yazılımlar ve sürümler kullanılıyor?
  Güncel Yazılım Sürümleri: Apache – Oracle ISG Uygulama – Oracle Sürüm 10G Veritabanı – Oracle
 • NetSuite tarafından hangi İstemci tabanlı İşletim Sistemleri/Web tarayıcıları desteklenir?
  NetSuite, İstemci İşletim Sistemi için Windows, Unix, Apple Mac ve Linux'u destekler. Internet Explorer 5+, Safari, Netscape 7+ veya diğer Mozilla tabanlı tarayıcılar, desteklenen Tarayıcılardır.
 • Uygulamayı geliştirmek için hangi geliştirme araçları/dilleri kullanılıyor?
  NetSuite uygulaması J2EE çerçevesinde oluşturulmuştur. NetSuite, Java'yı temel programlama dili olarak kullanır ve standart endüstri geliştirme araçlarını kullanır.
 • NetSuite SRP nedir?
  NetSuite SRP (Services Resources Planning), CRM, Profesyonel Hizmetler Otomasyonu (PSA), Finans, Muhasebe vb. gibi birden çok iş operasyonunu kapsayan bir Hizmet Kaynak Planlaması (SRP) sistemidir. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • NetSuite PSA nedir?
  NetSuite'in Profesyonel Hizmetler Otomasyonu (PSA) çözümü SuiteProjects, tek bir bulut tabanlı paketle, tüm hizmet işini destekleyen, kapsamlı, uçtan uca bir PSA sistemi sağlar. SuiteProjects, proje ve kaynak yönetiminden zaman ve gider takibine, proje muhasebesinden faturalandırmaya kadar kuruluşların projeleri hızlı ve kârlı bir şekilde tamamlamasına, faturaları doğru ve verimli bir şekilde oluşturmasına ve alacak hesap döngülerini kısaltmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • NetSuite OneWorld nedir?
  NetSuite OneWorld, birden fazla konum ve yan kuruluş genelinde küresel operasyonları yönetmesi gereken kuruluşlar için özel bir modüldür. NetSuite OneWorld, üst düzey yöneticilerin her zaman önemli verilere erişmesini sağlamak için yerel, bölgesel ve merkez düzeyinde gerçek zamanlı veriler sağlar. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • SuiteSuccess nedir?
  SuiteSuccess, önceden yapılandırılmış bir ürünü NetSuite'in önde gelen uygulamalarıyla birleştiren bir metodolojidir. Her organizasyonun benzersiz olduğunu ve teknolojide sadece bir boyutun herkese uymadığını biliyoruz. Ekibimiz ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi belirlemek için çalışır çünkü herkesin farklı bir başlangıç noktası, iş/finansman modeli ve ilerleme yönü vardır. Ekibinizin SuiteSuccess yöntemini özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmesi için kuruluşunuzla yakın bir şekilde çalışıyoruz.
 • SuiteCommerce Advanced ve SuiteCommerce Standard nedir?
  SuiteCommerce Advanced e-ticaretinizi, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, finans ve daha fazlası gibi temel şirket operasyonlarıyla birleştiren bir e-Ticaret çözümüdür. SuiteCommerce Standard, e-Ticaret web sitenizi hızlandırılmış bir hızda oluşturmak için şablonlu yaklaşımı benimser.
 • SuiteAnalytics nedir?
  NetSuite SuiteAnalytics, doğru ve güncel veri analitiğine kolayca erişmenize yardımcı olur. İş kararlarınızı yönlendirmek ve iş sonuçlarını hızlandırmak için eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunar. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • NetSuite'in bazı Finans ve Muhasebe özellikleri nelerdir?
  NetSuite, hepsi bir arada bir finansal yönetim ve muhasebe sistemi ile donatılmış olarak gelir. Temel özelliklerden bazıları şunlardır: Genel Muhasebe Alacak hesapları Borç Hesapları Vergi Yönetimi Duran Varlıklar Yönetimi Nakit Yönetimi ve İş Maliyeti Ödeme Yönetimi Finansal raporlar ve tahminler vb.
 • NetSuite envanter yönetimi modülünün bazı temel yetenekleri nelerdir?
  NetSuite, envanterinizi doğru bir şekilde izlemek ve yönetmek için birçok araç sunar. NetSuite ayrıca envanteri çok konumlu olarak da takip edebilir. Ana özelliklerden bazıları şunlardır: İkmal yönetimi Dönemsel sayım Envanter takibi Depo yönetimi Talep planlaması ve tedarik zinciri planlaması Dağıtım ihtiyaç planlaması vb. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • NetSuite depo yönetimini halledebilir mi?
  NetSuite'in özel bir Depo Yönetim Sistemi var, ancak alternatif olarak müşteriler, önemli envanter verilerini gerçek zamanlı olarak sergilemek için WMS'lerini NetSuite ile de entegre edebilirler. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • NetSuite'in üreticilere sunduğu özellikler nelerdir?
  NetSuite, üreticilere yardımcı olan çeşitli çözümlere sahiptir. Örneğin; NetSuite Manufacturing Execution, işletmenizin envanteri daha verimli bir şekilde yönetmesine ve geçmiş talep ve satış tahminlerine dayalı olarak gerekli envanter tahminleri yoluyla tedarik sürelerini ve fazla envanteri azaltmasına yardımcı olan güçlü, yenilikçi bir araçtır. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • NetSuite Gelişmiş Gelir Yönetimi nedir?
  NetSuite Gelişmiş Gelir Yönetimi, gelir yönetimi görevlerini düzene koymanıza ve otomatikleştirmenize yardımcı olur. Ekibinizin gelecek dönemler için güncel bir beklenen gelir tablosu sunmasına olanak tanır ve işletmenizin gelir yönetimiyle ilgili zorunluluklara uymasına destek olur.
 • NetSuite Planlama ve Bütçeleme nedir?
  NetSuite Planlama ve Bütçeleme, finans ekiplerinin bütçe ve tahmin üretebilmeleri, olasılık senaryoları modelleyebilmeleri ve rapor oluşturabilmeleri için süreçleri otomatik hale getirir. Daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.
 • NetSuite OpenAir nedir?
  NetSuite OpenAir, birleşik bir sistemde finansal ve hizmet operasyonlarına ilişkin kapsamlı görünürlük kazanarak, iş metriklerini kullanarak bilinçli stratejik kararlar vererek projelerinizi ve kaynaklarınızı eskisinden daha iyi yönetmenize yardımcı olur.
 • NetSuite farklı banka formatlarını destekleyebilir mi?
  NetSuite, 90'dan fazla banka biçimini kolayca destekleyebilir.
 • NetSuite, dünya çapında birden çok ülkede birden çok yan kuruluşta vergi uyumluluğunu yönetebilir mi?
  Evet! NetSuite, birden çok ülkede vergi uyumluluğunu destekler. Ayrıca SuiteTax ile ERP Buddies, gerekirse özel vergi hesaplamaları, raporlar ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu, vergi uyumu ve düzenlemeleri hakkında endişelenmenize gerek kalmadan dünya çapında operasyonlar yürütmenizi sağlar.
 • NetSuite PCI ile uyumlu mudur?
  Evet. NetSuite, PCI Veri Güvenliği Standardına (PCI DSS) dayalı bir değerlendirmeyi başarıyla tamamladı.
 • NetSuite'in standart şartlarını ve hizmet sözleşmelerini nereden bulabilirim?
  Daha fazla bilgi için www.netsuite.com/tos adresini ziyaret edebilirsiniz.
bottom of page