Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Oracle NetSuite - Dünyanın Bir Numaralı Bulut ERP Çözümü

NetSuite üzerinde çalışan 200'den fazla ülkede 29.000'den fazla müşteriye katılın

 

Oracle NetSuite Social Impact

NetSuite, Social Impact programı aracılığıyla, operasyonları iyileştirmek ve misyonlarını geliştirmek amacıyla her büyüklükteki kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için oluşturulmuş bir bulut yazılımı paketi sağlar. Programın üç ayağı, küresel olarak kâr amacı gütmeyen kuruluşların, müşteri yaşam döngüsü boyunca NetSuite üzerindeki etkilerini başarıyla uygulayabilmelerini, kullanabilmelerini ve hızlandırabilmelerini sağlar.

Misyonumuz, bulut teknolojisinin gücü aracılığıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşların başarısını küresel olarak desteklemektir. Misyonlarını büyütmede her büyüklükteki kuruluşu desteklemek için ürün bağışları ve indirimler, pro bono hizmetler ve kapasite geliştirme sunuyoruz.

Suite Bağışı

Her büyüklükteki kâr amacı gütmeyen kuruluşa temel bağış sağlanır. NetSuite'in sektör için oluşturulmuş çözümü aktive edilir.

Her büyüklükteki kâr amacı gütmeyen kuruluş, ücretsiz aktivasyon ile kâr amacı gütmeyen çözümümüzün temel bağışı için uygundur. Bu standart bağış, küçük bir organizasyonun mali yönetim operasyonlarını güçlendirmek için uygundur ve tekrar eden bir maliyeti yoktur.

Temel bağışın ötesinde, Social Impact kuruluşları bağış muhasebesi, FASB raporlaması, kâr amacı gütmeyen bütçeleme ve daha fazlası için çözümlere erişebilir. Her çözüm, standart fiyatlandırmamızdan çok düşük olan özel Social Impact fiyatlandırmasına sahiptir.

Suite Pro Bono

Zorlukları çözmek ve NetSuite'i daha etkin kullanmak için kâr amacı gütmeyen müşterilerle NetSuite çalışanları ortaklık kurar.

Suite Pro Bono programı, Social Impact müşterilerinin NetSuite'i daha etkin kullanmalarına yardımcı olmak için NetSuite’in çalışanlarını, ortaklarını ve müşterilerini bir araya getiriyor.

Şu anda, güncel olaylardan etkilenenleri desteklemek için ön saflarda çalışan sivil toplum kuruluşlarına öncelik veriyoruz.

Uygun kâr amacı gütmeyen kuruluşlara* yönelik fırsatlar arasında üç ayda bir yapılan ücretsiz pro bono projelerimiz, Buildathon 4Good ve yıllık Hackathon 4Good etkinliğimiz yer alır.

Suite Capacity

NetSuite topluluğu, kaynaklar ve eğitim teklifleri aracılığıyla kurumsal kapasite desteklenir.

Uygun Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar*, özellikle NetSuite yazılımıyla ilgili olmayan operasyonel konular dahil olmak üzere teknoloji planlaması, teknoloji yönetimi, finansal yönetim ve sonuç yönetimi gibi operasyonların tüm yönlerini kapsayan öncü uygulamalardan yararlanabilir.

Suite Capacity hizmetleri, her Social Impact müşterisiyle etkileşim halinde olan ve lider uygulamalarda yardımcı olan özel bir ekiple başlar.

 

Suite Capacity'nin hedefleri üç yönlüdür:

 1. Kâr amacı gütmeyen müşterileri işe başlarken destekler.

 2. Daha fazla etki elde etmek için NetSuite'i daha iyi kullanmalarına yardımcı olur.

 3. Kullanıcılar için ömür boyu topluluk ve öğrenme fırsatları sağlar.

Social Impact müşterileri, güven, beceri ve başarı oluşturmaya odaklanan öğrenme gruplarına ve çevrim içi öğrenme fırsatlarına katılmak için başvurabilir. Ayrıca Online Community aracılığıyla diğer Social Impact kuruluşları arasında en iyi uygulamaları paylaşma fırsatına da sahiptirler.

*Uygun kâr amacı gütmeyen müşteriler aşağıdaki yönergelerle tanımlanır:

 • Örgütün birincil amacı dini ve siyasi değildir.

 • Kuruluş, ırk, etnik veya ulusal köken, dini inanç, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, fiziksel görünüm, dil, eğitim geçmişi veya gazilik durumu temelinde ayrımcılık yapmaz.

 • Kuruluş, bir devlet kurumu veya kamu yüksek öğretim kurumu değildir.

 
NetSuite Kâr Amacı Gütmeyen Sürüm Broşürünü İndirin

Kâr Amacı Gütmeyen Sürüm Broşürünü İndirin!

 
 

Neden NetSuite?

Engelleri Kaldırın

Birden fazla sistemin bakımını üstlenmenin yükünü hafifletin ve temel misyonunuza odaklanın.

Misyonunuz yerel topluluğa yardım etme, küresel amaçlar için güçlendirme veya eğitmek için uluslararası erişim sağlama olabilir, ancak kesin olan bir şey var: Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar muazzam karmaşıklık ve operasyonel zorluklarla karşı karşıyadır. Genellikle sayısız farklı uygulama ve elektronik tablo çalıştırırlar ve benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyatlı, etkili ve amaca yönelik araçlardan yoksundurlar.

Sonuç olarak, bu sadece operasyonel verimliliği bozmakla kalmaz, aynı zamanda kâr amacı gütmeyen kuruluşların istediği sosyal etkiyi yaratma yeteneğini de baltalar.

NetSuite'in birleşik iş yönetimi çözümü ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, muhasebe, kaynak yaratma, CRM, ERP, envanter yönetimi, e-ticaret ve daha fazlasını entegre eden tek, esnek ve güçlü bir iş uygulamasıyla uçtan uca tüm operasyonlarını yönetebilir.

NetSuite ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar şunları yapabilir:

 • Gerçeğin bir versiyonu için geliştirme ve fon muhasebesini sorunsuz bir şekilde entegre ederek operasyonel verimliliği artırabilir.

 • Daha iyi karar verme için bütçeler ve gerçekleşenler arasında gerçek zamanlı görünürlük elde ederek projeyi optimize edebilir.

 • Fon muhasebesi ve bağış yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek ve düzene sokarak daha fazla hesap verebilirlik elde edebilir.

 • Kaynak yaratma etkinliğini artırabilir ve bileşenlerin 360 derecelik bir görünümünü elde edebilir.

 • Çevrim içi ürün ve hizmet satarak e-ticaret gelirini artırabilir, bağışçılardan fon kabul edebilir ve ilgi çekici, iş birlikçi sosyal topluluklar oluşturabilir.

 • Manuel süreçleri ortadan kaldırabilir ve misyonlarına daha iyi hizmet eden programları takip etmek için değerli kaynakları serbest bırakabilir.

 • Küresel operasyonları kolaylaştırabilir ve yurt dışındaki operasyonlar için küresel finansal konsolidasyon ve çoklu para birimi işlemlerinden yararlanabilir.

Kaynaklarınızı Artırın

Mevcut bağışçılarla bağlantıları güçlendirin, yeni destekçiler bulun, daha iyi programlar ve hizmetler sunun.

Kısıtlı bütçeler, sınırlı kaynaklar, artan talep ve artan finansman rekabeti ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, uzun vadeli başarı ve hayatta kalmak için kaynakları en üst düzeye çıkarmanın yenilikçi yollarını arıyor. Bunun için; gönüllülerden daha iyi yararlanın, mevcut bağışçılarla bağlantıları güçlendirin, yeni destekçiler talep edin ve ek gelir kaynakları yaratan projeler oluşturun.

Başarılı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, iş teknolojisinin etkin kullanımının, maliyetleri yönetme, kaynaklarını büyütme ve sosyal etki elde etme yetenekleri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu anlar. Ve bu çabaları artırmalarına yardımcı olmak için yeni teknolojilere ve bulut tabanlı çözümlere giderek daha fazla yatırım yapıyorlar.

Vakıflar, dernekler ve hizmet tabanlı kuruluşlar da dahil olmak üzere yüzlerce kâr amacı gütmeyen kuruluş, kaynakları büyütme ve maliyetleri düşürme konusunda yardım için NetSuite'e başvurdu. Daha az sistem ve bunlar arasında daha fazla entegrasyon ile, bir zamanlar elektronik tablolar oluşturma ve hantal sistemlerle raporları bir araya getirme gibi faaliyetlere harcanan kaynaklar, misyonlarına daha iyi hizmet eden programlarda kullanıldı. Her gönüllü, bağışçı ve müşteriye 360 ​​derecelik bir bakış açısıyla, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kuruluş genelinde tek bir koordineli çaba kazanır, her bir bileşeni daha iyi hedefleyebilir ve ilişkilendirebilir, yaşam boyu ilişkiler kurabilir ve uzun vadeli başarı için gereken desteği artırabilir.

Misyonunuzu Gerçekleştirin

Yenilikçi ürünler ve hizmetler aracılığıyla her kâr amacı gütmeyen kuruluş, misyonunu desteklemek için NetSuite'ten yararlanma fırsatına sahiptir.

Dünya çapında yüzlerce kâr amacı gütmeyen kuruluş, parçalanmış şirket içi sistemlerden NetSuite'in entegre bulut ERP, CRM ve e-ticaret çözümüne geçti. Bu çözümün maliyetleri düşürdüğü, operasyonel verimliliği iyileştirdiği ve gönüllüleri işe alarak daha iyi harcanan kaynakları serbest bıraktığı kanıtlanmıştır.

Yazılım bağışı ve pro bono hizmetler programımız olan Social Impact, dünya çapında kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve sosyal girişimlerin sosyal etkisini hızlandırmak için şirketin varlıklarını (insanlarımızı ve ürünlerimizi) kullanır. Yazılım bağışları, Suite Pro Bono ve Suite Capacity gibi benzersiz girişimlerimiz aracılığıyla, misyonlarını daha iyi gerçekleştirmeleri için dünya çapındaki kuruluşları destekliyoruz.

NetSuite Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

NetSuite Kâr Amacı Gütmeyen Sürümünün Özellikleri

 

Finansal Yönetim

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş güçlü bir kâr amacı gütmeyen mali yönetim sistemiyle verimlilik elde edin.

Fon Muhasebesi

Kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun çeşitli gelir akışlarını yönetmesine, gelir kaynaklarını gider işlemleriyle ilişkilendirmesine ve fon kısıtlamalarını ve bağış gereksinimlerini doğru bir şekilde yönetmesine olanak tanıyan NetSuite'in yenilikçi ve GAAP uyumlu fon muhasebesini keşfedin.

Bağış Muhasebesi

Bağış yaşam döngüsünde verimliliği ve görünürlüğü artırın. Hüküm ve koşulları takip edin, zaman ve gider takibini otomatikleştirin, birçok projeyi birçok bağışa kadar takip edin ve birden fazla yıl boyunca giderleri yönetin.

Otomatik FASB Raporlaması

Anında FASB raporları oluşturun. Yönetici liderliği, yönetim kurulu üyeleri, dış denetçiler ve muhasebe ekipleri için kolay ve yapılandırılabilir uyumluluk raporlamasını keşfedin.

Basitleştirilmiş, Esnek Finansal Segmentasyon

Fonların kaynağına ve kullanımına ilişkin tam görünürlük elde etmek için önceden tanımlanmış GL özel segmentlerini kullanarak kuruluşunuzun Hesap Planını standardize edin.

KPI'lar, Roller ve Gösterge Panelleri

FASB uyumluluk raporlamasından, rol tabanlı ölçüm ve analitiklere, içgörü ve karar vermeye kadar, talep üzerine ve gerçek zamanlı olarak kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzun performansının daha eksiksiz bir resmini elde edin.

Program Verimlilik Takibi

Önemli program ölçümleri için Charity Navigator™ tarafından önerilen puan kartlarını kullanarak veriye dayalı karar verme kültürü oluşturun.

Harcama Yönetimi

Fonların tam hesap verebilirliğini ve idaresini sağlayın. Toplam harcama üzerinde tam kontrol ve görünürlük elde edin.

Kurucu İlişkileri Yönetimi

Bağış toplamadan finansmana ve programa kadar büyük resmi görün. Programlar, insanlar ve diğer önemli iş faktörleri hakkında daha bilinçli kararlar verin.

Global Bulut

İstediğiniz zaman istediğiniz yerde çalışın; tüm küresel ve kâr amacı gütmeyen kuruluşunuzu tek bir birleşik platformda yönetin. Misyonunuzu küresel olarak genişletin ve kaynaklarınızı Bilgi Teknolojisi karmaşıklığını yönetmek yerine sosyal etki elde etmeye odaklayın.

Benzersiz İhtiyaçlarınıza Uygun Çözümler

 
NetSuite Üyelik Organizasyonları.png
NetSuite Uluslararası STK'lar.png
NetSuite Sağlık & İnsan Hizmetleri Kuruluşları.png
NetSuite Müzeler ve Kültürel Kurumlar.png

Üyelik Organizasyonları

Uluslararası STK'lar

Sağlık & İnsan Hizmetleri Kuruluşları

Müzeler ve Kültürel Kurumlar

NetSuite İnanç Temelli Kuruluşlar.png
NetSuite Eğitim Organizasyonları.png
NetSuite Hayırsever Kuruluşlar.png

İnanç Temelli Kuruluşlar

Eğitim Organizasyonları

Hayırsever Kuruluşlar