• Melis

NetSuite ve SAP Business One Karşılaştırması

Güncelleme tarihi: 14 Eyl

İşletmeler, bulut tabanlı bir ERP sisteminin önemini benimsiyor ve modernleşmenin aciliyetini hissediyor


Şirketler, ticari genişleme ve büyüme yolunda eksiksiz bir temel oluşturmak için eski yöntemlerinin bugünün endüstri standartları olmadığını anlıyor. Tüm BT çerçevesinin modernizasyonu, işletmelerin büyüme için gereken netliği, görünürlüğü, uyarlanabilirliği ve ölçeklenebilirliği sağlamaları için gereklidir.


Sahte veya fake cloud olarak da adlandırabileceğimiz hosted cloud (barındırılan bulut) çözümleri, işletmelerin günümüzdeki ihtiyaçlarını karşılamak için büyük mücadele veriyor. SAP Business One, geleneksel eski yazılımlara bir örnektir. On-premise bir çözüm olarak ancak barındırılan tek kiracılı bir çözüm kullanabilir ve genellikle işinizde kesintilere neden olan sürüm kilitli, karmaşık bir BT yapılandırmasıyla karşı karşıyadır.


Modernleştirilmiş SaaS sistemleri, gelişmiş karar vermeye yardımcı olan uyumlu bir veri modelini güçlendirir.

Gartner'a göre, “Bulut, günümüzde bilişim teknolojilerini etkileyen bir numaralı teknolojidir. 2022'nin başında, bugün halihazırda bulut kullanan küresel işletmelerin yarısından fazlası, hepsi-bir-arada bulut stratejisini benimseyecek."

Bulut öncelikli yaklaşıma sahip işletmeler, bileşenlerden ziyade uygulamanın çerçevesinden çılgınca yararlandı. Kuruluşlar maliyetleri düşürdü ve hızı, güvenliği, esnekliği ve toplam sahip olma maliyetini artırdı, bu da daha hızlı dağıtım prosedürlerine, kullanım kolaylığına ve bulutta daha az riske izin verdi. Bulut tabanlı ERP sistemleri, şirketlerin piyasa hareketine tepki vermesini sağlar.


SAP Business One -> NetSuite geçiş sebepleri

BT Yöneticileri Gerçek Bulut ERP İhtiyacını Anlatıyor


BT yöneticilerinden neden çeşitli SAP sistemlerinden NetSuite'in gerçek bulut tabanlı ERP'sine geçtiklerine ilişkin geri bildirimlerini birleştirerek, sahte bulut ve yerinde dağıtımların tuzaklarını ve bu zorlukların işlerini nasıl etkilediğini vurguladı.


Fake Cloud ve Real Cloud

​Barındırılan bulut:

  • Tek/Barındırılan Kiracı SaaS

  • Ölçeklenebilir değil

  • Katı

  • İnternet öncesi

  • Sürüm Kilitli

​Gerçek bulut:

  • Çok Kiracılı Hizmet Olarak Yazılım