• Cansu Güven

ERP Programı ve Muhasebe Programı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Güncelleme tarihi: 12 Eyl


ERP Programı Nedir? Muhasebe Programı Nedir?

Büyümekte olan şirketler, zamanla güvendikleri elektronik tablolar ve kağıt kayıtlarla işlerini yönetmekte zorlanırlar. Ancak bu şirketleri yöneten insanlar genellikle ne tür bir programa ihtiyaç duyduklarından emin değillerdir. Bu tür şirketler tipik olarak muhasebe programlarını kurumsal kaynak planlama (ERP) programlarıyla karşılaştırırlar.


ERP Programı Nedir?

ERP programı, işletmelerin kuruluşlarının neredeyse her yönünü çalıştırmak için kullanabilecekleri entegre bir yazılım uygulamaları paketidir. ERP programlarının veri tabanları genellikle muhasebe, üretim, pazarlama, satış, tedarik zinciri ve diğer departmanlardan gelen girdileri içerir. Böylece, işletme yöneticileri, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve birden çok departmanda içgörüler oluşturmak için bir ERP programınının birleşik kurumsal veri görünümünü kullanabilir. Şirket yöneticileri, süreç iyileştirmelerini belirlemek ve verimliliği artırmak için de ERP programlarını kullanabilir.


Gartner'ın ilk kez ayrı bir yazılım sınıfı olarak tanımladığı ERP, 1990 yılında kurumsal teknoloji sözlüğüne girdi. Dünyanın en büyük ve en başarılı şirketlerinin çoğu, onlarca yıldır ERP programlarını kullanıyor.

ERP Modülleri- ERP Programı Nedir? - Muhasebe Programı Nedir?

ERP Modülleri

Bir ERP programı ile işletmeler, birleşik bir veri tabanı bulunan sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş tek bir sistemden operasyonlarının tüm yönlerini yönetebilir.Muhasebe Programı Nedir?

Tanım olarak, muhasebe programı yalnızca bir şirketin finansal faaliyetlerine odaklanır. Bir muhasebe programı, şirketlerin defter tutma faaliyetleriyle birlikte borç hesaplarını ve alacak hesaplarını yönetmelerine yardımcı olur. Örneğin, bir muhasebe programı, mizanın oluşturulmasına yardımcı olur. Muhasebe programı ayrıca şirketlerin kâr ve zarar raporları ve bilançolar gibi mali tabloları bir araya getirmesini sağlar.


ERP Programı ve Muhasebe Programı Arasındaki Fark Nedir?

ERP programı ve muhasebe programı arasındaki büyük fark kapsamla ilgilidir. Muhasebe programı, bir şirketin finansal faaliyetlerini yönetmeye ve otomatikleştirmeye yardımcı olur. ERP programı, muhasebe işlevselliği sunar, ancak aynı zamanda başka birçok yeteneğe de sahiptir.


Temel Farklılıklar

Belirli bir büyüklüğe ulaştıklarında, birçok küçük işletme, mali defterlerini yönetmek için giderek daha fazla zaman harcadığını fark ediyor. Girişimcilerin genellikle işletmelerinin daha verimli çalışmasını sağlamak için yazılım sistemleri aramaya başladıkları nokta budur. İlk düşünceleri bir muhasebe programı olabilir, çünkü hızla büyürken en büyük sorunları organizasyoneldir: satışları takip etmek, ödemeleri toplamak, tedarikçilere ödeme yapmak ve kârlılığı hesaplamak. Bir muhasebe programı bu konularda kesinlikle yardımcı olabilir, ancak hiçbir muhasebe programı tek başına tedarikçileri takip edemez, büyüyen bir personeli yönetmeye yardımcı olamaz veya depo maliyetleri ve faaliyetleri hakkında bir görüş sağlayamaz.


Girişimciler verilerini ayrı yerlerde tutmak yerine, tek bir ERP programında tüm işlerinin bir görünümünü elde edebilirler. Bunu yaparken içgörüler elde edebilir ve şirketlerinin kârlılığını artıran kararlar alabilirler.