top of page
 • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

ERP Sistemlerinin 8 Ana Bileşeni


ERP Sistemlerinin 8 Ana Bileşeni

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, işletmelerin operasyonel verimliliğe ulaşmalarına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar. Bir ERP, temel iş işlevlerini tek bir birleşik platformda entegre ederek, günlük süreçleri ve iş akışlarını desteklerken, işletmeye gerçek zamanlı bir bakış sağlar. Bu makale, ERP sistemlerinin sekiz ana bileşenini ve her birinin kolaylaştırılmış operasyonlara, daha iyi veri yönetimine ve daha yakın iş birliğine nasıl katkıda bulunduğunu ve ayrıca ERP sistemlerinde ortak olan bazı ek özellikleri ve operasyonları daha da geliştirmek için bunlardan nasıl yararlanılabileceğini incelemektedir.


ERP Bileşenleri Nelerdir?


Modüler ERP sistemlerinde modüller olarak da bilinen ERP sistemi bileşenleri, belirli iş işlevlerini yerine getiren özel uygulamalardır. Bu uygulamalar, bir kuruluşun verilerinin ve süreçlerinin kapsamlı bir görünümünü sağlamak için sorunsuz bir şekilde birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış merkezi bir ERP sistemi veri tabanının yapı taşlarıdır. Bir ERP sistemi, farklı departmanlar için ayrı yazılımlara güvenmek yerine, çeşitli bileşenleri tek bir platformda birleştirir, böylece tüm paydaşlar aynı bilgiyi analiz eder.


Yaygın ERP bileşenleri arasında muhasebe ve finans yönetimi, insan kaynakları (İK), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) yer alır. Her bileşen, ilgili iş departmanının süreçlerinden veri toplar ve bunları destekler. ERP sistemi daha sonra bu ayrık modüllerden gelen verileri birleştirir ve merkezileştirir. ERP, uçtan uca iş koordinasyonunu iyileştirmek, kuruluş çapında verimliliği artırmak ve karar vermeyi desteklemek için iş verilerini birleştirir.


Temel Çıkarımlar


 • Modüller olarak da adlandırılan ERP sistemi bileşenleri, merkezi bir ERP sistemi veri tabanının çok yönlü yapı taşlarıdır.

 • Bu bileşenler, İK, CRM, satın alma, üretim ve lojistik yönetimi ve depo yönetimi dahil olmak üzere ayrık iş işlevlerine ayrılmıştır.

 • Modüler ERP çözümleri, işletmelerin ERP bileşenlerini ihtiyaçlarına göre eklemelerine ve çıkarmalarına olanak tanır.

 • ERP bileşenleri, işletmelerin iş akışlarını kolaylaştırmasına, zamandan tasarruf etmesine ve kârlılığı artırmasına yardımcı olan tek bir veri kaynağı oluşturmak için ERP sistemine bağlanır.


ERP Bileşenleri Nasıl Çalışır?


Bir ERP sisteminin her bileşeni, farklı bir iş işlevini ele almak için tasarlanmıştır. Alt sistemler olarak düşünülebilecek bileşenler, merkezi bir veri tabanına bağlanır ve birlikte çalışır, böylece her departman aynı gerçek zamanlı verilere erişebilir ve performanslarını görebilir. Örneğin, muhasebe ve mali yönetim bileşenleri planlama, bütçeleme ve mali raporlamaya yardımcı olur. İK bileşenleri, iş gücü yönetimini ve İK hizmetlerini basitleştirir. CRM bileşenleri, müşteri ve potansiyel müşteri etkileşimlerini geliştirir ve satışların büyümesini sağlar. Diğer önemli bileşenler arasında iş zekâsı (BI), tedarik zinciri yönetimi, üretim ve lojistik yönetimi, envanter yönetimi ve depo yönetimi yer alır.


Hepsi bir arada ERP sistemleri, yukarıda belirtilenler gibi eksiksiz bir bileşen paketi ile birlikte gelir. Bu yaklaşım, kapsamlı bir çözüme hazır olgun işletmeler için yararlı olabilir. Öte yandan modüler ERP yazılımı, işletmelerin yalnızca ihtiyaçları, operasyonları ve zorluklarıyla ilgili bileşenleri (veya modülleri) seçip birleştirmelerini ve ardından zaman içinde ölçeklendirmelerini sağlayarak daha fazla esneklik sunar. Örneğin, orta ölçekli bir e-ticaret şirketi, envanter yönetimine ve depo yönetimine öncelik verebilirken, hizmet tabanlı küçük bir kuruluş, CRM ve proje yönetimi modüllerine odaklanabilir.


ERP bileşenlerinin doğru karışımı ile işletmeler, benzersiz ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak için uyarlanmış bir ERP sistemi oluşturabilir.


ERP'nin Bilinmesi Gereken 8 Ana Bileşeni


Hedeflerine ulaşmak ve iş performansını artırmak için bir ERP sisteminin tüm potansiyelinden yararlanmak isteyen herhangi bir işletme, ERP bileşenleri hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmalıdır. İşte sekiz temel ERP modülü:


1. Muhasebe ve Finansal Yönetim


Tüm finansal faaliyetleri yönetmek için merkezi bir platform olarak hizmet veren muhasebe ve finansal yönetim, genellikle bir ERP sisteminin en önemli bileşeni olarak kabul edilir. Bu bileşen içinde, işletmelerin borç hesapları (AP), alacak hesapları (AR), defteri kebir (GL), bütçeler ve tahminler dahil olmak üzere çeşitli mali unsurları izlemek, depolamak ve analiz etmek için kullanabilecekleri araçlar bulunur. Bazı durumlarda, bir muhasebe ve mali yönetim modülü, vergi yönetimi, duran varlık yönetimi ve çoklu para birimi mutabakatı gibi gelişmiş görevleri de gerçekleştirebilir.


Bir ERP sisteminin birbirine bağlı doğası göz önüne alındığında, muhasebe ve finansal yönetim bileşeni, doğru, iş çapında finansal bilgiler sağlamak için diğer temel ERP bileşenleriyle entegre olabilir. Bu, finans liderlerinin çeşitli departmanlardan gelen verileri izlemesi ve kullanması gerektiği gerçeği göz önüne alındığında önemli bir husustur. Böylece finans yöneticileri nakit yönetimi, finansman kaynaklar ve mali kontroller hakkında bilinçli kararlar verebilirler.


Bir ERP sistemi ayrıca, faturalandırma ve faturalama, gelir tahakkuku ve finansal raporlama gibi görevleri yerine getirerek karmaşık finansman yönetimi, organizasyonu ve planlaması sürecini basitleştirir. Bunu yaparken, manuel veri girişi en aza indirilir ve hata olasılığı azaltılır. Ek olarak, finansal planlama ve analiz ekipleri, önemli raporları ve finansal tabloları hazırlamak için güncel finansal verilere sahip olacaktır.


2. İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi


İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin işgücünü yönetmek için esastır. Bir ERP sisteminin İK bileşeni, işe alma, çalışan yönetimi, performans değerlendirme ve bordro işleme gibi İK görevlerini kolaylaştıran araçlar sunar.


Daha spesifik olarak, İK modülleri, diğer ilgili çalışan ayrıntılarının yanı sıra çalışan kayıtlarının ve yan hak bilgilerinin merkezileştirilmesi ve sürdürülmesinde ve ayrıca çalışılan saatlerin, ücretli izinlerin ve kullanılan hastalık günlerinin izlenmesinde hayati bir rol oynar. Verilerin bu şekilde birleştirilmesi, farklı elektronik tablolar ve yazılımlarda yaygın olan tekrarlama veya hata riskini ortadan kaldırır.


Çok yönlü bir İK bileşeni, işletmelerin iş güçlerini organize etmelerini ve optimize etmelerini de sağlar. Örneğin, bir işletme, bağlılığı veya üretkenliği artırma ve hatta çalışan gelişimini destekleme fırsatlarını belirlemek için çalışan performans ölçümlerinden yararlanabilir. Ek stratejik İK fonksiyonları, herhangi bir zamanda doğru çalışanın doğru pozisyonda olmasını sağlayan iki iş süreci olan iş gücü planlaması ve yedekleme planlamasını içerebilir. Her ikisi de, mevcut çalışan demografiklerinden tahmini personel ihtiyaçlarına kadar İK verilerinin analizine dayanır; bunların tümü, bir ERP sisteminde toplanan gerçek zamanlı ve geçmiş verilerle kolaylaştırılır.


3. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)


Bir ERP sisteminin CRM bileşeni, iletişim bilgileri, satış geçmişi ve hizmet kayıtları gibi müşteri ve potansiyel müşteri bilgilerini tek bir merkezi havuzda toplar, düzenler ve analiz eder. Bu veriler daha sonra müşterilerle ilişkileri geliştirmek, önemli süreçleri otomatikleştirmek ve önemli içgörüler sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca muhasebe ve finansal yönetim, sipariş yönetimi ve pazarlama yönetimi gibi ek özelliklerle birleştirilebilir.


Örneğin, satış ve pazarlama ekipleri, tüketici davranışlarını veya satış kalıplarını anlamalarını şekillendirmek amacıyla gerçek zamanlı müşteri bilgilerine erişmek için CRM bileşenini kullanabilir. Bileşen aynı zamanda iyileştirilmesi gereken alanları da vurgulayabilir. Bu artan müşteri farkındalığı düzeyi, güveni artırır, müşteri memnuniyetini destekler ve sonuç olarak daha yüksek kârlılık sağlar. Bağımsız bir CRM sistemi gibi, CRM bileşeni de müşteri adaylarını yönetme ve satış hattını izleme gibi görevleri otomatikleştirebilir.


Bu arada müşteri hizmetleri temsilcileri, her müşterinin tam geçmişine erişmek için CRM bileşenini kullanabilir ve bu da hizmet taleplerine daha iyi yanıt vermelerine yardımcı olur. Destek talepleri, mevcut destek teknisyenlerine otomatik olarak atanabilir, ilerleme ve çözüm süreleri otomatik olarak izlenir. Bir CRM modülünün bu yönü, işletmenin müşteri endişelerini derhal ele almasını sağlayabilir, bu da müşteri memnuniyetini ve marka bağlılığını artırır.


4. İş Zekâsı (BI)


Bir iş zekâsı (BI) bileşeni, işletmelerin finansal yönetimden depo yönetimine kadar bir ERP sistemi içindeki çeşitli kaynaklardan gelen büyük hacimli ham verileri analiz etmesini kolaylaştırır. Bu geniş bakış açısı, kurumsal uyumu desteklemek için kuruluşlarının farklı yönleri arasındaki korelasyonları ve bağımlılıkları izlemelerini sağlar. Karar vericiler daha sonra daha hızlı ve daha akıllı kararlar almak için gerçek zamanlı finansal ve operasyonel bilgilerden ve trendlerden yararlanabilir.


İdeal olarak, iş zekâsı, işletmelerin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki potansiyel performans hakkında eksiksiz bir görüşe sahip olması için tahmine dayalı modeller ve analizleri birleştirerek tarihsel raporlamanın ötesine geçmelidir. Ortaya çıkan veriler daha sonra otomatik olarak işlenir ve anlamlı, erişilebilir bir şekilde sunulur. Örneğin, karar vericiler, temel performans göstergelerinin (KPI'lar) görsel temsillerine ve işi yürütmek için gereken diğer ilgili metriklere ve verilere hızla erişebilir. Basitleştirilmiş veri analizi, açık ve net çıkarımlarla birleşince, şirketlerin potansiyel değişikliklere proaktif bir şekilde uyum sağlamasını ve rekabet avantajını korumasını sağlayarak, ilgili alanların tespit edilmesini kolaylaştırır.


BI ayrıca, örneğin müşteri davranışı, pazar eğilimleri ve rakip performansı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Bu bilgiler daha sonra müşteri memnuniyetini ve iş büyümesini iyileştirme nihai hedefi ile pazarlama stratejileri ve ürün geliştirme konusunda bilgi sağlamak için kullanılabilir.


5. Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)


Tedarik zinciri yönetimi, ham maddelerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesi ve bunların ortaklara veya müşterilere teslim edilmesiyle ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Bir ERP sisteminde, bir SCM bileşeni, tedarikten teslimata kadar tedarik zinciri boyunca malzemelerin ve malların hareketini izler. SCM bileşenleri ayrıca ürün iadelerini, geri ödemeleri ve değişimleri yönetebilir.


Tedarik zinciri yönetimi çok geniş bir alan olduğundan, ERP sistemleri şirketlerin daha ayrıntılı kontrole sahip olması için SCM'yi birkaç daha spesifik bileşene bölebilir. Örneğin, bir ERP sisteminin SCM bileşeni, satın alma, üretim ve lojistik yönetimi, envanter yönetimi, depo yönetimi ve hatta sipariş yönetimi için özel araçlar içerebilir.


Modüler bir ortamda şirketler, tedarik zinciri ihtiyaçlarına en uygun bileşenleri etkinleştirebilir. Örneğin, özel bir satın alma departmanına sahip işletmeler, tedarikçi performansını izlemek, faturaları otomatik olarak işlemek ve satın alma taleplerini ve PO'ları yönetmek için bir satın alma modülünden yararlanabilir.


6. Üretim ve Lojistik Yönetimi


Üretim ve lojistik yönetimi, daha geniş tedarik zinciri yönetimi konusuna girse de, bir ERP sisteminin ortak bir bileşenidir. Örneğin, ERP sistemleri genellikle üretim yönetim sistemleri, talep planlama yetenekleri gibi bir tür üretim operasyonları yönetimi yazılımı sunar. Bu araçlar, üretim ekiplerinin tahmini gereksinimlere göre üretim çalışmalarını planlamasına ve izlemesine, ürün montajını ve kalite güvencesini yönetmesine, dağıtımı planlamasına ve izlemesine yardımcı olur.


Üreticiler için, böyle bir bileşenin kullanım durumlarından biri, malzeme listesi (BOM) oluşturmayı kolaylaştırmaktır. Manuel BOM hazırlama ve yönetimi, özellikle yüzlerce parçadan oluşan ürünler veya yüzlerce ürün üreten şirketler için hatalara açıktır. Bununla birlikte, bir ERP sisteminin üretim bileşeni, ürün tasarımlarına dayalı olarak ürün reçetelerini otomatik olarak oluşturarak hataları ve tasarım aşamasından üretime geçmek için gereken süreyi azaltabilir. Şirketler, tümü aynı yapı ve formatı izleyen standartlaştırılmış BOM şablonları oluşturarak bunların anlaşılmasını ve üzerinde çalışılmasını kolaylaştırabilir. Ve ürün reçetelerinde yapılan herhangi bir değişiklik, sürüm kontrolü ile gerçek zamanlı olarak izlenebilir.


7. Envanter Yönetimi


Bir ERP sisteminin envanter yönetimi bileşeni de daha büyük SCM şemsiyesi altına girer, ancak şirketlerin envanter seviyelerini optimize etmesine ve fazla stoğu en aza indirmesine yardımcı olmaya odaklanır. Ürün miktarları, konumları ve hatta çeşitli ham maddelerin veya stok tutma birimlerinin (SKU'lar) performans geçmişi üzerinde daha fazla görünürlük ve kontrol sağlamak için gerçek zamanlı envanter verilerinden yararlanılır. Artan farkındalık, satın alma ve yeniden sipariş verme kararları için bilgi sağlar ve bu da taşıma maliyetlerini azaltabilir ve stokların tükenmesini önleyebilir.


Envanter yönetimi modülleri, finansal verileri ve tedarikçilerden, depo operasyonlarından ve üretim süreçlerinden gelen verileri entegre ederek, karar vericilere satılan malın maliyeti (COGS), envanter devir hızları ve fire gibi metriklere daha kapsamlı bir bakış sunar. Bu analizler, kârlılığı artırmak için envanter verimliliğinin nasıl iyileştirileceğine ilişkin kararlar için bilgi sağlayabilir.


Ek olarak, envanter yönetim modülleri, insan hatasını azaltırken, stok kontrollerini, döngü sayımlarını ve talep tahminlerini otomatikleştirebilir.


8. Depo Yönetimi


Envanter yönetimine benzer şekilde, depo yönetimi stokların depolanması, yeniden sıralanması ve yönetimi ile ilgili süreçleri kapsar. Aradaki fark, depo yönetiminin stok hareketine odaklanması, envanter yönetiminin ise envantere yüksek bir seviyeden bakmasıdır. Bir ERP sisteminde, depo yönetimi bileşeni, bir şirketin deposundaki ürünlerin organizasyonunu, depolanmasını ve hareketini kolaylaştırmayı amaçlar. Depo yönetimi modülleri tarafından ele alınan temel faktörler arasında depo yerleşimi, malzeme taşıma ve işgücü verimliliği yer alır.


Bir ERP paketine bir depo yönetimi modülü dahil etmek, işletmelerin depolarını daha verimli bir şekilde çalıştırmalarına, maliyetleri düşürmelerine ve siparişleri daha hızlı karşılamalarına olanak tanır. Spesifik olarak, depoyla ilgili modüller, zayıf veya düzensiz depo yerleşimleri gibi darboğazları ve verimsiz süreçleri belirlemek için depo operasyon verilerini analiz edebilir. Bu veri noktaları, şirketlere depo süreçlerinin nasıl optimize edileceği ve israfın nasıl en aza indirileceği hakkında fikir verebilir.


Depo yönetimi modülleri aynı zamanda teslim alma, saklama, toplama ve paketleme gibi temel depolama operasyonlarını da kolaylaştırabilir. Sonuç olarak, depo çalışanları depodaki malları daha iyi bulabilir, taşıyabilir ve takip edebilir. Ürünler daha sonra paketlenir ve sevk edilir, bu da depo üretkenliğini artırır ve müşterilerin mallarını daha erken almalarını sağlar.erp-bilesenleri

Bir ERP sisteminin ana bileşenleri veya modülleri, işin kapsamlı bir görünümünü sağlamak için birlikte çalışır.


Diğer Özellikler


Yukarıdaki sekiz bileşen çoğu ERP sisteminde ortak olmasına rağmen, risk yönetimi, pazarlama yönetimi ve ileri planlama ve tahmin yetenekleri gibi ek ERP özellikleri bir işletmenin operasyonlarını ve karar verme yeteneklerini önemli ölçüde artırabilir.


Olay Yönetimi


Etkinlik yönetimi veya iş akışı yönetimi, ERP sisteminin "olaylar" olarak da bilinen çeşitli önemli iş süreçlerini destekleme ve düzene koyma becerisini ifade eder. Daha spesifik olarak, bir dizi görev veya adım otomatik olarak izlenir; bir görev tamamlandığında, iş akışı tamamlanana kadar bir sonraki operasyonel adım tetiklenir. Bir "olay"ın, konferans veya ticaret fuarı gibi sosyal bir toplantıya değil, belirli bir iş sürecine veya operasyona atıfta bulunduğunu belirtmek önemlidir.


Bir iş akışı içinde yönetilen olaylar ve görevler, işletmenin gereksinimlerine bağlıdır ve otomatikleştirilebilir veya manuel olarak yürütülebilir. Etkinlik yönetimi araçlarıyla, satış indirimi onayları veya satın alma siparişi talepleri gibi süreçleri otomatikleştiren özelleştirilmiş iş akışlarını, gerekli şartlara veya koşullara bağlı kalarak oluşturmak mümkündür. Örneğin, bir satın alma temsilcisinin ham madde elde etmek için bir satın alma siparişi oluşturduğunu varsayalım. Temsilci, PO bilgilerini ERP'ye girer ve bu, sistemi daha sonra talebi onaylayan onay yöneticisini uyarmak üzere tetikler. PO daha sonra tedarikçiye otomatik olarak serbest bırakılır ve tedarik sistemi, neyin sipariş edildiğini gerçek zamanlı olarak yansıtacak şekilde güncellenir.


ERP sistemi içindeki görevleri otomatik olarak özetleyen, programlayan ve onaylayan iş akışları ile form ve evrak ihtiyacı ortadan kalkar. Bu, manuel hatayı azaltır ve manuel inceleme için harcanan zamanı azaltarak çalışan üretkenliğini artırır.


Risk Yönetimi


ERP sistemlerinde, risk yönetimi genellikle muhasebe ve finansal yönetim bileşeni içinde yer alan bir özelliği ifade eder. Bu, mali kontrolleri otomatikleştiren ve güçlendiren, dolandırıcılığı tespit edip azaltan ve mevzuata uygunluğu sağlayan yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) yeteneklerini içerebilir. Örneğin, onay süreçlerini uygulamak için özelleştirilmiş finansal iş akışları kurulabilir. Denetim yeteneklerini artırmak için her adım kaydedilir ve izlenir.


Risk yönetimi, bir işletmenin operasyonel ve stratejik riskler dahil olmak üzere farklı risk türlerini tanımlamasına, değerlendirmesine ve azaltmasına yardımcı olan diğer özelliklere de atıfta bulunabilir. Sonuç olarak bu özellikler, dayanıklılık ve istikrarı artırırken bir kuruluşun varlıklarını, itibarını ve uzun vadeli başarısını korumak için tasarlanmıştır.


Satış Siparişi Yönetimi


Müşteri siparişi yönetimi, muhasebe ve finansal yönetim, CRM, envanter yönetimi, depo yönetimi ve lojistik yönetimi dahil olmak üzere birkaç temel ERP bileşeniyle kesişir. Entegre edildiğinde, sipariş yönetimi özellikleri ayrı iş departmanları arasındaki iş birliğini geliştirebilir. Gerçek zamanlı veriler kuruluş genelinde paylaşıldığında, satış, operasyon ve finans ekipleri müşteri taleplerini daha iyi karşılamak için birlikte çalışabilir.


Sipariş yönetimi özellikleri, sipariş yaşam döngüsü, yani sipariş verme ile ödeme arasındaki adımları düzene koymada da önemli bir rol oynar. Buna siparişlerin alınması ve karşılanması, faturalama, finansal raporlama ve analiz dahildir. Bir ERP çözümü ile sipariş yaşam döngüsünü otomatikleştirmek, müşterilerin sipariş deneyimlerini geliştirirken nakit akışını artırabilir. Müşteri siparişi yönetimi özellikleri ayrıca fiyatlandırma, indirimler ve vergi hesaplamaları gibi diğer görevleri de yerine getirir.


E-ticaret


B2B veya B2C e-ticaret özellikleri sunan ERP sistemleri, genellikle çevrim içi siparişleri ve ayrıca ERP içindeki çeşitli bileşenleri (CRM, envanter yönetimi ve depo yönetimi gibi) otomatik olarak besleyebilir. Müşteri kaydı CRM'de otomatik olarak güncellenir, envanter gerçek zamanlı olarak güncellenir ve uygun sipariş karşılama iş akışını hazırlamak için depo yönetimi araçları güncellenir.


ERP ile entegre bir e-ticaret platformu bu nedenle sipariş işlemeyi basitleştirir, manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır, insan hatası riskini azaltır, zamandan tasarruf sağlar ve siparişlerin müşterilere daha erken ulaşmasını sağlar. E-ticaret özellikleri aynı zamanda şirketlere müşteri tercihleri, alışveriş davranışı, alışveriş sepetini terk etme oranları ve satış trendleri hakkında ipucu verebilir; bunların tümü, müşteri bağlılığının nasıl artırılacağı konusunda daha bilinçli kararlar vermek için kullanılabilecek ölçütlerdir.


Pazarlama Yönetimi


Pazarlama yönetimi veya pazarlama otomasyonu, şirketin pazarlama çabalarını genel iş stratejisiyle ilişkilendirir. Bu araçlar, kampanya takibi, potansiyel müşteri yönetimi, pazarlama segmentasyonu ve analitik gibi çeşitli pazarlama faaliyetlerini kapsar. Birleşik bir ERP ortamındaki merkezi bir pazarlama yönetim sistemi, işletmenin kampanya performansını ölçme, kaynakları tahsis etme ve pazarlama yatırım getirisini artırmanın yollarını belirleme becerisini artırır. Örneğin, CRM veya finansal uygulamalarla entegre edildiğinde işletmeler, ERP sistemi tarafından yönetilen satış verilerine dayalı olarak her kampanyadan elde edilen geliri doğrudan ölçebilir.


Pazarlama yönetiminin temel işlevlerinden biri, şirketin pazar eğilimlerini tespit etmesine, doğru demografiyi hedeflemesine ve müşteri katılımını ve marka sadakatini artıracak kararlar almasına yardımcı olan müşteri verilerini otomatik olarak düzenlemek ve analiz etmektir. Örneğin, e-posta kampanyası ve sosyal medya reklam faaliyetleri, etkinliği belirlemek ve satışları artırmanın potansiyel yollarını vurgulamak için izlenebilir ve analiz edilebilir.


İleri Planlama ve Tahmin


ERP sistemleri genellikle ileri planlama ve tahmin özellikleri sunar. Şirketler, geçmiş verileri analiz ederek, gelişmiş algoritmalar uygulayarak ve bu özelliklerin sağladığı simülasyonları çalıştırarak daha doğru tahminler yapabilir ve talep için plan yapabilir. Bu, ham madde edinme, envanteri yönetme ve talebi karşılamak için üretim programlarını ve kaynak tahsisini ayarlama becerisini destekler.


Muhasebe ve finansal yönetim ERP bileşenleri ayrıca gelişmiş finansal tahmin, bütçeleme ve planlama yetenekleri sunabilir. Bu durumda, ileri planlama yeteneklerinin odak noktası, üretim hazırlığından daha doğru finansal planlar oluşturmaya doğru kayar.


ERP Yazılımının Faydaları


Bir ERP sisteminin faydaları çok çeşitlidir ve bir işletmenin neredeyse her yönü üzerinde önemli olumlu etkileri olabilir. Ek zaman tasarrufu, kolaylaştırılmış iş akışları, iyileştirilmiş kârlılık ve uzman bilgisine kolay erişim ile ERP sistemleri ve bunların bireysel bileşenleri, şirketlerin başarılı olabilmesi için birlikte çalışır. Bir ERP:


 • Zaman kazandırır: ERP sistemleri görevleri otomatikleştirir, verileri birleştirir ve bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlar. Çalışanlar, elektronik tablolarda veya farklı sistemlerde verileri izleyerek zaman kaybetmek yerine, merkezi bir veri tabanındaki bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir. Fatura oluşturma veya bordro yönetimi gibi otomatik süreçler, manuel hataları ve idari görevlere harcanan zamanı azaltarak çalışanların daha stratejik veya gelir getirici faaliyetlere odaklanmalarını sağlar.

 • İş akışlarını kolaylaştırır: ERP sistemleri, tüm iş fonksiyonlarını tek bir birleşik platformda bir araya getirerek süreçleri standartlaştırır. Sayısız iş akışı, kuruluşun çeşitli bölümlerinden alınan verilerle bir işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir. Ayrıca, bu düzeyde bir entegrasyon ekipler arasında iş birliğini ve iletişimi artırır, bu da karar vermeyi geliştirir ve çalışanların ortak iş hedefleri doğrultusunda birlikte çalışmasını sağlar.

 • Kârlılığı artırır: ERP sistemleri, yalnızca finansal veriler için değil, tüm kuruluş genelindeki veriler için de daha fazla görünürlük sağlayarak kârlılığın artırılmasına yardımcı olur. Bu kapsamlı görünüm, kârlılığı olumlu yönde etkileyebilecek veriye dayalı kararları desteklemek için yüksek harcama alanlarının hızlı bir şekilde belirlenmesini ve verimsizliklerin tespit edilmesini sağlar. Örneğin, üretim maliyetleri, satış verileri, müşteri eğilimleri ve envanter hakkında ayrıntılı bilgilere erişim, işletmelerin daha stratejik fiyatlandırma, pazarlama ve ürün geliştirme kararları almasını sağlayarak, marjları artırır.

 • Uzman bilgisini serbest bırakır: ERP sistemleri, uzman bilgisini iki temel yolla serbest bırakır:

 1. ERP yazılımı, görevleri otomatikleştirerek ve verileri birleştirerek uzmanların sıkıcı idari görevlere harcadığı zamandan tasarruf sağlar, böylece değerli bilgileri ve içgörüleri kuruluşla paylaşmak için daha fazla zaman harcayabilirler. Bu serbest uzmanlık akışı, şirket genelinde daha fazla inovasyon, iş birliği ve daha iyi bir uyum duygusu sağlar.

 2. BI modülleri ile ERP sistemleri, gerçek zamanlı verileri kuruluştaki herkes için erişilebilir hale getirir. Örneğin, temel ölçümleri açıkça sunan veri gösterge panoları, bilgilerin demokratikleştirilmesine yardımcı olur. Bir zamanlar iş analistleri için gerekli olan şeyler artık otomatikleştirildi ve hat çalışanları için bile erişilebilir hale getirildi. Uzman bilgisi departmanlar arasında daha kolay paylaşılabilir, kararlar için bilgi sağlar ve iş performansını destekler.


NetSuite ile Verimliliği ve Kârlılığı Artırın


NetSuite ERP, çeşitli iş fonksiyonlarını tek bir platformda birleştiren kapsamlı, modüler bir çözümdür. Ayrıca sorunsuz entegrasyon ve iş operasyonlarına bütünsel bir genel bakış sağlar. Otomasyon yetenekleri ve gerçek zamanlı veri erişilebilirliği ile NetSuite ERP, iş gücü üretkenliğini destekler ve çalışanlara katma değerli görevlere odaklanmaları için daha fazla zaman tanır.


Hem büyüyen hem de köklü işletmeler, NetSuite'in muhasebe, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve vergi yönetimi yeteneklerinin yanı sıra yukarıda belirtilen çok çeşitli bileşenleri içeren temel platformuna erişim elde eder. Şirketler ihtiyaçlarına uygun modülleri seçebilir, bu da anında ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, tüm NetSuite modülleri ortak bir veri tabanını paylaşır. Bu, liderlere herhangi bir zamanda gerçek zamanlı olarak işletmenin tam bir görünümünü sağlar.


ERP bileşenleri, bir ERP sistemini oluşturan çeşitli modüller veya alt sistemlerdir. Ortak bileşenler arasında muhasebe ve finansal yönetim, CRM, İK, SCM, iş zekâsı, depo yönetimi ve envanter yönetimi yer alır. Her bileşen, belirli bir iş işlevini ele almak için tasarlanmıştır, ancak entegre ve kapsamlı bir sistem oluşturmak için hepsi uyum içinde çalışır. Bu entegrasyon, veri silolarını ortadan kaldırır, veri doğruluğunu artırır ve iş operasyonlarına gerçek zamanlı bir bakış sunar.


ERP Bileşenleri - Sık Sorulan Sorular


ERP sisteminin merkezinde hangi bileşen vardır?


Her ERP sisteminin temelinde, şirket içindeki çeşitli departmanlardan bilgi toplayan ve depolayan merkezi bir veri tabanı bulunur. Bu merkezi sistemdeki en önemli bileşen, bir şirketin iş ihtiyaçlarına bağlıdır. Birçoğu için muhasebe ve finansal yönetim esastır çünkü bir işletmenin finansal sağlığı ve performansı uzun ömür için çok önemlidir.


Operasyon yönetiminde ERP nedir?


ERP, operasyon yönetimi bağlamında, kurumsal kaynak planlama yazılımını ifade eder. Bu yazılım, bir işletmenin üretim ve lojistik gibi temel operasyonel süreçlerini entegre etmek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir ERP sistemi tipik olarak tedarik zinciri boyunca üretim çalışmalarını desteklemek, envanteri yönetmek ve ürünleri izlemek için özel modüller içerir.


ERP'nin 5 bileşeni nedir?


ERP sistemlerinin beş ortak bileşeni muhasebe ve finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, iş zekâsı ve tedarik zinciri yönetimidir. Sağlam ERP sistemleri, diğer özelliklerin yanı sıra envanter yönetimi, depo yönetimi ve üretim ve lojistik yönetimi gibi daha özel bileşenleri de içerebilir.


ERP sistemi nedir ve ana bileşenleri nelerdir?


Bir ERP sistemi, iş süreçlerini yönetmek ve otomatikleştirmek, öngörü sağlamak ve iç kontrolleri geliştirmek için merkezi bir veri tabanından yararlanan bir yazılım uygulamasıdır. Veri tabanı, muhasebe ve finansal yönetim, tedarik zinciri yönetimi ve insan kaynakları gibi çeşitli bileşenlerden girdiler toplar. Modüler bir ERP sisteminde, en önemli olduğu düşünülen bileşenler, işletmenin ihtiyaçlarıyla en uyumlu olanlardır.


Bir ERP sisteminin iki temel bileşeni nedir?


Bir ERP sisteminin iki temel “bileşeni”, özel yazılım uygulamaları ve merkezi veri tabanıdır. ERP bileşenleri veya modülleri olarak da bilinen özel yazılım uygulamaları, çeşitli iş fonksiyonlarını desteklemek ve entegre etmek için tasarlanmıştır. Merkezi veri tabanı, her modülde toplanan tüm verileri depolayan ve kuruluş genelindeki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayan bir havuzdur.oracle-netsuite-bulut-erp-demo-talebi

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page