top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

Bulut ERP'nin Geleceği


Bulut ERP'nin Geleceği

Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, şirketlerin düşünme, çalışma ve yenilik yapma şekillerinde devrim yarattı. Bulut ERP (cloud ERP) çözümleri, finans, envanter yönetimi, insan kaynakları, üretim ve müşteri ilişkileri yönetimi işlevlerini tek bir entegre uygulamada merkezileştirerek birçok avantaj sunuyor. Bunlar arasında daha düşük maliyetler, yeni işlevlere erişim, mobilite, esneklik, dahili BT kaynaklarına daha az ihtiyaç ve iş değişimine ve büyümesine uyum sağlama yeteneği yer alıyor.


Ancak, bulut tabanlı ERP sistemlerinin popülaritesi yükselmiş olsa bile, yenilik ve büyüme için hâlâ bolca fırsat var. Bu makale, yapay zekâ (AI), makine öğrenimi (ML) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yeni teknolojilerin bulut tabanlı ERP sistemlerini nasıl etkilediğini inceleyecektir.


Bulut ERP’yi Gelecekte Neler Bekliyor?


Bulut ERP (cloud ERP) sistemleri son 20 yılda çok yol kat etti, ancak gelecekte yapay zekâ, makine öğrenimi, IoT entegrasyonu ve ön uç geliştirmeyi arka uç geliştirmeden ayıran sistemlerden iyileştirmeler var. Panorama Consulting Group'a göre, bulut uygulamalarının %35'i hala şirket içinde (on-premise), bu da bulut tabanlı ERP sistemleri için kullanılmayan bir müşteri tabanı olduğunu gösteriyor.


Küresel bulut tabanlı ERP pazarının, 2022'de 64,7 milyar dolardan 2027'de yıllık %15'lik bileşik büyüme oranıyla 130 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Bulut tabanlı ERP sistemlerinde yeni bir çağı tanımlamaya hazırlanan ERP teknolojisi trendleri arasında şunlar yer almaktadır:


  • Rutin görevleri otomatikleştirerek ve maliyetli hataları azaltarak ERP sistemlerini anında iyileştiren yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojileri.

  • Eğilimleri daha iyi tahmin eden ve sorunları ortaya çıkmadan önce tanımlayan gelişmiş analitik.

  • Müşteri davranışından potansiyel mekanik arızalara kadar her şeyi tahmin etmek için üretim ekipmanı ve ürünler gibi IoT özellikli cihazlardan veri toplayan ve analiz eden IoT teknolojileri.

  • Özellikle mobil iş birliği ve otomasyonla ilgili olarak, verimliliği kolaylaştırmayı mümkün kılan mobilite özellikleri.

  • Ön uç arayüz geliştirmeyi arka uç sistem geliştirmeden ayıran, daha fazla özelleştirme, ölçeklenebilirlik, çeviklik ve yeniliğin kilidini açan ERP sistemleri.

  • Anormallikleri hızlı bir şekilde algılayabilen ve yetkisiz erişimi önleyebilen AI ve blockchain teknolojilerine dayalı yeni güvenlik özellikleri.


Temel Çıkarımlar


  • İşletmeler, bulut bilişime hızlı bir şekilde geçiş yapmaya devam ediyor. Uzmanlar bulut ERP pazarının 2027'ye kadar yıllık %15 bileşik büyüme elde edeceğini öngörüyor.

  • Bulut bilişimin büyümesi, iyileştirilmiş ölçeklenebilirlik, esneklik, bakım ve mobilitenin yanı sıra maliyet düşüşleri ve daha fazla güvenlik getiriyor.

  • ERP sistemlerini daha güçlü ve kullanımı kolay hale getiren yapay zekâ, makine öğrenimi ve IoT teknolojileri ile oyunun kurallarını değiştiren yenilikler, bulut tabanlı ERP sistemleri için daha fazla büyüme sağlıyor.


Bulut ERP Neler Sağlıyor?


Bulut tabanlı ERP sistemleri, insan kaynakları, finans ve envanter yönetimi dahil olmak üzere temel iş fonksiyonlarını tek bir uygulamada entegre ederek, tüm kullanıcıların İnternet özellikli bir cihaz kullanarak tek bir tutarlı veri kaynağına erişmesini kolaylaştırır. Sonuç olarak, kullanıcılar gerçek zamanlı, işlem yapılabilir verilere her zaman, her yerden erişebilir. Bulut ERP sayesinde küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, yönetilebilir bir aylık abonelik ücret karşılığında otomatik süreçler, gelişmiş veri doğruluğu ve daha yüksek verimlilik dahil olmak üzere birçok avantaj elde edebilir.


Bulut ERP (cloud ERP) sistemleri, kullanıcılar arasındaki iş akışlarını otomatikleştiren araçlara sahiptir ve bu da mali kapanış, sipariş işleme, envanter yönetimi ve üretim planlaması gibi süreçler için daha fazla verimlilik sağlar. Bu sistemler ayrıca, sistemdeki kullanıcı etkinliğini izleyen ve kullanıcıların rollerine ve sorumluluklarına göre erişimi kısıtlayan, çoğu işletmenin talep ettiği bir güvenlik düzeyi sağlayan denetim ve kontrol yetenekleri içerir.


Bulut Modelleri


Bulut bilişim dağıtımı için üç temel model vardır:


Genel Bulut


Genel bulut modelinde, sunucular ve ağ ekipmanı gibi donanım, yazılım ve altyapı, ekipmanı bir veri merkezinde barındıran bir bulut sağlayıcısına aittir ve bakımı bu sağlayıcıya aittir. Müşteriler, İnternet özellikli cihazları kullanarak veri merkezine erişir ve genellikle kullanıcı başına aylık bir abonelik ücreti öder. Birden çok müşteri, çok kiracılı ortam olarak bilinen bilgi işlem, ağ iletişimi ve depolama için bulut kaynaklarını paylaşır.


Özel Bulut


Özel bir bulut çözümü, bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından veya bir şirketin şirket içi veri merkezinde barındırılabilir. Özel bulutlar, tek kiracılı ortamlardır, yani müşteriler donanım, yazılım ve altyapı kaynaklarını diğer şirketlerle paylaşmaz. Bu, müşterilere daha kontrollü ve güvenli bir ortam sağlar, ancak yine de barındırma ve bakım sorumluluklarını bir bulut sağlayıcısının ellerine bırakır. Özel bulut çözümlerinin maliyetleri genellikle genel buluttan daha yüksektir ve bu yaklaşım, müşterinin gerektirdiği özelleştirmeler nedeniyle genellikle daha az esnekliğe sahiptir.


Hibrit Bulut


Bazı şirketler için bulut yazılım, en azından işin bazı yönleri için bir seçenek değildir. Örneğin, veri gizliliği veya sektöre özgü düzenlemeler, belirli veri ve süreçlerin şirket içinde kalmasını gerektirebilir. Hibrit bulut ortamları, müşterilere genel bulutun maliyet ve esneklik avantajlarının yanı sıra özel bir bulutun özelleştirilmesi ve güvenliğini sağlamak için özel ve genel bulutu birleştirir.


Buluta Geçmenin Avantajları


Bulut sistemlere geçmenin faydaları genellikle beş kategoriye ayrılır:


1. Ölçeklenebilirlik


Şirket içi bilişim ortamlarına depolama, ağ veya işleme kapasitesi eklemek genellikle önemli ölçüde zaman, maliyet ve kaynak gerektirir. Bununla birlikte, bulut bilişimle, genellikle birkaç tıklama kadar basittir. Bulut bilişimin esnekliği, şirketlerin talebe göre ölçeği hızla artırmasına veya küçültmesine olanak tanır.


2. Maliyet


Bulut bilişim, uzun vadede şirket içi bilişimden her zaman daha ucuz değildir, ancak şirket içi ortamların önemli ön donanım ve altyapı maliyetlerini ortadan kaldırarak uygulama maliyetlerini şüphesiz azaltır. Daha küçük işletmeler, ekipmana ve tam zamanlı BT personeline yapılan önemli yatırımlar nedeniyle genellikle şirket içi veri merkezleri kurmayı ve sürdürmeyi göze alamazlar. Bulut bilişim ise donanım ve yazılım bakım sorumluluğunu üçüncü taraf sağlayıcılara yükler.


3. Mobilite


Bulut bilişim İnternet tabanlı olduğundan, şirketler ve çalışanları ERP gibi bulut tabanlı sistemlere İnternet özellikli bir cihaz kullanarak her zaman, her yerden erişebilirler. Şirket içi sistemler genellikle kullanıcıların bunlara erişmek için bir ofiste olmasını gerektirir.


4. Bakım ve Yükseltmeler


Bulut bilişim sağlayıcıları, veri merkezleri için gerekli tüm donanım ve yazılımları korur, yükseltir ve maliyetleri aylık abonelik ücretlerine dahil eder. Bu, en son teknolojik yeniliklere anında erişim sağlarken müşteriler için maliyetli ve zaman alıcı bir faaliyeti ortadan kaldırır.


5. Güvenlik


Her teknoloji, bir dereceye kadar güvenlik riskleri içerir ve bulut bilişim de bir istisna değildir. Bulut sağlayıcıları, teknolojilerini güvence altına alma sorumluluğunu üstlendiği için, müşteriler, sağlayıcılarının derin güvenlik uzmanlığından yararlanır.


Bulut ERP'nin Geleceği İçin 9 Öngörü


AI, ML, daha ileri analitik ve daha esnek uygulama geliştirme seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler, bulut tabanlı ERP sistemlerini önemli ölçüde iyileştiriyor. Aşağıdaki trendlerin bulut tabanlı ERP inovasyonu üzerinde en fazla etkiye sahip olması bekleniyor.


1. Bulutta ERP, AI ve ML


Yapay zekâ ve makine öğrenimi yenilikleri, araba kullanmaktan internette arama yapmaya kadar her şeyi dönüştürüyor ve her iki teknolojinin de bulut tabanlı ERP sistemleri üzerinde derin bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bulut tabanlı ERP sağlayıcıları, yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojisini ürünlerine dahil ederek otomasyonu, kişiselleştirmeyi ve tahmine dayalı analitiği geliştirecek. AI'daki ChatGPT gibi yeni büyük dil modelleri (LLM'ler), ERP sistemleriyle etkileşimi daha sohbete dayalı ve sürükleyici hale getirecek ve ERP sistemleri verileri yorumlayabilecek ve kullanıcıları eğilimler konusunda proaktif olarak uyarabilecek.


Yapay zekâ ve makine öğrenimi, daha fazla verimlilik oluşturmak ve riski azaltmak için rutin görevleri ve iş akışlarını da otomatikleştirebilir. Örneğin, bu teknolojiler stok seviyelerini otomatik olarak izleyebilir ve stok belirli bir seviyenin altına düştüğünde satın alma siparişleri oluşturarak eksiklik riskini azaltabilir.


2. Sezgisel ve Kullanıcı Dostu ERP Kullanıcı Arayüzü


Doğal dil işleme (NLP) biçimindeki yapay zekâ, bulut tabanlı ERP sistemleri için kullanıcı arayüzünü (UI) yeniden tasarlayabilir ve gezinmeyi bir dizi tıklamadan çok bir konuşma gibi yaparak kullanıcı deneyimini kişiselleştirebilir. Teknik olmayan ERP kullanıcıları artık sistemle etkileşimde bulunmak için özel uzmanlığa ihtiyaç duymayacak, bunun yerine dili bir sorguya çeviren sohbet robotları gibi doğal dil araçlarını kullanacaklar.


Doğal dil mekanizmaları, geliştiricilerin özelleştirmeleri ERP sistemlerine dönüştürme şeklini de değiştirebilir. Yapay zekâ güdümlü düşük kod teknolojileri, BT dışı personelin kodlama becerileri gerektirmeden karmaşık kodlama görevlerini gerçekleştirmek için konuşma dilini ve sürükle ve bırak özelliklerini kullanmasını mümkün kılar.


3. Geleceğin Verileri ve Analizleri


Yapay zekâ ve makine öğrenimi, gelişmiş analitikte de önemli gelişmeler sunuyor. Yapay zekâ, geçmiş verilerdeki kalıpları tespit etmenin yanı sıra, satış trendlerinden dolandırıcılık veya ekipman arızası gibi potansiyel risklere kadar gelecekteki olayların olasılığını tahmin edebilir. Örneğin, bir yazılım şirketi, bir müşterinin ayrılma olasılığını gösteren kalıpları bulmak için bulut tabanlı ERP sisteminde AI ve tahmine dayalı analitiği kullanabilir. Makine öğrenimi, müşterilerin işten ayrılma olasılığının yüksek olduğunu tahmin etmek için geçmiş verileri kullanabilir. Şirket daha sonra müşterileri kalmaya ikna etmek için indirimler içeren hedefli e-postalar gönderebilir.


Gelecekte, bulut tabanlı ERP sistemleri, yalnızca ERP sisteminin kendisinde değil, aynı zamanda bir kuruluşun dağıttığı diğer veri ambarlarında da verileri analiz etmede ve olayları tahmin etmede önemli bir rol oynayabilir. Bu konsepti bir adım daha ileri götürerek, bulut tabanlı ERP sistemleri nihayetinde, üreticiler, tedarikçiler ve perakendeciler gibi birden fazla şirketin içgörüleri ve verimliliği artırmak için verilerdeki kalıpları birlikte araştırmasına olanak tanıyan bir "meta-ERP" ağı oluşturmak için bağlanabilir.


4. Nesnelerin İnterneti ve ERP


IoT teknolojisi, sensörler ve yazılım kullanan makine ve cihazları birbirine bağlamak için İnternet'i kullanır ve bunların birbirleriyle ve iş sistemleriyle veri toplamasına ve değiş tokuş etmesine olanak tanır. Bulut tabanlı ERP sistemleri, bu verileri işlemek ve analiz etmek için gelişmiş analitik araçları kullanır, böylece işletmeler operasyonları hakkında fikir edinebilir, eğilimleri tahmin edebilir ve veri odaklı kararlar alabilir. Örneğin sensörler, envanter seviyeleri, tedarik zinciri kesintileri ve ekipman arızaları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlamak için envanteri ve ekipman ve üretim süreçlerini izleyebilir.


5. ERP ve Dijital Dönüşüm


Dijital dönüşüm, işletmelerin operasyonları yönetme ve yenilik yapma şeklini önemli ölçüde yeniden şekillendiren çok çeşitli sistemlere, cihazlara ve teknolojilere atıfta bulunan geniş bir terimdir. Pek çok dijital dönüşümün kalbinde, süreçleri otomatikleştiren, verileri depolayan ve analiz eden ve iş süreçleri ve eğilimleri hakkında içgörüler oluşturan, genellikle İnternet tabanlı teknolojilerin kullanılması yer alır. Dijital dönüşüm aynı anda şirketlerin maliyetleri düşürmesine ve daha verimli ve rekabetçi olmasına yardımcı olabilir. Bulut tabanlı ERP sistemleri, işletmelerin veriye dayalı kararlar almak için AI, ML, IoT ve gelişmiş analitik gibi teknolojileri kullanarak operasyonlarını düzene koymalarına ve çevikliklerini, ölçeklenebilirliklerini ve esnekliklerini geliştirmelerine olanak tanıdığı için dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır.


6. Mobil ERP


Mobil teknoloji, kullanıcıların interneti kullanarak herhangi bir yerden herhangi bir zamanda sistemlere erişimini kolaylaştırarak her zaman bulut tabanlı ERP sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Mobil teknolojilerin de ERP sistemlerinin işlevselliğini daha da genişletmesi bekleniyor. Bulut tabanlı ERP sağlayıcıları, mobil ERP uygulamalarında daha fazla işlevsellik oluşturmaya devam ederek kullanıcıların görevleri uzaktan tamamlamasına olanak tanır. Örneğin, satış görevlileri bir depodaki envanter seviyelerini kontrol etmek için mobil teknolojiyi kullanabilir ve mobil cihazlardaki sesle etkinleştirilen komutlar, depo çalışanlarının envanter verilerine erişimini sağlar. Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle donatılmış mobil cihazlar, sorunları gidermeye yardımcı olacak görsel rehberlik de sağlayabilir.


7. Headless ERP


Headless ERP, ön uç arayüzü arka uç işleme ve depolamadan ayıran ve işletmelerin ERP verileriyle etkileşime geçmek için çeşitli ön uç uygulamaları kullanmasına izin veren, bulut tabanlı bir ERP sistemleri modelidir. Bu, müşterilere daha fazla esneklik, ölçeklenebilirlik ve kişiselleştirme sunarken aynı zamanda entegrasyonu da geliştirir. Müşteriler, kullanıcıların ERP sistemiyle nasıl etkileşime girdiğini özelleştirmek için üçüncü taraf kullanıcı arayüzlerini kullanabilir veya kendi arayüzlerini oluşturabilir. Ayrıca, sistemin temel veri mimarisini bozmadan yeni uygulamaları daha hızlı ve kolay bir şekilde ekleyebilir veya mevcut uygulamalarla entegre edebilirler.


8. Artırılmış ERP Güvenliği


Yapay zekâ ve makine öğrenimi, bulut tabanlı ERP sistemleri için güvenliği artırmada önemli bir rol oynayacaktır. Bu teknolojiler, büyük miktarda veriyi analiz edebilir ve büyük denizaşırı hesaplara yapılan finansal transferler veya bir çalışandan şirketin daha önce hiç iş yapmadığı bir tedarikçiye yapılan ödemeler gibi dolandırıcılığa işaret edebilecek kalıpları belirleyebilir. Makine öğrenimi teknolojisi, olağan konumların veya zaman çerçevelerinin dışında meydana gelen etkinlikleri ve davranışlardaki kalıpları da tanımlayabilir. Her durumda, ERP sistemi sorunları araştırabilen mali analistlere otomatik olarak uyarılar gönderebilir.


9. Bulutta ERP Başarısı


Bulut tabanlı ERP uygulamaları, işletmeleri hızlı bir şekilde dönüştürebilir. Fulton & Roark örneğini ele alalım. Şirketin hızlı büyüme sorunları ortaya çıktı. Satışlar iki katına çıktı, ancak elektronik tablolar değişen envanter maliyetlerini hesaba katamadı ve şirketin muhasebe yazılımı satılan malların maliyetini kaydedemedi. Sonuç olarak, verilerin iki kez manuel olarak girilmesi gerekiyordu. Fulton & Roark, NetSuite ERP'yi üç hafta içinde uygulamaya koydu ve envanter hatalarını belirleyip düzeltme ve harici muhasebecilere olan ihtiyacı ortadan kaldırma gibi hızlı iyileştirmeler yaşadı. Satışlar ayrıca ek çalışan sayısı gerektirmeden yıldan yıla kabaca %50 arttı.


Hızlı büyüme, bir lokasyondan üç lokasyona büyüdüğünde ve iş gücünü dört katına çıkardığında, hareketli ekipman ve malzeme distribütörü olan N&N Moving Supply için de zorluklar yarattı. N&N, artık doğru zaman kayıtları tutamayan ve maaş bordrosunu genel muhasebe hesaplarıyla bağdaştıramayan QuickBooks ve bir üçüncü taraf bordro sağlayıcısının yerini almak için NetSuite ERP'yi uygulamaya koydu. Sonuçlar: bordro işleme süresinde %84 azalma, çalışma saatleri ve tatil zamanı için gelişmiş doğruluk, tüm konumlardaki işgücü maliyeti eğilimlerinin görünürlüğü ve çalışan iPad'lerinde kişiselleştirilmiş ERP panoları.


Bulut ERP'nin Geleceği NetSuite'te


NetSuite, ilk bulut tabanlı ERP sistemini 1998'de piyasaya sürdü ve o zamandan beri geriye bakmadı. NetSuite, çok çeşitli kritik organizasyonel işlevlerin tek bir merkezi pakette bütünleştirilmesine öncülük ederek, zengin operasyonel verilerin büyük kümelerinde görünürlük yarattı. NetSuite ERP'nin son yenilikleri arasında operasyonları daha da kolaylaştıran ve karar vermeyi iyileştiren AI ve IoT özellikleri yer alıyor.


Son 20 yıldaki muazzam büyümeye rağmen, bulut tabanlı ERP sistemleri pazarı daha da fazla büyümeye hazır görünüyor. AI, ML ve IoT teknolojileri ERP sistemlerine daha da entegre hale geldikçe, işletmeler otomasyonu, verimliliği ve yeniliği geliştirmek için yeni fırsatların kilidini açmaya devam edecek. Bu yenilikler aynı zamanda bulut tabanlı ERP sistemlerinin kullanımını da kolaylaştırıyor. Özellikle teknoloji, küçük ve orta ölçekli şirketler için daha da uygun hale geldikçe, pazarın büyümesini hızlandırmaya devam edecek.


Bulut ERP'nin Geleceği – Sık Sorulan Sorular


Gelecekte hangi teknolojiler bulut ERP’de kullanılacak?


Gelecekte yapay zekâ (AI), makine öğrenimi (ML) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknolojiler, bulut tabanlı ERP sistemlerini daha güçlü ve daha kolay kullanılabilir hale getirmeye devam edecek.


Bulut ERP ve şirket içi ERP sistemleri arasındaki farklar nelerdir?


Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, şirket içi ERP sistemlerine kıyasla birçok önemli avantaj sağlar. Birçok şirket için şirket içi ERP sistemleri, uygulanması ve sürdürülmesi için önemli ölçüde zaman ve kaynak yatırımı gerektirir. Ayrıca şirket içi sistemler, değişiklikler ve yükseltmeler oldukça zaman aldığından genellikle esnekliği ve ölçeklenebilirliği sınırlar. Bulut tabanlı ERP sistemleri ise daha az ön yatırım gerektirir ve bulut sistemleri bulut sağlayıcıları tarafından yönetilip sürdürüldüğü için çok daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar.oracle-netsuite-bulut-cloud-erp

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


Yazı: Blog2_Post
bottom of page