top of page
netsuite-urun-veri-yonetimi-cover.png

NetSuite
Ürün Veri Yönetimi

Tüm ürün verilerinizi tek bir yerden yönetin.

Tasarım ve gelişimi hızlandırmak için ürün verilerini tanımlayın, yönetin ve koruyun

NetSuite Ürün Veri Yönetimi Nedir?

NetSuite ürün veri yönetimi, Ar-Ge ve yeni ürünlerin tasarımı veya mevcut ürünlerin yeniden tasarımı için ihtiyaç duyulan tüm ana verilerin oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur. Tasarım ve üretim spesifikasyonları, malzeme listeleri (BOM'ler), revizyon seviyeleri, maliyet bilgileri ve tasarım ilerlemesi dahil olmak üzere tüm ürün verileri için merkezi bir havuz görevi görür. Tüm paydaşların ortak bir anlayışı paylaşmasını ve üretim mühendisliği değişikliklerinin uçtan uca yayılmasını sağlar. Ürün reçetelerine, planlara ve envanterlere yansıtılır.

Maliyetleri Kontrol Edin

Rota tanımları, şirketlerin işçilik maliyetlerini ve genel giderleri izlemesine ve bireysel konumlar için varsayılanlar belirlemesine olanak tanır. İş merkezleri ve maliyetlendirme şablonları, üretim için gereken kaynakları doğru bir şekilde kaydeder.

Değişiklikleri Kontrol Edin

Revizyon kontrol araçları, Malzeme Listesi bileşeni sürümleri arasındaki değişiklikleri yönetmeye ve izlemeye yardımcı olur. Mühendislik Değişiklik Emri (ECO) işlevi, müşteri geri bildirimlerine dayalı olarak ürün değişiklikleri taleplerini hızla yakalamanıza ve yerine getirmenize olanak tanır.

netsuite-urun-veri-yonetimi.webp
netsuite-urun-veri-yonetimi-routing.webp
netsuite-urun-veri-yonetimi-BOM.webp

NetSuite Ürün Veri Yönetiminin Faydaları

Maliyetlendirme Esnekliği

LIFO, FIFO, ortalama, standart ve fiili maliyetlendirme dahil olmak üzere kapsamlı envanter maliyetlendirme yöntemlerini destekleyin.

Tek Veri Kaynağı

Tüm paydaşlar ortak bir anlayışı paylaşır ve üretim mühendisliği değişiklikleri uçtan uca yayılır.

Tedarikçiler için Veri Görünürlüğü

İş ortaklarına sunulan tekliflerin yanı sıra güncel envanteri, fiyatlandırmayı ve ürün içeriğini verimli bir şekilde koruyun.

NetSuite ERP Faydaları

NetSuite Ürün Veri Yönetiminin Özellikleri

Tüm ürün verilerinizi tek bir yerden yönetin, tasarım sürecini basitleştirin ve ürün lansmanları için pazara sunma süresini kısaltın.

Montaj Ürünleri

netsuite-urun-veri-yonetimi-montaj-urunleri.webp

Montaj ürünlerini kullanarak minimum çabayla ürün reçeteleri oluşturun ve bakımını yapın. Bu yaklaşım, kullanıcılar çok düzeyli BOM yapılarını etkin bir şekilde yönetmek için gereken bilgileri oluşturup düzenlerken tutarlılık sağlar. Gelişmiş seçenekler, ürününüzün her zaman doğru sürümünü oluşturmanızı sağlamak için ürünleri hayali olarak işaretleme, beklenen verimi tanımlama, revizyonları sürdürme ve son kullanma tarihlerini belirleme yeteneğini içerir.

NetSuite Ürün Veri Yönetiminin 
Çözdüğü Zorluklar

Ürün Verilerinin Birden Fazla Konumda Olması

Veriler tek bir depoda merkezi olarak yönetilir.

Kaynak Maliyetlerini Atama

Gerekli kaynakları anlayın ve bunları ürünlere uygun şekilde tahsis edin.

Revizyonları Belgeleme ve İzleme

Revizyonları veya konuma özgü nüansları takip etmek amacıyla bir ürün için birden fazla Malzeme Listesi oluşturun.

NetSuite ERP Çözdüğü Zorluklar
bottom of page