top of page
netsuite-erp-topla-paketle-gonder-cover.png

NetSuite ERP Toplama, Paketleme ve Gönderim

Sipariş karşılamayı kolay hale getirin.

Siparişleri kolaylıkla ve doğrulukla karşılayın

NetSuite ERP Toplama, Paketleme ve Gönderim Nedir?

NetSuite ERP toplama, paketleme ve gönderim özellikleri, herhangi bir sipariş karşılamayı kolay hale getirir. Siparişleri karşılamak için toplama ve paketleme stratejileri tanımlayın. Ardından, NetSuite WMS mobil uygulamasını kullanarak, kullanıcıların siparişleri en verimli şekilde karşılamaları, optimum envanter kullanımı ve siparişlerin ilk seferde doğru şekilde alınması sağlanır. Sonucunda maliyetli yanlış seçimlerin önüne geçilir.

netsuite-erp-toplama-paketleme-gonderim.webp

İşgücü Verimliliğini Artırın

Aynı siparişleri depoya gönderin ve tekrarlanan gönderimleri ortadan kaldırmak için birden fazla siparişi birlikte seçin.

Esnek Toplama Stratejileri

FIFO, LIFO ve kutu stratejilerine bağlı kalmak, şirketlerin giden siparişleri karşılamak için envanterin nasıl ve ne zaman kullanacaklarını belirmeye yardımcı olur.

netsuite-erp-toplama-paketleme-gonderim-stratejiler.webp
netsuite-erp-toplama-paketleme-gonderim-ısgucu.webp

NetSuite ERP Toplama, Paketleme ve Gönderimin Faydaları

Atıkları Azaltın

Son kullanma tarihine göre siparişleri karşılayın, ürünlerin süresi dolmadan önce kullanılmasını sağlayın.

İşgücü Verimliliğini Artırın

Benzer siparişleri birlikte depoya gönderin, aynı anda birden fazla sipariş alın, kısmen toplanan siparişleri paketleyin ve doğruluğu sağlamak için bir mobil cihaz kullanın.

Sipariş Karşılama Oranını Artırın

Benzer siparişleri birlikte serbest bırakarak siparişleri daha hızlı karşılayın.

NetSuite ERP Faydaları

NetSuite ERP Toplama, Paketleme ve Gönderimin Özellikleri

Yerleştirme, toplama, paketleme ve gönderim stratejilerinin tanımlanması, bu süreçleri kolaylaştırır.

Wave Release

netsuite-erp-toplama-paketleme-gonderim-dalga.webp

Wave Release politikaları ve şablonları, depo yöneticilerinin, müşteri, beklenen sevkiyat tarihi, ürün/bölge ve sevkiyat yöntemi gibi herhangi bir kritere dayalı olarak depoya serbest bırakılacak uygun siparişleri belirlemesine olanak tanır. Şirketler, bir dalgaya dahil etmek istedikleri siparişleri filtreleyebilir ve depoya serbest bırakma planını ayarlayabilir. Mobil uygulama kullanılarak oluşturulabilir ve yürütülebilir.

NetSuite ERP Toplama, Paketleme ve Gönderimin Çözdüğü Zorluklar

Kronolojik Sipariş Karşılama

Aynı anda birden fazla sipariş için benzer ürünleri toplayın ve paketleyin. Sipariş karşılama süresini ve işçilik verimliliğini en aza indirin.

İşgücü Verimsizliği

Birden fazla siparişi minimum sürede karşılamak için aynı bölgeden ürün seçmeleri için personele rehberlik edin.

Yanlış Toplama

Ürünleri alırken ve paketlerken taramak için mobil cihazı kullanın. Bu maliyetli yanlış toplamaları azaltır.

Verimsiz Envanter Kullanımı

Siparişleri karşılamak için envanterin nasıl ve ne zaman kullanılacağını belirleyin, ilk önce en kısa sürede sona eren ürünlerin kullanılmasını sağlayın.

Pahalı Nakliye

Aynı adrese ve aynı sevkiyat rotasına sahip aynı müşteriye giden siparişleri belirleyin ve bu ürünleri birlikte paketleyin.

NetSuite ERP Çözdüğü Zorluklar
bottom of page