top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

MES ve ERP Sistemi Arasındaki Fark Nedir?


MES ve ERP Sistemi Arasındaki Fark Nedir?

İşletmelerin nasıl performans gösterdiklerini ve nerelerde gelişebileceklerini anlamak için temel süreçleri izlemesi ve yönetmesi gerekir. Üretim yürütme sistemleri (MES) ve kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri gibi ticari bilgi teknolojisi sistemleri, işletmelerin süreçleri otomatikleştirmesine, süreçler arasındaki veri akışını koordine etmesine ve işletme yöneticilerinin operasyonları proaktif olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamasına yardımcı olur. Ancak modern ERP sistemlerinin ilk üretim sistemlerinden doğmasına rağmen, bugün MES ve ERP sistemlerinin yaptıkları arasında önemli farklılıklar vardır. Bu makale, bu farklılıkları ve daha da önemlisi, operasyonları kolaylaştırmak ve birleştirmek ve bir işletmenin daha çevik ve verimli olmasına yardımcı olmak için bunların tek bir ERP'ye nasıl entegre edilebileceğini açıklamaktadır.


MES Nedir?


Bir üretim yürütme sistemi (MES), bir işletmenin envanter ve üretim süreçleri hakkında veri izlemesini ve toplamasını sağlayan bir yazılımdır. Bir MES, ham maddelerden bitmiş ürünlere doğru ilerlerken envanterin hareketi de dahil olmak üzere üretim katı operasyonları hakkında gerçek zamanlı veriler sağlamak için sensörler (bazen binlerce) ve barkod tarayıcılar gibi araçlar kullanır. Bir MES, kurumsal kaynak planlaması (ERP) ile süreç kontrol sistemleri arasında fonksiyonel bir katman sağlayarak, karar vericilere üretimi daha verimli hale getirmek ve optimize etmek için ihtiyaç duydukları verileri verir.


Fabrika yöneticilerinden proses mühendislerine ve operatörlere kadar üretime dahil olan herkes, bir MES'in birincil kullanıcılarıdır. Bir MES, tüm üretim döngüsü boyunca üretim verilerini izleyerek, işletme yöneticilerine üretim performansını değerlendirmek ve döngü süresini azaltan, maliyetleri düşüren, üretkenliği artıran ve israfı azaltan kararlar almak için ihtiyaç duydukları gerçek zamanlı veri görünürlüğünü sağlar.


Yiyecek, içecek veya ilaç üreticileri gibi katı düzenlemelere uyması gereken sektörler, ERP'yi üretim katına bağlayarak izlenebilirliği ve kalite uyumluluğunu sağlamak için MES çözümlerini kullanıyor. Ancak diğer birçok endüstri türü de MES kullanıyor. Bir MES, yazılım tasarımına bağlı olarak farklı özellikler sunabilir, ancak tipik bir çözüm, gerçek zamanlı veri toplama, üretim analizi ve çalışanların üretkenliğini ve iş kalitesini izleme olanağı sağlar.Temel Çıkarımlar


  • MES, tüm üretim döngüsü boyunca üretim verilerini toplayan ve izleyen bir BT çözümüdür.

  • MES, üretim döngüsüne ilişkin görünürlüğü iyileştirerek, bir işletmeye üretim performansını geliştirebilecek bilinçli kararlar vermesi için ihtiyaç duyduğu verileri sağlar.

  • ERP sistemleri, üretim de dahil olmak üzere bir işletmenin tüm operasyon ve finans departmanlarından gelen bilgileri birleşik bir merkezi veri tabanına entegre eder.


MES'in Faydaları


Hiçbir MES çözümü birbirinin aynısı değildir, ancak üretim operasyon yönetimi uygulamalarını desteklemek için gerçek zamanlı bilgi toplayabilmeleri için hepsi fabrika makinelerine entegre edilmiştir. Sonuç olarak, iyi bir MES, fabrikanın nasıl performans gösterdiğine dair eksiksiz bir resim sağlar. Bir MES ayrıca kayıtları tutabilir ve istisnaları vurgulayabilir, böylece fabrika yöneticileri sorunlu alanları hızla belirleyebilir. Bu içgörüler, bir işletmenin fabrika varlıklarını, malzemelerini ve işçiliğini en iyi şekilde kullanarak en yüksek potansiyelde çalışabilmesi için üretim hattında değişiklikler yapmasına olanak tanır.


Bir MES tarafından sağlanan bilgilerle, bir şirket kalite ve üretkenlik sorunlarını ve darboğazları saptayabilir ve çözebilir, sipariş akışını ve üretim yürütmeyi düzene sokabilir ve envanter yönetimini geliştirebilir, sonuç olarak kalite ve üretkenliği yükseltebilir, maliyetleri azaltabilir, teslimat sürelerini kısaltabilir ve teslimat güvenilirliğini artırabilir. Planlanmamış arıza sürelerinin nedenlerini belirlemeye bile yardımcı olabilir.


Daha ayrıntılı düşünüldüğünde, bir MES tarafından toplanan veriler, üretimde son yapay zekâ (AI) gelişmelerini uygulamaya başlamakla ilgilenen kuruluşlar için çok önemli bir ön koşuldur.


MES ve ERP Arasındaki Farklar


ERP sistemleri, işletme yöneticilerinin üretim dahil olmak üzere kuruluşlarının neredeyse her yönünü çalıştırmak için kullanabilecekleri entegre yazılım paketleridir. Aslında ERP, daha önceki malzeme ihtiyaç planlama (MRP) sistemlerinden evrimleşmiş olan erken üretim kaynak planlama (MRP II) sistemlerinden doğmuştur. Üretim operasyonları gerçek zamanlı veri toplama ve yönetimi için donatıldıktan sonra, işletmeler tüm operasyonları hakkında veri toplamanın potansiyel faydalarını düşünmeye başladılar.


Bir ERP sistemiyle, işletme karar vericileri, operasyonlarının tüm yönlerini, kalbinde merkezi bir veri tabanı bulunan, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş tek bir sistemden yönetebilir. Bir ERP sisteminin kurumsal verilere ilişkin birleşik görünümü, şirketin iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve birden çok departman genelinde içgörüler oluşturmasına olanak tanıyarak yöneticilerin süreç iyileştirmelerini belirlemesine ve verimliliği artırmasına olanak tanır.


Bir MES, üretim ve envanter kararlarını destekleyen ve depo otomasyonunu besleyen bir işletmenin üretim operasyonlarına daha dar bir şekilde odaklanır. Bir MES bağımsız bir yazılım olabilir veya bir ERP sisteminin bir bileşeni olabilir.


ERP ve MES arasındaki ek farklar şunları içerir:mes-ve-erp-arasındaki-farklar

MES ve ERP sistemleri bu dört temel yolla farklılık gösterir.


Işlevsellik


Bir MES'in fabrika katı operasyonlarına özel olarak odaklanması, örneğin üretim çizelgeleme ve imalat kalitesi üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Ayrıca, daha derinlemesine üretim verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanmasına izin verir, bu da daha iyi ürün izlenebilirliği ve üretim kaynakları ile operasyonlarının optimizasyonu anlamına gelir. Bu nedenle, adından da anlaşılacağı gibi, bağımsız bir MES tamamen üretim uygulamasının daha iyi yönetimi ile ilgilidir. Ancak topladığı üretim bilgilerini düzgün bir şekilde entegre edilmiş bir ERP sistemiyle paylaşabilir ve üst düzey yöneticilerin iş çapında kararlar almak için yararlanabilecekleri veri havuzuna ekleyebilir.


ERP işlevselliğinin kilit noktası da budur: MES'ten çok daha geniştir ve bir işletmenin işletim, finans ve muhasebe süreçlerinin neredeyse tüm yönlerini kapsar. Muhasebe ve finans, işletmelerin bireysel gereksinimlerine göre karıştırıp eşleştirebilecekleri bir düzine veya daha fazla eklenti modülüne sahip olabilen modern ERP sistemlerinin temel işlevleridir. Çoğu ERP'de tedarik yönetimi, sipariş yönetimi, depo yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları (İK), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), pazarlama otomasyonu, e-ticaret ve hatta üretim için modüller bulunur. Modeller ortak bir merkezi veri tabanını paylaştığından, bir ERP, karar vericilere işletmenin her bir bölümünü derinlemesine inceleme ve işletmenin nerelerde gelişmesi gerektiğini ve finansal olarak nasıl daha iyi hale gelebileceğini değerlendirmesine yardımcı olacak şekilde verileri birbirine bağlama yeteneği verir.


Veri Yakalama


Bir ERP ile MES arasındaki diğer bir fark, her sistemin verileri yakalama ve kullanma şeklidir. Bir MES ile, üretim verileri sensörler, barkodlar, veri beslemeleri veya üretim katı personelinden veri girişi yoluyla gerçek zamanlı olarak yakalanır ve raporlar anında sunulur. Gerçek zamanlı izleme ve eylem kritik öneme sahiptir, çünkü üretim anlık bir süreçtir, bu nedenle bu süreci etkilemek ve her işin doğru ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için değişikliklerin derhal yapılması gerekir.


Bir ERP ile veriler gerçek zamanlı olarak da toplanır, ancak daha uzun bir süre boyunca geçerliliğini korur. Veriler, çeşitli iş süreçlerini daha iyi yönetmek için hemen analiz edilebilir, ancak üretim bölümünde gerekenden daha az zaman hassasiyeti vardır. Ve zaman içinde tekrar derlenip analiz edilebilir. Örneğin İK bilgileri, müşteri verileri gibi yıllarca geçerliliğini korur.


Eylemleri Ne Tetikler?


Bir MES, üretim olayları tarafından yönlendirilir. Bu olayların gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve analiz edilmesi, bir MES'in üretim sürecinin nasıl çalıştığını değerlendirmesini sağlar ve sistemi kullananları, üretim sürecini iyileştirmek için nerede değişiklik yapılabileceğini belirlemeye yönlendirir.


Bir ERP, her modül içindeki işlemler veya olaylar tarafından yönlendirilir. Örneğin, finans ve muhasebe modülü, borç hesapları veya alacak hesaplarında meydana gelen eylemler tarafından yönlendirilir, satın alma modülü, işletmenin mal üretmek ve/veya mal satmak için ihtiyaç duyduğu malzeme veya ürünlerin satın alınmasıyla yönlendirilir.


Sistem Entegrasyonu


MES sistemleri, gerçek zamanlı izleme için tipik olarak fabrika katındaki makinelerle doğrudan entegre edilir. Barkodlar, veri beslemeleri ve üretim personelinin veri girişi gibi sensörlerin veya diğer girdilerin kullanılmasıyla veriler MES'in son kullanıcısına anında iletilir.


ERP sistemleri, bir şirket bu amaçlar için bağımsız uygulamaları kullanmayı seçtiğinde, CRM sistemlerinden pazarlama ve İK sistemlerine kadar şirket içinde kullanılan diğer yazılım sistemleriyle entegre olur. Alternatif olarak, olgun bir ERP çözümünde bulunan bu amaçlar için modüllerin kullanılması, bu tür bir entegrasyona olan ihtiyacı ortadan kaldırır.


MES ve ERP Entegrasyonu


Bağımsız MES çözümleri kullanan imalatçı firmalar için bunları ERP sistemleri ile entegre etmek önemli avantajlar sağlamaktadır. MES-ERP entegrasyonu ile şirketler, üretim faaliyetlerini tedarik zinciri yönetimi, envanter, satış ve müşteri hizmetleri ile koordine ederek daha doğru talep tahmini, daha verimli envanter yönetimi, daha iyi nakit akışı ve nihayetinde gelişmiş müşteri memnuniyeti sağlayabilir. Gelişmiş bir üretim ERP modülünü seçen şirketler, doğal bir entegrasyon avantajına sahip olacaktır. Örneğin, bir üretim çalışması sırasında MES modülü, devam eden malların durumunu güncelleyebilir ve tahmini üretime göre çıktıyı izleyebilir. Modül ayrıca üretim bölümünün gerçek zamanlı bir resmini sunarak, devam eden ürünler ve bitmiş ürünler hakkında bilgi toplayabilir.


MES'inizi NetSuite ile Entegre Edin


NetSuite'in Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), temel iş süreçlerini otomatikleştiren ve operasyonel ve finansal performansa gerçek zamanlı görünürlük sağlayan bulut tabanlı bir sistemdir. Muhasebe, sipariş işleme, envanter yönetimi, üretim, tedarik zinciri ve depo operasyonlarını yönetmek için tek bir entegre uygulama paketi ile NetSuite ERP, şirketlere verileri üzerinde net görünürlük ve işletmeleri üzerinde daha sıkı kontrol sağlar.


Halihazırda bir MES kurmuş olan kuruluşlar, bunu NetSuite'in ERP'si ile entegre edebilir. Ancak, daha az kapasiteye sahip diğer bazı ERP sistemlerinin aksine, NetSuite bir üretim modülü de sunar, bu nedenle ayrı bir MES satın almaya gerek yoktur. NetSuite'in üretim modülü, üreticilerin üretim operasyonlarıyla ilgili verileri izlemesine ve toplamasına ve tüm üretim döngüsü boyunca en güncel bilgileri almasına yardımcı olur. Hem veri giriş hızı için tasarlanmış geleneksel bir barkod tarayıcı tabanlı arabirim hem de kullanıcının iş merkezinde ve/veya makinesinde neler olup bittiği hakkında benzersiz geri bildirim sağlayan zengin bir arabirim içeren etkileşimli bir tablet uygulaması sunar.


İmalat ve iş süreçlerini manuel olarak takip etmek zor ve zaman alıcıdır. Günümüzde MES ve ERP sistemleri, işletmelerin süreçlerini kolayca takip etmelerini ve otomatikleştirmelerini sağlayarak onlara görünürlüğü ve verimliliği artırmak ve iş üzerinde daha sıkı kontrol uygulamak için kullanabilecekleri önemli verileri sağlar. MES ve ERP sistemlerini entegre etmek çoğu üretim işletmesi için çok önemlidir. Bazıları bir ERP sistemi ve MES sistemini ayrı ayrı satın almayı tercih ederken, diğerleri bir üretim modülü içeren ERP sistemlerinde değer buluyor. Bir işletme, ERP ve MES'i entegre ederek sistemlerini ve operasyonlarını kolaylaştırabilir ve birleştirerek üretimden İK, CRM, finans ve muhasebeye kadar birleşik bir veri görünümü elde edebilir.


MES ve ERP Sık Sorulan Sorular


Zaten bir ERP sistemi kullanıyorsanız, bir MES'e ihtiyacınız var mı?


Bir ERP, işletme yöneticilerinin kuruluşlarının neredeyse her yönünü çalıştırmak için kullanabilecekleri entegre bir yazılım uygulamaları paketidir. Bir MES, üretim operasyonlarını yönetmeye odaklanır. ERP'niz, tüm üretim döngüsü boyunca üretim operasyonları hakkında veri izlemek ve toplamak için bir üretim modülü içeriyorsa, MES’e ihtiyacınız yoktur.


MES'in amacı nedir?


Bir MES, gerçek zamanlı verileri toplamak için fabrika makineleriyle entegre olur ve bir işletmenin tüm üretim döngüsü boyunca üretim operasyonları hakkında bilgi toplamasını ve izlemesini sağlar. MES, üretim döngüsüne ilişkin görünürlüğü iyileştirerek, bir işletmeye üretim performansını geliştirebilecek bilinçli kararlar vermesi için ihtiyaç duyduğu verileri sağlar. Bir MES, üretim süreçlerinin kontrolünü ve üretim süreçlerini ve verimliliği etkileyen unsurlara ilişkin verileri sağlar.


MES ve ERP birlikte nasıl çalışır?


Bir MES, bağımsız bir yazılım olabilir veya bir ERP'yi besleyen modüllerden biri olabilir. Bu ikisini entegre etmek üretim işletmeleri için önemlidir çünkü üretim faaliyetlerinin envanter yönetimi, lojistik ve hatta satış ve müşteri hizmetleri ile koordinasyonunu sağlar. Ayrıca, üretimden planlamaya, operasyonlardan finans ve muhasebeye kadar işletmenin tüm yönlerini kapsayan birleşik bir veri görünümü sağlar.


SCADA, MES ve ERP arasındaki fark nedir?


Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sistemi, endüstriyel tesislerin yerel ve uzaktan izlenmesini sağlamak için ekipmanı ve saha cihazları arasındaki etkileşimi izler. Bir SCADA sistemi, işlevlerini uzaktan erişimle verimli ve hızlı bir şekilde yürütme avantajına sahiptir. Bir MES, üretim sürecinin tüm aşamalarında her bir ürün hakkında bilgi izler ve toplar. Bir ERP, işletme yöneticilerinin kuruluşlarının neredeyse her yönünü çalıştırmak için kullanabilecekleri entegre bir yazılım uygulamaları paketidir. Bir ERP, bir MES modülü içerebilir veya bir MES bağımsız bir yazılım olabilir.


MES ve MRP arasındaki fark nedir?


Bir MRP (malzeme ihtiyaç planlaması) sistemi, envanter ve tedarik yönetimini yönetir. Bir işletme, ham madde miktarlarını tahmin etmek, envanter seviyelerini korumak ve üretim ve teslimatları planlamak için bir MRP kullanır. MES, fabrika makinelerini gerçek zamanlı olarak izleyen ve bir işletmenin üretim sürecinin tüm aşamalarında her bir ürün için üretim operasyonları hakkında verileri izlemesine ve toplamasına olanak tanıyan bir yazılımdır.oracle-netsuite-erp-demo-talebi

197 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page