• Cansu Güven

ERP Sistemlerinde İş Zekası (BI) Entegrasyonunun Faydaları

Güncelleme tarihi: 12 Ağu

Entegre ERP ve İş Zekası (BI) sistemleri, bir şirketin çevikliğini artırır, liderlere gözetim konusunda yardımcı olur ve iş başarısına giden yolu açar.


Kurumsal kaynak planlaması (ERP), muhasebe, operasyon, üretim ve satış gibi birden çok departman arasında bilgileri tek bir veri tabanından toplamak, analiz etmek ve paylaşmak isteyen işletmeler için temel bir teknolojidir. ERP sistemleri, verimlilikleri bulmak için iş süreçleri arasındaki noktaları birleştirmede harika olsa da, günümüzde rekabetçi kalmak daha fazlasını gerektiriyor:


- Gerçek zamanlı veri analizi ve

- kuruluşların daha akıllı kararlar almasına yardımcı olan içgörüler.


ERP Nedir?


Kuruluşlar, iş süreçlerini otomatikleştirmek, içgörüler ve kontroller için bir merkez elde etmek için ERP yazılımını kullanır. Modern bir ERP sistemi, finans, üretim, operasyon, satış ve pazarlama ve insan kaynakları (İK) dahil olmak üzere departmanlardan girdi toplayan merkezi bir veri tabanından yararlanır. Bu merkezi veri tabanı sayesinde, paydaşlar çeşitli senaryoları analiz etmek, finansal planlama ve analizleri (FP&A) gerçekleştirmek için kullanabilecekleri departmanlar arası içgörüler elde eder. ERP sistemleri insanlar gerekli verileri aramak için daha az zaman harcadıkça, önemli verimlilik kazanımlarına, maliyet tasarruflarına ve daha iyi üretkenliğe dönüşebilecek süreç iyileştirmelerini ortaya koyuyor.


ERP, İş Zekası, BI, OLTP, OLAP, Bulut ERP, Cloud ERP, Kurumsal Kaynak Planlama

İş Zekası (BI) Nedir?


ERP sistemleri gibi, iş zekası (BI) yazılımı da şirketlere operasyonlarının kapsamlı bir görünümünü sağlayarak liderlerin iş kararlarını verilere dayandırmasına olanak tanır. BI aynı zamanda hem üst düzey stratejide hem de pazar taleplerine verilen taktik tepkilerde merkezi bir rol oynar, işletmelerin daha verimli çalışmasına, rekabet avantajlarına odaklanmasına ve nihayetinde kârlılığı artırmasına yardımcı olur.


Pratikte BI, merkezi bir havuzdan veri çekerek işletmenin mevcut durumuna ilişkin ayrıntılı, şeffaf bir görünüm sağlamak için gösterge panelleri, raporlar, müşteriye yönelik IT sistemleri ve dış kaynaklar oluşturmaya yardımcı olur. Kullanıcıların hem ön hem de arka ofislerindeki operasyonları iyileştirmelerine yardımcı olan kapsamlı, ayrıntılı analizler üretir. Örneğin, bir perakendeci tedarik zinciri sorunları yaşıyorsa, BI analizi operasyonel darboğazları tespit edebilir ve gönderileri daha güvenilir bir rota üzerinden yeniden yönlendirmek için bir plan tasarlayabilir.


ERP ve BI Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?


ERP ve BI birçok yönden örtüşür, ancak farklı güçlü yönleri vardır. Bir ERP sistemi öncelikle üretim, envanter yönetimi, finans, tedarik zinciri vb. gibi önemli iş süreçlerini yöneten ve entegre eden bir süreç yönetimi yazılımı olarak hizmet eder. Birleşik bir süreç sistemi olarak, merkezileştirilmiş veriler siloları yok eder ve kuruluş genelinde daha fazla verimliliği teşvik eder. BI, bu verileri daha da ileri götürerek, işletmelerin eyleme dönüştürülebilir içgörüler oluşturmak için şirket genelindeki bilgileri organize etmesine, analiz etmesine ve bağlamsal hale getirmesine olanak tanır.


ERP ve BI ayrıca farklı karar verme düzeylerini destekler. ERP sistemleri, işletmelere her bir işlevinin şu anda nasıl performans gösterdiğine dair kesin bir görüş sağlayarak en fazla değeri operasyonel düzeyde katar. BI bunu ve diğer verileri analiz ederek şirketlerin performans ölçütlerine daha derinlemesine inmesine ve daha sonra stratejilerine yüksek düzeyde, ayrıntılı bir düzeyde veya her ikisinde ince ayar yapmak için kullanılabilecek eğilimleri ortaya çıkarmasına yardımcı olur.


BI sistemleri, hem yeni bir dijital pazarlama stratejisinin yatırım getirisini (ROI) analiz etmek veya envanter yönetimine daha gerçek zamanlı bir yaklaşımla sağlanan maliyet tasarruflarını hesaplamak için, hem de zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak için performans iyileştirmeleri sağlar.


OLTP + OLAP: Birlikte Daha İyi


Çevrimiçi hareket işleme (OLTP) sistemi, işletmeler tarafından işlemleri kaydetmek için kullanılan bir veri işleme sistemidir. ERP, bir OLTP sisteminin bir örneğidir. İş zekası ise çok boyutlu analitik yetenekler sunan bir çevrimiçi analitik işleme (OLAP) sistemi üzerine kuruludur.LTP

OLAP

ERP, İş Zekası, OLTP, OLAP, BI, Cloud ERP, Bulut ERP, Kurumsal Kaynak Planlama