top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

ERP Sistemlerinde İş Zekası (BI) Entegrasyonunun Faydaları

Güncelleme tarihi: 12 Ağu 2022

Entegre ERP ve İş Zekası (BI) sistemleri, bir şirketin çevikliğini artırır, liderlere gözetim konusunda yardımcı olur ve iş başarısına giden yolu açar.


Kurumsal kaynak planlaması (ERP), muhasebe, operasyon, üretim ve satış gibi birden çok departman arasında bilgileri tek bir veri tabanından toplamak, analiz etmek ve paylaşmak isteyen işletmeler için temel bir teknolojidir. ERP sistemleri, verimlilikleri bulmak için iş süreçleri arasındaki noktaları birleştirmede harika olsa da, günümüzde rekabetçi kalmak daha fazlasını gerektiriyor:


- Gerçek zamanlı veri analizi ve

- kuruluşların daha akıllı kararlar almasına yardımcı olan içgörüler.


ERP Nedir?


Kuruluşlar, iş süreçlerini otomatikleştirmek, içgörüler ve kontroller için bir merkez elde etmek için ERP yazılımını kullanır. Modern bir ERP sistemi, finans, üretim, operasyon, satış ve pazarlama ve insan kaynakları (İK) dahil olmak üzere departmanlardan girdi toplayan merkezi bir veri tabanından yararlanır. Bu merkezi veri tabanı sayesinde, paydaşlar çeşitli senaryoları analiz etmek, finansal planlama ve analizleri (FP&A) gerçekleştirmek için kullanabilecekleri departmanlar arası içgörüler elde eder. ERP sistemleri insanlar gerekli verileri aramak için daha az zaman harcadıkça, önemli verimlilik kazanımlarına, maliyet tasarruflarına ve daha iyi üretkenliğe dönüşebilecek süreç iyileştirmelerini ortaya koyuyor.


ERP, İş Zekası, BI, OLTP, OLAP, Bulut ERP, Cloud ERP, Kurumsal Kaynak Planlama

İş Zekası (BI) Nedir?


ERP sistemleri gibi, iş zekası (BI) yazılımı da şirketlere operasyonlarının kapsamlı bir görünümünü sağlayarak liderlerin iş kararlarını verilere dayandırmasına olanak tanır. BI aynı zamanda hem üst düzey stratejide hem de pazar taleplerine verilen taktik tepkilerde merkezi bir rol oynar, işletmelerin daha verimli çalışmasına, rekabet avantajlarına odaklanmasına ve nihayetinde kârlılığı artırmasına yardımcı olur.


Pratikte BI, merkezi bir havuzdan veri çekerek işletmenin mevcut durumuna ilişkin ayrıntılı, şeffaf bir görünüm sağlamak için gösterge panelleri, raporlar, müşteriye yönelik IT sistemleri ve dış kaynaklar oluşturmaya yardımcı olur. Kullanıcıların hem ön hem de arka ofislerindeki operasyonları iyileştirmelerine yardımcı olan kapsamlı, ayrıntılı analizler üretir. Örneğin, bir perakendeci tedarik zinciri sorunları yaşıyorsa, BI analizi operasyonel darboğazları tespit edebilir ve gönderileri daha güvenilir bir rota üzerinden yeniden yönlendirmek için bir plan tasarlayabilir.


ERP ve BI Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?


ERP ve BI birçok yönden örtüşür, ancak farklı güçlü yönleri vardır. Bir ERP sistemi öncelikle üretim, envanter yönetimi, finans, tedarik zinciri vb. gibi önemli iş süreçlerini yöneten ve entegre eden bir süreç yönetimi yazılımı olarak hizmet eder. Birleşik bir süreç sistemi olarak, merkezileştirilmiş veriler siloları yok eder ve kuruluş genelinde daha fazla verimliliği teşvik eder. BI, bu verileri daha da ileri götürerek, işletmelerin eyleme dönüştürülebilir içgörüler oluşturmak için şirket genelindeki bilgileri organize etmesine, analiz etmesine ve bağlamsal hale getirmesine olanak tanır.


ERP ve BI ayrıca farklı karar verme düzeylerini destekler. ERP sistemleri, işletmelere her bir işlevinin şu anda nasıl performans gösterdiğine dair kesin bir görüş sağlayarak en fazla değeri operasyonel düzeyde katar. BI bunu ve diğer verileri analiz ederek şirketlerin performans ölçütlerine daha derinlemesine inmesine ve daha sonra stratejilerine yüksek düzeyde, ayrıntılı bir düzeyde veya her ikisinde ince ayar yapmak için kullanılabilecek eğilimleri ortaya çıkarmasına yardımcı olur.


BI sistemleri, hem yeni bir dijital pazarlama stratejisinin yatırım getirisini (ROI) analiz etmek veya envanter yönetimine daha gerçek zamanlı bir yaklaşımla sağlanan maliyet tasarruflarını hesaplamak için, hem de zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak için performans iyileştirmeleri sağlar.


OLTP + OLAP: Birlikte Daha İyi


Çevrimiçi hareket işleme (OLTP) sistemi, işletmeler tarafından işlemleri kaydetmek için kullanılan bir veri işleme sistemidir. ERP, bir OLTP sisteminin bir örneğidir. İş zekası ise çok boyutlu analitik yetenekler sunan bir çevrimiçi analitik işleme (OLAP) sistemi üzerine kuruludur.LTP

OLAP

ERP, İş Zekası, OLTP, OLAP, BI, Cloud ERP, Bulut ERP, Kurumsal Kaynak Planlama


Netsuite-ucretsiz-demo-talebi-cloud-erpERP ve BI'ın Evrimi


ERP'nin kökleri 1960'larda üreticiler tarafından kullanılan malzeme ihtiyaç planlama sistemlerinden gelmektedir. 1980'lerde, bu sistemler üretim planlamasını geliştirmeye yardımcı olan üretim kaynak planlama sistemlerine dönüşmüştür. Birleştirilmiş iş yönetimi platformu, sonraki on yılda ilk kez piyasaya çıktı ve şirket genelindeki süreçleri tek bir merkezi veri tabanında birleştirmek ve içgörüleri her zaman, her yerde erişilebilir kılmak için önce şirket içi, ardından barındırılan, ardından bulut tabanlı ERP'nin yolunu açtı.


BI, 1960'larda tanıtılan ve 1980'ler boyunca daha da geliştirilen karar destek sistemlerinde kökleri olan benzer bir yörüngeye sahipti. BI, 1990'ların sonlarında şirket içi bir çözüm olarak ortaya çıkmaya başladı; sadece son birkaç yılda satıcılar bulutta BI çözümleri sunmaya başladı.


Günümüzde, ERP sistemleri tipik olarak bulutta BI ile entegre edilmiştir. Bu, yalnızca şirket içi altyapıyı barındırma, bakımını yapma ve ödeme yapma yükünü ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda sistemler arasında gerçek zamanlı veri entegrasyonuna ve sonuç olarak daha akıllı kararlar alınmasına olanak tanır.İş Zekası ve ERP Entegrasyonu


Veri ve analiz, her zaman doğru ticari karar almanın merkezinde yer almıştır. Ancak bugünlerde şirketlerin topladığı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış büyük miktarda veri, bu bilgileri geniş ölçekte organize etmek, depolamak ve analiz etmek için bir yola ihtiyaç duydukları anlamına geliyor. ERP ve BI entegrasyonu, her şeyi bir araya getirerek kullanıcıların milyonlarca veri noktasını net, eyleme geçirilebilir içgörüler halinde birleştirmesine yardımcı olur.


İleriye dönük işletmeler, ERP-BI entegrasyonuyla geçmişe dönük raporlamadan tahmine dayalı modellemeye geçmek istiyor. Trendleri ve kalıpları tespit etme, piyasadaki değişiklikleri tahmin etme ve planları proaktif olarak ayarlama yeteneği, günümüzün dijital ekonomisindeki rekabet avantajlarıdır.ERP, İş Zekası, BI, OLTP, OLAP, Bulut ERP, Cloud ERP, Kurumsal Kaynak Planlama,


Neden ERP'de İş Zekası?


BI ve ERP yazılımları yalnızca tamamlayıcı olmakla kalmaz, birbirlerinin performansını da artırırlar.


ERP sistemleri, finans, İK, operasyon ve satış gibi temel işlevler arasındaki siloları yok eden, veri analizinin ayrılmaz bir parçasıdır. BI, tüm bu bilgi kaynaklarını, ERP sistemindeki operasyonel verilerden yararlanarak ve bunları doğrudan işletmenin stratejik hedeflerine hizmet eden eyleme dönüştürülebilir içgörülere ilerleterek, parçalarının toplamından daha fazlasına dönüştürür.


Maliyetleri kontrol altında tutmak ve bozulabilir ürünlerin bozulmasını önlemek için envanterini ve teslimat lojistiğini sürekli olarak iyileştirmesi gereken bir bakkal perakendecisi örneğini düşünün. Envanterinin, tedarik zincirinin ve müşteri talebinin gerçek zamanlı görünümü ile perakendeci hacim, hız ve atık arasında doğru dengeyi sağlayabilir.


Bugün BI, ERP olmadan var olamaz. BI yazılımı, ERP veri tabanlarını araştırır ve gösterge panelleri ve diğer görselleştirmeler aracılığıyla, işletme genelindeki paydaşların içgörüleri görmesini kolaylaştırır. Bu arada, ERP sistemleri, BI yetenekleri ile yükseltildiğinde stratejik karar vermede daha büyük bir rol oynar.


İşle ilgili sorularınıza hızlı ve doğru yanıtlar için bir analitik bulut platformunun gücüyle büyük veri kümelerini daha yüksek hızlarda analiz edin.
ERP'de İş Zekasının 7 Faydası


BI, verileri kuruluş genelinde karar alma sürecini bilgilendiren görsel analizlere dönüştürmenin yanı sıra ERP sistemlerini çeşitli şekillerde geliştirir.


ERP-BI entegrasyonunun yedi temel avantajına daha yakından bir bakış:


1. Veri toplama ve analizi:

ERP sistemleri çok büyük hacimlerde ham veri üretir ve bu bilgilerden her zaman açığa çıkacak daha fazla değer vardır. ERP sistemlerine entegre edilmiş BI ile işletmeler, doğrudan ERP platformlarında verilerinden derinlemesine içgörüler elde edebilir.


2. Özelleştirme:

Bir işletmedeki her ekip ortak bir amaç için çalışırken bile, bireysel paydaşların kendi veri analizi yetkileri ve gereksinimleri olabilir. Entegre bir BI-ERP sistemi, her ekibin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları raporları ve gösterge panellerini oluşturmasına olanak tanır.


3. Tahmine dayalı yetenekler:

Geçmiş ERP verileri, geçmiş performansa ilişkin öngörüler sunarken BI, tahmine dayalı analiz ve modellemeye kapı açar. Birlikte, şirketlere geçmişleri, bugünleri ve olası gelecekleri hakkında uçtan uca bir görünüm sunarlar.


4. Gerçek zamanlı kararlar:

Geleneksel raporlama geriye dönüktür, ancak yukarıda belirtildiği gibi, işletmelerin rekabetçi kalabilmeleri için daha öngörülü olmaları gerekir. İşte bu noktada BI devreye girerek daha iyi ve daha hızlı karar vermeyi desteklemek için gerçek zamanlı olarak veri ve analizler sunar.


5. Kapsamlı içgörüler:

BI ve ERP entegre edildiğinde, işletmelerin performanslarını değerlendirmek için teknolojiler arasında gidip gelmesi gerekmez. Gerekli tüm veriler tek bir yerde, basit raporlama, tahmine dayalı modelleme veya belirli sorguları yanıtlamak için kullanılmaya hazırdır.


6. Verimlilik:

ERP'ye entegre edilmiş BI, şirketlerin gerçek zamanlı olarak birden çok kaynaktan gelen büyük veri kümelerini birleştirmesine, düzenlemesine ve analiz etmesine olanak tanır. Bu ek hız, geleneksel olarak iş çevikliğini engelleyen önemli bir engeli ortadan kaldırır.


7. Raporlama:

BI, rapor oluşturma sürecini hızlandırırken ekiplerin daha derin analizler için daha büyük veri kümelerini birleştirmesine izin vererek raporlamayı geliştirir. Ayrıca, basit gösterge panelleri, teknik uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun, raporların kuruluş genelinde yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar.


İş Zekası ile ERP Örnekleri


Her ölçekten ve her sektörden şirket, ERP ve BI'ya yönelik entegre bir yaklaşımdan yararlanmaya hazırdır. Örneğin perakendeciler, e-ticarete geçerken envanterlerini ve pazarlama stratejilerini ayarlayabilirler. B2B teknoloji şirketleri, dönüşüm hunisinin her aşamasında pazarlamanın geliri nasıl artırdığının daha iyi bir resmini elde etmeye ve ardından reklam harcamalarını optimize etmeye hazırdır. Liste devam ediyor.


Örneğin, CFO'lar artık satışları, müşteri deneyimini ve hatta ürün setlerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar. Tüm bunlar için gerçek zamanlı BI gösterge tablolarından yararlanırken, iş kolu liderlerinin yatırım alanlarıyla ilgili yönetim kurulu kararlarında daha stratejik bir rol oynamasına yardımcı olabilirler.


Operasyon yöneticileri, en düşük maliyetle en yüksek kaliteyi sağlamak için yaklaşımlarını ayarlayarak üretim süreçleri ve ürün kalitesi arasındaki yeni bağlantıların kilidini açabilir. Müşteri deneyimi liderleri, tutarlı bir deneyim sunduklarından emin olmak için fiziksel ve dijital satış kanallarından gelen verileri analiz edebilir.


Kısacası, ERP ile entegre BI, karar vericilerin verileri derinlemesine incelemesine ve operasyonlarının parçalarının nasıl birleştiğini anlamasına olanak tanır. Bu bilgiyle, doğru soruları sorabilir, satış veya performanstaki değişikliklerin arkasındaki temel nedenleri bulabilir ve pazarın bir sonraki hamlelerini dikte etmesini beklemek yerine sorunları proaktif olarak ele alabilirler.


ERP'de İş Zekasının Geleceği


ERP ve BI gelişmeye devam ettikçe, iki teknoloji daha da iç içe olacak. Veri ve analitik, iş stratejisini şekillendirmede daha da büyük bir rol oynayacak ve karar vericiler, operasyonlarına ilişkin gerçek zamanlı içgörüleri giderek daha fazla arayacak ve bunlara güvenecek.


ERP ve BI birlikte ekipler arasında daha fazla iş birliğini teşvik edecek. ERP sistemleri, işlevler arasındaki veri silolarını ortadan kaldırırken BI, karar vericilerin ortak hedeflere doğru çalışırken bilgileri birleştirmesine ve güçlerini birleştirmesine olanak tanır.


En kullanışlı ERP sistemleri, şirketlerin veri ve operasyonlarının zirvesinde kalmasına yardımcı olur. Ancak, büyük veri kümelerini anlaşılır ve eyleme geçirilebilir hale getirmek için birleştirmek ve yorumlamak BI'ın analitik yeteneklerini gerektirir. Entegre bir ERP-BI çözümü, bu değerli işlevleri tek bir yerde, gerçek zamanlı olarak ve tüm organizasyonun emrinde bir araya getirir. Ek avantajlar arasında, işletmelere stratejilerini proaktif olarak ayarlamaları için zaman veren trend belirleme ve daha büyük veri kümelerine dayalı gelişmiş raporlama yer alır.


Birlikte ele alındığında, ERP ve BI, kuruluşların kararları daha bilinçli ve daha hızlı almasına, iş gözetimini iyileştirmesine ve rekabetçi bir ortamda kazanmasına yardımcı olur.


ERP ve İş Zekası (BI) Hakkında Sık Sorulan Sorular


S: İş zekasının aşamaları nelerdir?

C: İş zekası dört aşamaya ayrılabilir. İlk aşama veri toplamaktır. Ardından, veriler birleştirilir ve temizlenir, analiz için hazırlanır. Bir sonraki aşama, analizin, gösterge tablosunun, KPI'ların veya raporların oluşturulmasıdır. Tamamlandığında, raporlar ve gösterge tabloları işletme genelinde ilgili paydaşlarla paylaşılır.


S: Bir iş zekası örneği nedir?

C: İş zekası birçok nedenden dolayı değerlidir. Örneğin, tahmin için özellikle yararlı olabilir. Bir perakendeci, tarihsel veriler ve gerçek zamanlı piyasa koşullarının karışımına dayalı olarak belirli bir süre boyunca talebi daha doğru bir şekilde tahmin etmesine yardımcı olmak için BI'dan yararlanabilir.


S: OLTP'nin ERP'den farkı nedir?

C: Çevrimiçi hareket işleme (OLTP) sistemi, işletmeler tarafından işlemleri kaydetmek için kullanılan bir veri işleme sistemidir. ERP, bir OLTP sisteminin bir örneğidir. İş zekası ise çok boyutlu analitik yetenekler sunan bir çevrimiçi analitik işleme (OLAP) sistemi üzerine kuruludur.


S: Üretimde ERP nedir?

C: ERP çözümleri, şirketlere İK, tedarik zinciri, üretim ve kalite güvence sistemleri hakkında daha fazla bilgi vererek üretim ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirir. Ayrıca üretim iş akışına dahil olan ekipler arasında daha fazla şeffaflık ve iletişim sağlarlar.netsuite-ucretsiz-urun-turu-cloud-erp
296 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page