top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

ERP Uygulamaları için 9 Temel KPI


ERP Uygulamaları için 9 Temel KPI

Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemini uygulamak, karmaşık ve zaman alıcı olabilir, ancak aynı zamanda şirketlerin stratejilerini, hedeflerini ve süreçlerini yeniden düşünmeleri için altın bir fırsatı temsil eder. Başarılı bir ERP uygulaması, inovasyonu ateşleyebilir ve bir işletmenin tüm alanlarını iyileştirebilir.


Belirli bir anahtar performans göstergeleri (KPI) grubu, yeni sistemin etkinliğini göstermeye yardımcı olabilir.


Bilinmesi Gereken 9 ERP Anahtar Performans Göstergesi (KPI)


Başarılı ERP uygulamalarına sahip şirketler, bu başarıyı yönetim desteği, değişim yönetimi programları ve uygun durum tespiti gibi dahili faktörlere bağlar. Bir ERP uygulaması, keşiften iş gereksinimi geliştirmeye, planlamadan dağıtıma kadar birçok aşama içerir. Bir uygulamanın başlangıcındaki KPI'lar ne kadar iyiyse, uygulama bir işletmenin nihai hedefleriyle o kadar uyumlu olacak ve kuruluş yeni sisteminden o kadar fazla değer alacaktır.


Şirketler yıllardır ERP sistemlerinden değer elde ediyor, bu nedenle şirketin stratejik hedeflerine nasıl yaklaştığını toplu olarak ölçecek olan hem kısa hem de uzun vadeli KPI'ları izlemek önemlidir. Bir ERP uygulaması tamamlandıktan sonra, aşağıdaki KPI'lardaki iyileştirmeleri izlemek, bir şirketin başarısını ölçmesine ve/veya ERP stratejisini nerede daha fazla geliştirmek isteyebileceğini belirlemesine yardımcı olabilir.


1. Stok Devir Hızı


Stok devir hızı, belirli bir zaman diliminde kaç ürünün satıldığını gösterir. Örneğin, bilgisayar monitörleri üreticisi, haftada 5.000 birim satma hedefi belirleyebilir. Başarılı bir şekilde uygulanan bir ERP sistemi, envanter süreçlerine ilişkin gerçek zamanlı görünürlük sağlar.


Ayrıca, bir işletmenin fazla stoktan kaynaklanan kayıpları önlemesine ve piyasa davranışına dayalı olarak talebi daha iyi tahmin etmesine yardımcı olur. Stok devir hızı, depolarında verimlilikten ödün vermeden üretimi en üst düzeye çıkarmak için doğru envanter performans oranları belirlemesi gereken üreticiler için özellikle önemlidir.


2. Proje Marjları


İnşaat gibi proje bazlı sektörlerde, proje marjları bir şirketin malzeme, işçilik ve genel giderlerini çıkardıktan sonra ne kadar kazandığını ölçer. Bir işletmenin, proje marjlarını doğru bir şekilde ölçmek için maliyet tahminleri, bütçeler, proje giderleri ve projenin ürettiği gelir dahil olmak üzere bir dizi değeri izlemesi gerekir. Önde gelen ERP sistemleri, şirketlere her proje için gelir ve maliyetlerin eksiksiz bir resmini vermek için tüm bu ölçümlerdeki verileri birleştirir.


3. Talep Tahmini


Talep tahmini KPI'ları, bir işletmenin ürün ve hizmetleri için gelecekteki talebi ne kadar güvenilir bir şekilde tahmin ettiğini gösterir. Örneğin, bir market zinciri, stokların tükenmesini veya fazla sipariş verilmesini önlemek için müşterilerinin yılın çeşitli zamanlarında satın alacağı ürünleri tahmin etmelidir. İyi yapılandırılmış bir ERP çözümü, yüksek düzeyde tahmin doğruluğu sağlayarak şirketlerin Ramazan Bayramı gibi yaklaşan bir tatil veya tedarik zinciri kıtlığı gibi ekonomik trendler gibi geçmiş veriler ve mevcut göstergelerin bir karışımına dayalı olarak talebi tahmin etmesine yardımcı olur.


4. Çizelgeleme


Adından da anlaşılacağı gibi, çizelgeleme KPI'ları, şirketlerin önemli kilometre taşlarını kaçırmamalarını veya geride kalmamalarını sağlamak için üretim programlarına göre üretim hızlarını izlemelerine yardımcı olur. Bir oyuncak üreticisi için bu dönüm noktası, 23 Nisan alışveriş telaşı için en çok satan oyuncaklarının miktarını iki katına çıkarmak ve zamanında teslim etmek olabilir. Aynı şekilde, bir yazılım tedarikçisinin en son ürün güncellemesini başlatmak için katı bir üretim programı olabilir. Bir ERP sistemi, ekiplerin proaktif bir şekilde uyum sağlayabilmesi için üretim süreçlerinin son teslim tarihlerine göre nasıl takip edildiğine dair net bir resim ve olası kesintilere ilişkin içgörüler sağlayarak planlamayı basitleştirir.


5. Çalışan Memnuniyeti


ROI veya satışlar gibi kesin olarak ölçülebilir bir metrik olmasa da çalışan bağlılığı ve memnuniyeti başarılı bir ERP uygulamasıyla ölçülebilir. Memnuniyet ve katılım, daha yüksek düzeyde üretkenlik, çalışanı elde tutma ve hatta satışlardaki artıştan anlaşılabilir. Bunların tümü bir işletmenin mali sağlığı için iyiye işarettir. Tersine, bir ERP, KPI'ların ters yönde ilerlediğini göstererek, bir işletmenin olası sorunları hızlı bir şekilde ele alması ve düzeltmesi için ihtiyaç duyduğu içgörüyü sağlayabilir. Bunu yapmak, çalışanların eğitimi ve moraline yapılan yatırımları korumasına da yardımcı olabilir.


6. İş Üretkenliği


Verimlilik, iş performansının evrensel bir ölçüsüdür ve bunun iyi bir nedeni vardır. Ekipler çalışma saatlerinden en iyi şekilde yararlanamıyorsa, hedeflerini kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırlar. İş verimliliğinin önündeki yaygın engeller arasında süreç verimsizlikleri, ekipman arızaları, tedarik zinciri sorunları ve azalan çalışan çıktısı yer alır; bunların tümü bir ERP sistemi tarafından izlenebilir ve bütünsel olarak değerlendirilebilir. Böylece yöneticiler, üretkenliği etkileyen tüm faktörleri analiz edebilir ve bunları nasıl iyileştirebileceği konusunda daha bilinçli kararlar alabilir. Örneğin, bir depo yöneticisi, yüksek talep gören ürünler için toplama işlemlerinin personel eksikliği nedeniyle yavaşladığını görebilir ve sorunun üstesinden gelmek için ek işçiler işe alabilir.


7. Müşteri Deneyimi (CX)


Müşteri deneyimi KPI'ları muhtemelen bir şirketin en önemli ölçümleridir. Bir işletmenin bir süreçte veya işlevde yaptığı neredeyse her iyileştirme, müşterilere dokunacak ve onlara fayda sağlayacaktır. Bu da satışları, büyümeyi ve uzun ömürlülüğü artıracaktır. ERP sistemleri, bir şirketin ürün ve hizmetleri için daha hızlı üretim süreleri, daha doğru sipariş karşılama ve daha esnek teslimat seçenekleri sağlayabilir. Örneğin, bir otel zinciri operatörü, konuk deneyimindeki iyileştirmeleri bildirmek için müşteri puanlarını ve incelemelerini izlemek için ERP'yi kullanabilir.


8. BT Harcamaları


BT harcama ölçütleri, işletmelerin teknoloji yatırımlarından minimum maliyetle en fazla faydayı elde etmelerine yardımcı olur. Özellikle daha olgun şirketler, her zaman verimsizliklere ve gereksiz maliyetlere yol açan eski sistem ve süreçler karmaşasıyla mücadele ediyor. Bir ERP, bir şirket veya kullanıcı bazında donanım, yazılım ve bulut aboneliklerinin maliyetleriyle ilgili ölçümleri izleyebilir. İşletmeler parmaklarının ucundaki bu bilgilerle, performanstan ödün vermeden maliyetleri düşürmek için sistemlerini birleştirmenin ve optimize etmenin yollarını arayabilirler.


9. Gelir Artışı ve Satışlar


Müşteri deneyimi bir şirketin operasyonel düzeyde en büyük önceliğiyse, gelir artışı ve satışlar şirketin en önemli performans zorunluluklarıdır. Gelir ve satış ölçümleri bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin satışından belirli bir zaman diliminde ne kadar para kazandığını ve bunun çeyrekten çeyreğe ve yıldan yıla gibi daha uzun dönemler boyunca nasıl bir eğilim gösterdiğini gösterir. Bu kategorideki yaygın ölçümler, satılan ürün başına ortalama kârı, işletme marjını ve ortalama sipariş değerini içerir. Başarılı bir şekilde uygulanan bir ERP ve doğru KPI'lar ile şirketler, en büyük gelir artışı fırsatlarını belirleyebilir ve aynı zamanda işletme maliyetlerini azaltmak için verimliliği artırabilecekleri alanlar hakkında bilgi edinebilir. Bu tür içgörüler bir araya geldiğinde satışların artmasına ve daha sağlıklı kâr marjlarına yol açabilir.


Gerçek Zamanlı Verinin Önemi


Gerçek zamanlı veriler, bir kuruluş genelinde insanlar, performans ve teknoloji hakkında tutarlı bir görüş elde etmenin anahtarıdır. Başarılı bir ERP uygulaması, iş operasyonları ve süreçleri hakkında daha iyi, daha ayrıntılı bilgiler üretmeli ve bu bilgileri merkezileştirmeli, böylece karar vericiler, işin neresinde olurlarsa olsunlar stratejilerini ve planlarını aynı bilgilere dayandırmalıdır.


Şirketler, bu verileri paydaşlar, hatta analitik veya ERP yazılımı hakkında derin bilgiye sahip olmayanlar için erişilebilir ve kolayca sindirilebilir hale getirmek için genellikle ERP sistemlerini iş zekâsı (BI) panolarıyla entegre eder. Yöneticiler gerçek zamanlı veriler ile doğru zamanda, doğru karar verebilirler.


ERP Uygulama Başarısı Nasıl Ölçülür?


Bir ERP uygulamasının başarısı, yalnızca yeni çözümün ne kadar hızlı dağıtıldığıyla ölçülmemelidir. Sorunsuz bir uygulama güçlü bir başlangıçtır, ancak bir ERP sistemi yalnızca iş süreçlerini iyileştirmek için kullanıldığında değer katmaya başlar. Kuruluşun çalışma biçimindeki bu tür iyileştirmeler, yukarıda listelenen dokuz KPI'daki iyileştirmeler ölçülerek zaman içinde belirgin hale gelir.


Bu KPI'lara ek olarak, aşağıdaki soruların yanıtları da işletme yöneticilerinin yeni bir ERP uygulamasının değerini değerlendirmesine yardımcı olabilir:


  • Hangi iş süreçlerinde anında iyileştirmeler yaşandı? Hangisi bozulma yaşadı ve bunun üstesinden nasıl gelindi?

  • ERP sistemi, uygulama başlamadan önce kendisi için belirlenen tüm beklentileri karşıladı mı?

  • İşletme yöneticileri hatalarda genel bir azalma fark ediyor mu? Karar vermedeki iyileştirmeler nasıl?

  • Müşteri ilişkileri/memnuniyeti arttı mı?

  • Çalışanlar ERP sistemini günlük rutinlerine dahil ettiler mi?

  • İş büyümesi hızlanmaya başladı mı?

  • Genel olarak, iş operasyonları daha az parçalanmış/daha tutarlı mı hissettiriyor?

  • İşletme yöneticileri daha mı mutlu?

Bu soruların cevaplarından bazıları sübjektif olacak ve bazılarının netleşmesi biraz zaman alacaktır. Ancak bunları bir araya getirerek ve daha doğrudan ölçülebilir KPI'larla birleştirerek, işletme yöneticileri yeni ERP sistemlerinin işletmeye katkıda bulunduğu değer konusunda güçlü bir anlayışla ortaya çıkabilir.


Sonuç


ERP uygulamaları, kuruluş genelinde ekiplerin zaman, enerji ve katılımını gerektirir. Bu makaledeki KPI'ların listesi çok ayrıntılı değildir, ancak işletmeler bu dokuz performans göstergesine odaklanarak başarılı bir uygulamanın tüm temellerini atabilir.


Yalnızca yatırım getirisi ve gelir peşinde koşmak cazip gelebilir, ancak şirketler müşteri deneyimini, dahili süreçleri ve çalışma kültürünü iyileştirerek ERP uygulamasının net faydalarını görebilir ve kendilerini uzun vadeli başarıya hazırlayabilir.


ERP Uygulama KPI’ları - Sık Sorulan Sorular


ERP uygulama başarısının göstergeleri nelerdir?

İş performansı, kârlılık, çalışan memnuniyeti ve müşteri deneyimi iyileştirmeleri dahil olmak üzere bir ERP uygulamasının başarısının birden fazla göstergesi vardır. Başarılı uygulamalar ayrıca insanlarda, süreçlerde ve teknolojide iyileştirmeler sağlar.


ERP'de KPI nedir?

Bir KPI, önemli bir performans göstergesidir. Yeni bir ERP sistemi uygularken, doğru KPI'ları belirlemek ve izlemek, şirketlerin finans, muhasebe, satış, insan kaynakları ve pazarlama dahil olmak üzere farklı disiplinlerdeki hedeflerine ulaşıldığını veya aşıldığını kanıtlamasına yardımcı olur.


5 temel performans göstergesi nedir?

Başarılı bir ERP uygulaması için en önemli KPI'lardan beşi, gelir ve satış artışı, müşteri deneyimi (CX), proje marjı, iş üretkenliği ve çalışan memnuniyetidir.


ERP performansını nasıl ölçersiniz?

ERP performansı, bir dizi temel performans göstergesi (KPI) kullanılarak ölçülebilir. Bunlar, maliyet ve verimlilik kazanımlarını, müşteri memnuniyetini ve iyileştirilmiş çalışma uygulamalarını ölçer. Ancak çalışanların ERP sistemini kullanmayı ne kadar geniş ölçüde benimsediği ve yöneticilerin sistemin kararlarını iyileştirdiğine inanıp inanmadıkları gibi soyut faktörler de dikkate alınmalıdır.oracle-netsuite-ERP Uygulamaları için 9 Temel KPI

238 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page