top of page
  • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

ERP Seçim Kriterleri

Güncelleme tarihi: 12 Ağu 2022


ERP Seçiminde Kullanılabilecek Kriterler

1. Toplam Maliyet


İşletim Sistemi Maliyeti:


ERP yazılımının, sunucu ve istemciler tarafında bulunacak olan işletim sistemlerinden bağımsız olması gerekir. Yazılım, sunucu ya da istemci tarafında herhangi bir işletim sistemine zorunlu olarak gereksinim duymakta ise bu bağımlılık, yazılımı almak isteyen firmaya ek bir maliyet olarak yansıyacaktır. Bu nedenle, ERP yazılımının istemci ve sunucu tarafında işletim sisteminden bağımsız olması, satınalma sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.


Altyapı-Donanım Maliyeti:


ERP yazılımının, istemci ve sunucular tarafında bulunacak olan donanımlardan bağımsız olması gerekir. Yazılım, sunucu ya da istemci tarafında herhangi bir donanımsal özelliğe gereksinim duymakta ise, bu bağımlılık yazılımı almak isteyen firmaya, istenilen donanımsal özelliğin mevcut donanımlarda olmaması doğrultusunda ek bir maliyet olarak yansıyacaktır. Bu nedenle, tedarik edilecek olan ERP yazılımının, firmada bulunan mevcut donanımları kullanabilmesi ve ek bir donanımsal özelliğe ihtiyaç duymaması satınalma sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.


Veri Tabanı Maliyeti:


ERP yazılımı, firmada bulunan mevcut veri tabanı ile etkin olarak çalışabilmelidir. ERP yazılımı, çalışabilmesi için herhangi bir veri tabanına gereksinim duymakta ise, bu ek bir maliyet olarak yansıyacaktır.


Lisans Maliyeti:


ERP yazılımının kullanımı ile tedarikçi firmaya yazılımın lisans hakkı için ödenecek olan tutarı ifade eder.


Danışmanlık ve Eğitim Maliyeti:


İşletmenin ERP yazılımı ile etkin olarak çalışabilmesi için öncelikle işletmeyi analiz edip sonrasında gerekli görülen yerlerde iyileştirmeler yapan, işletmeyi ERP ile çalışmaya hazır hale getiren ve personele gerekli olan eğitimleri veren kuruluşa ödenen tutarı ifade eder. Danışmanlık ve eğitim maliyeti, uyarlama sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.


Yıllık Bakım Gideri:


ERP yazılımının kullanım sürecinde, tedarikçi firmanın vermiş olduğu garanti süresinin tamamlanması halinde tedarikçi firmanın desteğinin devam etmesi için ödenecek olan yıllık tutarı ifade etmektedir.


2. İmplementasyon Süresi


Uyarlama süresinin çok uzun olması halinde, hem maliyetlerde bir artış olacak hem de işletmedeki personelin moralini olumsuz yönde etkileyecektir.


3. İşlevsellik


Modüler Mimari:


ERP yazılımının modülleri açık ve net bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. ERP yazılımı kapsamındaki modüller bir biri ile kesişmemeli, aralarında çok net bir ayrım olmalıdır. ERP yazılımında bulunması gereken modüler mimari, uyarlama sürecinin daha sağlıklı ve hızlı olarak işlemesini sağlayacaktır.


Web Tabanlı Uygulama Desteği:


ERP yazılımı, e-posta, e-ticaret ve müşteri memnuniyetini destekleyen çeşitli web tabanlı uygulamaları desteklemelidir.


Uluslararası Esneklik:


ERP yazılımı, dünyadaki geçerli olan para birimlerini ve dilleri desteklemelidir. Ayrıca, yerli muhasebe mevzuatlarına da uygun olmalıdır.


4. Kullanım Kolaylığı


Yazılımın Ergonomikliği:


ERP yazılımı, belirlenen şartlar altında kullanıldığında, yazılımın mantıksal yapısının anlaşılabilmesi için kullanıcı tarafından harcanılacak çabanın en az olması ve kullanıcı tarafından beğenilmesi, kullanım sürecinde dikkate alınması gerekli olan bir kriterdir.


Öğrenilebilirlik:


ERP yazılımının kullanıcı tarafından öğrenilebilmesi için harcanması gereken çaba ile ilgili kriterdir. Öğrenilebilirliğin yüksek olması, kullanım sürecinde daha hızlı ve sağlıklı yol alınmasını sağlayacaktır.


Yardım Bölümünün Kullanılabilirliği:


ERP yazılımında, ihtiyaç duyulduğu takdirde başvurulacak ve istenilene kolaylıkla ulaşılacak bir yapıda Yardım Bölümünün olması, kullanıcıların öğrenme zamanını kısaltacak, dolayısıyla kullanım sürecini destekleyecektir.


Online Yardım:


ERP yazılımının kullanım sürecinde, tedarikçi firmanın online olarak verebileceği yardımın kalitesi ve online değerlendirme platformunun varlığı ile ilgili seçim kriteridir.


Gelişmiş Raporlama:


ERP yazılımında bulunacak olan standart raporların yanında, kullanıcının kendi istediği formatta rapor taslağı hazırlayabilmesine imkân tanıyan bir yapının da bulunması gerekir. Böylelikle, kullanıcıların istedikleri verilere daha hızlı ulaşabilmeleri sağlanabilecektir.


5. Esneklik


Kolay Uyarlanabilme:


ERP yazılımının, belirlenmiş şartlar altında kullanılması ile ihtiyaç duyulan malzeme yönetimi, üretim yönetimi, satış yönetimi, finans yönetimi gibi tüm modülleri ve bu modüller dahilinde işletmenin gereksinim duyduğu özel işlevleri sağlayabilmesi gerekir. İhtiyaç duyulan işlevlerin sağlanamaması halinde, yazılım üzerinde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapabilmeli ve yazılım kendisinden beklenilen çözümü kısa zaman içinde sağlayabilmelidir.


Yeni Yaklaşımlara Olan Destek:


ERP yazılımı, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, veri ambarı gibi ERP’ye göre nispeten daha yeni olan yaklaşımları desteklemelidir. Ayrıca, kullanıcıların veri ambarları gibi çok büyük çaptaki veri tabanlarında depolanmış verilere çok kolaylıkla ulaşmalarını sağlayan OLAP programları da desteklenmelidir.


6. Yazılımın Güvenilirliği


ERP yazılımın, kendisinden beklenilen performansı sürekli olarak koruyabilmesi ve kararlı bir yapıda çalışabilmesi, verilerin otomatik olarak yedeklenebilmesi ve kurtarılabilmesi ile ilgili olan seçim kriteridir.


7. Tedarikçi Firmanın Durumu


İlgili Sektördeki Referanslar:


ERP yazılımının tedarik edildiği firmanın daha önce benzer sektörlerde yapmış olduğu çalışmalar ve bu firmaların yorumları, satınalma sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.


Firmanın Pazardaki Konumu:


ERP yazılımının tedarik edildiği firmanın pazardaki konumunun iyi olması, müşterilerini memnun ettiğini ve dolayısıyla tedarikçi firmanın başarılı olduğunun bir göstergesidir. Tedarikçi firmanın başarılı olması, satınalma sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.


Firmanın Finansal Durumu:


ERP yazılımının tedarik edildiği firmanın finansal durumu satınalma sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir. Çünkü, ilgili tedarikçi firmanın finansal durumu iyi değilse, başlatılan ERP projesinin başarılı bir şekilde sonuçlanmama olasılığı yüksektir.

8. Hizmet


Hizmet Kalitesi:


ERP yazılımının kullanım sürecinde, yazılımın tedarik edildiği firmanın verdiği destek ile ilgili seçim kriteridir.


Hizmet Hızı:


ERP yazılımının kullanım sürecinde, ihtiyaç duyulan desteğin ne kadar kısa zamanda alınabileceğini sorgulayan seçim kriteridir.


Garanti Süresi:


ERP yazılımının tedarik edildiği firmanın yazılım için vermiş olduğu garanti süresi tamamlanana kadar, yazılım ile ilgili gerekli olabilecek iyileştirme ve düzenlemeler anlaşma şartlarına göre yapılmaktadır. Garanti süresi, kullanım sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir.


Hizmet Birimi Yeterliliği:


ERP yazılımının kullanım sürecinde, ihtiyaç duyulan desteği verecek olan teknik ekibin tecrübeleri ve yeterlilikleri ile ilgili seçim kriteridir.


Uzaktan Erişebilirlik:

ERP yazılımının kullanım sürecinde, teknik ekibin bazı konularda uzaktan destek vermesiyle ilgili seçim kriteridir.


Oracle NetSuite Cloud ERP Demo Talebi

215 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


Yazı: Blog2_Post
bottom of page