top of page
 • Yazarın fotoğrafıCansu Güven

ERP Nedir? Faydaları Nelerdir?


ERP Nedir? Faydaları Nelerdir?

Başarılı bir işletme, müşteri kazanmak, ürün ve hizmet sunmak, insanları işe almak ve kâr elde etmek için birlikte çalışan, farklı becerilere ve geçmişlere sahip bireylerden oluşan iyi organize edilmiş bir ekipten oluşur.


Bunları iyi ve tutarlı bir şekilde yapmak başarı için çok önemlidir. Ne yazık ki, birçok genç işletme bir veya daha fazla alanda yetersiz kalıyor. Yapılan çalışmalara göre girişimlerin yaklaşık %20'si ilk iki yıl içinde başarısız oluyor ve neredeyse yarısı ilk beş yıl içinde kapanıyor.


Rekabet tehditleri veya ekonomik kriz gibi dış etkenler, bazı başarısızlıklarda kesinlikle rol oynar. Ancak çoğu zaman iç sorunlar temel nedendir. İletişimsizlik, verimsiz süreçler, yetersiz yönetim gözetimi ve kaynakların zayıf koordinasyonu gibi sorunlar başarısız işletmelerde çok yaygındır. Neyse ki, bu sorunların birçoğu kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıyla çözülebilir veya en azından en aza indirilebilir.


ERP Nedir? Ne İşe Yarar?


ERP nedir?” sorusu son yıllarda oldukça yaygınlaştı. Temelde ERP, muhasebe, üretim, tedarik zinciri yönetimi, satış, pazarlama ve insan kaynakları (İK) dahil olmak üzere departmanlardan girdi toplayan merkezi bir veri tabanından yararlanarak iş süreçlerini otomatikleştiren bir sistemdir.


ERP bir dizi temel iş işlevi etrafında oluşturulur ve kuruluşların müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olur. ERP uygulamaları modülerdir ve sektöre özgü yeteneklerle birlikte muhasebe, insan kaynakları, satış ve pazarlama gibi standart süreçleri kapsar.


Sektör ne olursa olsun, etkili bir ERP sisteminin şirketlerin başarılı olmasına yardımcı olan dört temel bileşeni vardır: ortak bir veri havuzu, otomasyon, iç kontroller ve iş zekâsı araçları.


1. Merkezi Veri Havuzu


Şirketler geliştikçe, ihtiyaçlar ortaya çıktıkça yazılım satın alma eğilimi gösterirler. Zamanla şirketler, belirli bir işlevi yerine getirmek veya tek bir departmanı desteklemek için tasarlanmış, farklı tedarikçilerden birden fazla sistemi satın alırlar. Bu farklı sistemlerin birlikte çalışması amaçlanmadığından, içerdikleri verilere yalnızca sınırlı bir grup insan erişebilir.


Müşteriler, siparişler, envanter, kapasite veya diğer süreçlerle ilgili kritik bilgiler birden çok çözüme yayıldığında, bunları analiz için bir araya getirmek karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. Bu, şirkette neler olup bittiğine dair tam bir resim elde etmeyi zorlaştırır.


Bir ERP, kullanıcı gereksinimlerine ve izinlerine göre verilere erişilmesine ve paylaşılmasına izin veren merkezi bir veri tabanını dahil ederek bu engelleri ortadan kaldırır. Bu, karar vermeyi ve iletişimi geliştirir.


Veri erişimini merkezileştirmek, ek avantajlar sağlar:

 • Veri formatlarını standartlaştırarak ve yinelenen veri girişini en aza indirerek geliştirilmiş doğruluk ve bütünlük.

 • Gereksiz dosya alışverişlerini ve onay gecikmelerini ortadan kaldırarak artan verimlilik.

 • Karmaşık entegrasyonlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak azaltılmış destek maliyetleri.

 • Bilgiye erişimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırarak geliştirilmiş iş birliği.


2. Otomatik Süreçler


Kuruluşlar, amaçlarına ulaşmak için satış, operasyon, satın alma ve muhasebe gibi iş süreçlerini kullanırlar. Her süreç, tamamlanması gereken bireysel görevler içerir; iş akışı, belirli bir görevi tamamlamak için gereken adımları oluşturur.


Her görevin ilişkili bir iş akışı olmasına ve çoğu şirketin yüzlerce hatta binlerce görevi olmasına rağmen, adımlar belgelenmemiş olabilir. ERP çözümleri, rutin süreçleri otomatikleştirir ve görevleri belgeleyerek işin daha hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Böylece yöneticiler ve çalışanlar daha yüksek değerli faaliyetlere odaklanabilirler.


İş süreçlerinin otomatikleştirilmesi, yalnızca diğer etkinlikler için kaynakları serbest bırakmakla kalmaz, aynı zamanda:

 • Ekip üyelerinin her gün daha fazlasını başarmasını sağlayarak üretkenliği artırır.

 • Ekip üyeleri ve departmanlar arasında iletişim ve iş birliğini geliştirir.

 • Verimsiz manuel süreçlerin neden olduğu hataları azaltır.

 • Bireysel performansı izlemeyi kolaylaştırarak verimliliği artırır.


3. Kontrol ve Uyumluluk


İç kontroller, kuruluşların kendilerini finansal hilelerden korumak için uyguladıkları politikalar ve kurallardır. Etkili kontroller, devlet düzenlemelerine ve muhasebe standartlarına uyumu sağlar. Ayrıca, sermaye yatırımları veya şirket kaynaklarının tahsisi ile ilgili etkili karar vermeye yardımcı olur.


ERP çözümleri, finansal standartlarla uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur. Muhasebe, satış, satın alma, personel alımı ve diğer süreçlerde yerleşik olarak bulunan inceleme ve onay iş akışları, hata riskini azaltan yönetim gözetimi sağlar.


İç kontroller, riski azaltmanın ve potansiyel olarak performansı iyileştirmenin yanı sıra:

 • Yöneticilerin belirlenmiş süreçleri takip etmesini sağlayarak sorumluluğu geliştirir.

 • Kazanç tablolarına ve diğer mali belgelere olan güveni artırır.

 • Hataları ve eksiklikleri en aza indirmek için bir uyumluluk kültürü oluşturur.

 • Denetim ücretlerini azaltır ve şirketlerin mali cezalardan kaçınmasına yardımcı olur.


4. İş Zekâsı


ERP sistemleri, kullanıcıların kuruluş genelindeki verileri bir araya getirmesine ve analiz etmesine olanak tanıyan güçlü iş zekâsı yetenekleri sağlar. Muhasebe veya envanter yönetimi uygulamaları gibi bağımsız yazılımlar yalnızca statik raporlar üretebilirken, ERP çözümleri, kullanıcıların ayrıntılı zengin raporlar, dinamik kişiselleştirilmiş gösterge tabloları ve özel KPI'lar tasarlamasına ve paylaşmasına olanak tanır.


Bu tür analiz araçlarını bir kuruluş genelinde kullanıma sunmak, yöneticilerin yeni gelir fırsatlarını ortaya çıkarmasına, mevcut projelerin sonuçlarını izlemesine ve şirkete maliyet getirebilecek verimsizlikleri tespit etmesine yardımcı olarak kaynak tahsisini geliştirir.


İş zekâsının diğer avantajları şunları içerir:

 • Kararların varsayımlara değil verilere dayanmasını sağlayarak iyileştirilmiş sonuçlar sunar.

 • Müşteri memnuniyetini etkilemeden önce kalite veya performans konularının bilinmesine imkân tanır.

 • Şirket performansında artan görünürlük ve şeffaflık sağlar.

 • Daha iyi kararlar alınmasına yardımcı olan eyleme dönüştürülebilir içgörüler verir.


NetSuite ERP


Şirketler, işin farklı bölümlerini yönetmek için birden fazla sistem edindikçe, sonucunda bilgi paylaşımını zorlaştıran bağlantısız iş akışları ve departman veri siloları ortaya çıkar. Bu, organizasyonel verimliliğin azalmasına neden olur. NetSuite, sıfırdan tüm işletmenizi desteklemek, manuel işlemleri otomatikleştirerek üretkenliği artırmak ve departmanlar arasındaki iş birliğini geliştirmek için oluşturulmuştur.


İnsanları, süreçleri ve verileri birbirine bağlayan birleşik bir platformla NetSuite, tüm kuruluştaki finansal ve operasyonel performansı gerçek zamanlı olarak izlemenizi sağlar. Birleştirilmiş bir veri modeli, her seviyedeki çalışana işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgilere kontrollü erişim sunarken, hassas verilerin rol ve kullanıcı tabanlı izinlerle korunmasını sağlar.


NetSuite, verileri daha kolay kullanılabilir hale getirerek, temel süreçleri otomatikleştirerek ve uygun kontrolleri sağlayarak şirketlerin değişen koşullara daha hızlı tepki vermesine yardımcı olur. Liderler, idari ayrıntılar veya bilgi eksikliği nedeniyle tıkanmak yerine iş geliştirmeye odaklanarak daha hızlı, daha bilinçli kararlar alabilir ve daha çevik bir organizasyona sahip olabilir.


Daha fazla bilgi için NetSuite ERP danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.netsuite-bulut-erp


36 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2_Post
bottom of page